Active D-Lighting

Active D-Lighting čuva detalje u svetlijim delovima i senkama, kreirajući fotografije sa prirodnim kontrastom. Koristite kod scena sa visokim kontrastom, na primer kada fotografišete jarko osvetljen spoljašnji pejzaž kroz vrata ili prozor ili kada snimate slike subjekata koji se nalaze u hladu po sunčanom danu. Najefektivniji je kada se koristi sa matrix merenjem (0 Merenje).

Active D-Lighting isključen

Active D-Lighting: Y Automatski

„Active D-Lighting“ nasuprot „D-Lighting“

Opcije Active D-Lighting u meniju fotografisanja i snimanja filma prilagođava ekspoziciju pre fotografisanja kako bi se optimizovao dinamički opseg, dok opcija D-Lighting u meniju retuširanja (0 D-Lighting) posvetljava senke na slikama posle fotografisanja.

Active D-Lighting

Šum (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) mogu da se pojave na fotografijama napravljenim sa Active D-Lighting. Nejednako senčenje može da bude vidljivo na nekim subjektima. Active D-Lighting se ne primenjuje pri visokim ISO osetljivostima (Visoka 0,3–Visoka 2).

Za korišćenje Active D-Lighting:

 1. Izaberite Active D-Lighting.

  Markirajte Active D-Lighting u meniju fotografisanja i pritisnite 2.

 2. Izaberite opciju.

  Markirajte željenu opciju i pritisnite J. Ako je Y Automatsko izabrano, fotoaparat će automatski prilagoditi Active D-Lighting u skladu sa uslovima fotografisanja (u režimu ekspozicije M, međutim, Y Automatsko je ekvivalentno sa Q Normalno).

„Active D-Lighting“ i filmovi

Ako je Isto kao podeš. za fotografije izabrano za Active D-Lighting u meniju snimanja i Automatsko izabrano u meniju fotografisanja, filmovi će se snimiti pri podešavanju koje je isto kao Normalno. Active D-Lighting se ne primenjuje pri veličini slike od 1920 × 1080 (usporeno) i 3840 × 2160.

Takođe pogledajte

Za informacije o različitim Active D-Lighting-om tokom serija snimaka, pogledajte „Bracketing“ (0 Bracketing).

Visok dinamički opseg (HDR)

Koristi se sa subjektima visokog kontrasta, Visok Dinamički Opseg (HDR) čuva detalje u svetlijim delovima i senkama kombinujući dva snimka koji su načinjeni pri različitim ekspozicijama. HDR je najefektivniji kada se koristi sa matrix merenjem (0 Merenje; sa spot ili merenjem sa prioritetom centra i ne-CPU objektivom, diferencijalna ekspozicija Automatski je ekvivalentna sa oko 2 EV). Ne može da se kombinuje sa funkcijama fotoaparata, uključujući NEF (RAW) snimanje, osvetljenje blica (0 Opcioni blicevi), bracketing (0 Bracketing), višestruku ekspoziciju, pomeranje fokusa, tok vremena i brzine okidača A i %.

Prva ekspozicija (tamnija)

+

Druga ekspozicija (svetlija)

Kombinovana HDR slika

 1. Izaberite HDR (visoki dinamički opseg).

  Markirajte HDR (visoki dinamički opseg) u meniju fotografisanja i pritisnite 2.

 2. Izaberite režim.

  Markirajte Režim HDR i pritisnite 2.

  Markirajte jedno od sledećeg i pritisnite J.

  • Da biste snimili seriju HDR fotografija, izaberite 0 Uključeno (serija). HDR fotografisanje će se nastaviti dok ne izaberete Isključeno za Režim HDR.
  • Da biste snimili jednu HDR fotografiju, izaberite Uklj. (pojedinačna fotografija). Normalno fotografisanje će se automatski nastaviti nakon što kreirate pojedinačnu HDR fotografiju.
  • Da biste izašli bez kreiranja dodatnih HDR fotografija, izaberite Isključeno.

  Ako je Uključeno (serija) ili Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrano, y ikona će se prikazati na kontrolnom displeju.

 3. Izaberite diferencijal ekspozicije.

  Da biste izabrali razliku u ekspoziciji između dva snimka, markirajte Diferencijal ekspozicije i pritisnite 2.

  Opcije diferencijala ekspozicije će se prikazati. Markirajte opciju i pritisnite J. Birajte veće vrednosti za subjekte visokog kontrasta, ali imajte na umu da biranje vrednosti veće od potrebne ne mora da proizvede željene rezultate; ako je Automatski izabrano, fotoaparat će automatski prilagoditi ekspoziciju da bi odgovarala sceni.

 4. Birajte količinu omekšavanja.

  Da biste izabrali koliko će granice između dve slike biti omekšane, markirajte Omekšavanje i pritisnite 2.

  Opcije omekšavanja će biti prikazane. Markirajte opciju i pritisnite J. Više vrednosti proizvode glađu kompozitnu sliku. Nejednako senčenje može da bude vidljivo na nekim subjektima.

 5. Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.

  Fotoaparat će snimiti dve ekspozicije kada je dugme okidača pritisnuto skroz na dole. „l y“ će bljeskati u kontrolnom displeju i l u u tražilu dok se slike kombinuju; nijedna fotografija ne može da se snimi dok se snimanje ne završi. Bez obzira na opciju trenutno izabranu za režim okidanja, samo jedna fotografija će se snimiti svaki put kada se dugme okidača pritisne.

  Ako se Uključeno (serija) izabere, HDR će se samo isključiti kada je Isključeno izabrano za Režim HDR; ako je Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrano, HDR se automatski isključuje nakon što se fotografija snimi. y ikona se gubi sa prikaza kada se HDR fotografisanje okonča.

Kadriranje HDR fotografija

Krajevi slika će se iseći. Željeni rezultati možda neće biti postignuti ako se fotoaparat ili subjekt pomeraju u toku fotografisanja. Preporučuje se korišćenje stativa. U zavisnosti od scene, senke mogu da se pojave oko svetlih objekata ili oreoli mogu da se pojave oko tamnih objekata; ovaj efekat može da se smanji prilagođavanjem količine omekšavanja.

BKT dugme

Ako je HDR (visoki dinamički opseg) izabran za Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme BKT + y (0 Korisničko dodeljivanje kontrola), možete da izaberete režim HDR pritiskajući BKT dugme i rotirajući glavni komandni točkić, a diferencijal ekspozicije pritiskajući BKT dugme i rotirajući pomoćni komandni točkić. Režim i diferencijal ekspozicije su prikazani na kontrolnom displeju: ikone koje predstavljaju režim su a za Isključeno, B za Uklj. (pojedinačna fotografija) i b za Uključeno (serija), dok su ikone za diferencijal ekspozicije pojedinačno 6, 7, 8 i 9 za 1 EV, 2 EV, 3 EV i Automatski.

Intervalsko fotografisanje

Ako je Uključeno (serija) izabrano za Režim HDR pre nego što intervalsko fotografisanje počne, fotoaparat će nastaviti da snima HDR fotografije pri izabranim intervalima (ako je Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrana, intervalsko fotografisanje će se okončati nakon pojedinačnog snimka).

Banke menija fotografisanja

HDR podešavanja mogu da se odvojeno prilagode za svaku banku (0 Banka menija fotografisanja) ali prebacivanje na banku u kojoj je HDR aktivan tokom višestruke ekspozicije ili intervalsko fotografisanje onemogućava HDR. HDR je takođe onemogućen ako se prebacite na banku u kojoj je NEF (RAW) opcija je izabrana za kvalitet slike.