Podešavanja na prikazu informacija mogu da se prilagode držeći jedan od sledećih dugmadi pritisnutim dok se rotira komandni točkić:

Balans bele

Pritisnete U dugme da biste prilagodili podešavanja balansa bele na prikazu informacija. Rotirajte glavni komandni točkić da biste izabrali režim balansa bele i rotirajte pomoćni komandni točkić da biste izabrali pod-opciju za režim v (automatski) ili I (fluorescentno), temperaturu boje (režim K, „biraj temperaturu boje“) ili zapamćenu postavku balansa bele (režim zapamćene manuelne postavke). U režimima koji nisu K („biraj temperaturu boje”) i zapamćena manuelna postavka, možete da koristite višenamenski birač da biste fino podesili balans bele na jantarno (A)–plave (B) i zeleno (G)–purpurnocrvene (M) ose.