D850 podržava sledeće opcije kvaliteta slike.

Kvalitet slike je podešen pritiskajući T dugme i rotirajući glavni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže na kontrolnom displeju.

T dugme

Glavni komandni točkić

JPEG kompresija

Opcije kvaliteta slike sa zvezdicom („“) koriste kompresiju koja je usmerena ka obezbeđivanju maksimalnog kvaliteta; veličina datoteka se razlikuje od scene. Opcije bez zvezdice koriste tip kompresije koja je dizajnirana da proizvede manje datoteke; datoteke su okvirno iste veličine bez obzira na snimljenu scenu.

NEF+JPEG

Kada se fotografije snimljene pri podešavanjima NEF (RAW) + JPEG pregledaju na fotoaparatu sa samo jednom memorijskom karticom koja je ubačena, samo JPEG slika će biti prikazana. Ako su obe kopije snimljene da istu memorijsku karticu, obe kopije će biti izbrisane kada se fotografija izbriše. Ako je JPEG kopija snimljena na odvojenu memorijsku karticu koristeći opciju Funkcija sekundarnog slota > RAW primarni – JPEG sekundarni, svaka kopija mora da se odvojeno izbriše.

Meni kvaliteta slike

Kvalitet slike takođe može da se prilagodi koristeći opciju Kvalitet slike u meniju fotografisanja (0 Kvalitet slike).

Takođe pogledajte

Za informacije o broju slika koje mogu da se sačuvaju pri različitom kvalitetu slike i podešavanjima veličine, pogledajte „Kapacitet memorijske kartice“ (0 Kapacitet memorijske kartice).

NEF (RAW) kompresija

Da biste izabrali vrstu kompresije za NEF (RAW) slike, markirajte NEF (RAW) snimanje > NEF (RAW) kompresija u meniju fotografisanja i pritisnite 2.

NEF (RAW) bitska dubina

Da biste izabrali bitsku dubinu za NEF (RAW) slike, markirajte NEF (RAW) snimanje > NEF (RAW) bitska dubina u meniju fotografisanja i pritisnite 2.

NEF (RAW) slike

JPEG kopije NEF (RAW) slika mogu da se kreiraju koristeći NX Studio ili drugi softver ili Obrada NEF (RAW) opciju u meniju retuširanja (0 Obrada NEF (RAW)).