Sledite korake navedene ispod da biste fotografisali u živom prikazu slike.

 1. Rotirajte birač živog prikaza slike na C (fotografisanje sa živim prikazom slike).

  Birač živog prikaza slike

 2. Pritisnite a dugme.

  Ogledalo će biti izdignuto i pogled kroz objektiv će biti prikazan na monitoru fotoaparata. Subjekat više neće biti vidljiv na tražilu.

  a dugme

 3. Pozicionirajte tačku fokusa.

  Pozicionirajte tačku fokusa preko vašeg subjekta kao što je opisano u „Biranje režima AF-oblasti“ (0 Biranje režima AF-oblasti).

 4. Fokus.

  Pritisnite dugme okidača do pola da biste fokusirali.

  Tačka fokusa će bljeskati zeleno, a okidač zatvarača će se onemogućiti dok se fotoaparat fokusira. Ako je fotoaparat u mogućnosti da se fokusira, tačka fokusa će se prikazati u zelenoj boji; ako fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira, tačka fokusa će bljesnuti crveno (imajte na umu da slike mogu da se snime čak i kada tačka fokusa blešti crveno; proverite fokus u monitoru pre nego što fotografišete). Ekspozicija može da se zaključa ako se pritisne centar pomoćnog selektora (0 Zaključavanje autoekspozicije (AE)); fokus se zaključava dok je dugme okidača pritisnuto do pola.

  Korišćenje autofokusa u živom prikazu slike

  Koristite AF-S ili AF-P objektiv. Željeni rezultati možda neće biti postignuti sa drugim objektivima ili telekonverterima. Imajte na umu da je u živom prikazu slike autofokus sporiji, a monitor može da posvetli ili potamni dok se fotoaparat fokusira. Tačka fokusa može nekad biti prikazana u zelenoj boji kada fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira. Fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da se fokusira u sledećim situacijama:

  • Subjekat sadrži linije paralelne sa dugačkom ivicom kadra
  • Subjektu nedostaje kontrast
  • Subjekat u tački fokusa sadrži područja oštro kontrastne svetline, ili sadrži tačkasto osvetljenje ili neonski znak ili drugi izvor svetlosti koji se menja u pogledu svetline
  • Treperenje ili trake svetla se pojavljuju pod fluorescentnim, osvetljenjem sa živinom parom, natrijumskom parom ili sličnim osvetljenjem
  • Krst (zvezda) filter ili drugi specijalni filter se koristi
  • Subjekat se čini manjim od tačke fokusa
  • Pravilne geometrijske šeme dominiraju subjektom (na primer, roletne ili red prozora na neboderu)
  • Subjekat se pomera
 5. Snimite sliku.

  Pritisnite dugme okidača do kraja kako biste fotografisali. Monitor će se isključiti.

 6. Izađite iz živog prikaza slike.

  Pritisnite a dugme da biste izašli iz živog prikaza slike.

Pregled ekspozicije

U toku živog prikaza slike, možete pritisnuti J da biste pregledali efekte brzine zatvarača, blende i ISO osetljivosti na ekspoziciju. Ekspozicija može da se prilagodi sa ±5 EV (0 Korekcija ekspozicije), iako su samo vrednosti između –3 i +3 EV pokazane na pregledu prikaza. Imajte na umu da pregled možda neće tačno prikazati finalne rezultate kada se koristi blic osvetljenje, Active D-Lighting (0 Active D-Lighting), HDR (visok dinamički opseg; 0 Visok dinamički opseg (HDR)), ili kada je bracketing na snazi, A (automatski) je izabran za Picture Control Kontrast parametar (0 Picture Control podešavanja), ili je p izabrano za brzinu zatvarača. Ako je subjekat jako svetao ili jako taman, indikatori ekspozicije će bljesnuti kako bi upozorili da pregled možda neće tačno prikazati ekspoziciju. Pregled ekspozicije nije dostupan kada je A ili % izabran za brzinu zatvarača.

Pregled živog prikaza slike

Pritisnite X dugme da biste uveličali pogled na monitor do oko maksimalno 16×. Navigacioni prozor će se pojaviti u sivom okviru u donjem desnom uglu prikaza. Koristite višenamenski birač da biste prevlačili na delove okvira koji nisu vidljivi na monitoru ili pritisnite W (M) da biste odzumirali.

X dugme

Navigacioni prozor

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi sa:

 • Biranjem koliko dugo će monitor ostati uključen u toku živog prikaza slike, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje c4 (Kašnjenje isključivanja monitora, 0 Kašnjenje isključivanja monitora).
 • Biranjem uloga koje igraju dugme snimanje filma i komandni točkići i centar višenamenskog birača, pogledajte A > Prilagođena podešavanja f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme za snimanje filma + y (0 Korisničko dodeljivanje kontrola) i f2 (Centralno dugme višen. birača, 0 Centralno dugme višen. birača).
 • Sprečavanjem nepredviđene operacije a dugmeta, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f8 (Opcije dug. živog prikaza slike, 0 Opcije dug. živog prikaza slike).