GP-1/GP-1A GPS (dostupan odvojeno) može da se poveže na desetopinski konektor fotoaparata (0 Drugi dodaci) koristeći kabl dostavljen sa GP-1/GP-1A, dopuštajući da informacije na trenutnoj poziciji fotoaparata budu snimljene kada se fotografije snime i da se pregledaju u info prikazu reprodukcije fotografije (0 Informacije o fotografiji). Isključite fotoaparat pre nego što povežete GP-1/GP-1A; za više informacija, pogledajte GP-1/GP-1A uputstvo.

Opcije menija podešavanja

Stavka Podaci o lokaciji u meniju podešavanja sadrži opcije koje su navedene ispod.

  • Pozicija: Trenutnu širina, dužina, visina, koordinirano svetsko vreme (UTC).
  • Opcije spoljnog GPS uređaja > Tajmer pripravnosti: Birajte da li će se ili neće tajmer pripravnosti omogućiti kada je GPS prikačen.

  • Opcije spoljnog GPS uređaja > Podesi sat pomoću satelita: Izaberite Da da biste sinhronizovali sat fotoaparata sa vremenom prijavljenim od strane GPS uređaja.

o Ikona

Status povezivanja je pokazan od strane o ikone:

  • o (statična): Podaci o lokaciji su dobavljeni.
  • o (bljeska): GP-1/GP-1A traži signal. Slike snimljene dok ikona bljeska ne uključuju podatke o lokaciji.
  • Nema ikone: Nikakvi novi podaci o lokaciji nisu primljeni sa GP-1/GP-1A uređaja najmanje dve sekunde. Slike snimljene kada o ikona nije prikazana ne uključuju podatke o lokaciji.

Pametni uređaji

Da biste preuzeli podatke o lokaciji sa pametnog uređaja i ugradili ga u naredne fotografije, uspostavite bežičnu vezu, omogućite funkciju podataka o lokaciji u SnapBridge aplikaciji i izaberite Da za Podaci o lokaciji > Preuzimaj sa pametnog uređaja u meniju podešavanja fotoaparata (0 Podaci o lokaciji).

Koordinirano svetsko vreme (UTC)

UTC podaci su dati od strane GPS uređaja i nezavisni su od sata fotoaparata.