Kada se dve memorijske kartice ubace u fotoaparat, možete da izaberete jednu od primarnih kartica koristeći stavku Izbor primarnog slota u meniju fotografisanja (0 Izbor primarnog slota). Izaberite Slot za XQD karticu da biste usmerili karticu u slot za XQD karticu kao primarnu karticu, Slot za SD karticu da biste izabrali SD karticu. Uloge koje igraju primarne i sekundarne kartice mogu da se izaberu koristeći opciju Funkcija sekundarnog slota u meniju fotografisanja (0 Funkcija sekundarnog slota). Izaberite između Višak podataka (sekundarna kartica se koristi samo kada je primarna kartica puna), Rezervna kopija (svaka slika je snimljena i na primarnoj i na sekundarnoj kartici) i RAW primarni – JPEG sekundarni (kao za Rezervna kopija, osim što su NEF/RAW kopije snimljenih fotografija pri podešavanjima NEF/RAW + JPEG snimljene samo na primarnu karticu, a JPEG kopije samo na sekundarnu karticu).

„Rezervna kopija“ i „RAW primarni - JPEG sekundarni“

Fotoaparat prikazuje broj preostalih ekspozicija na kartici sa najmanjom količinom memorije. Okidač zatvarača će biti onemogućen kada je bilo koja kartica puna.

Snimanje filmova

Kada su dve memorijske kartice ubačene u fotoaparat, slot koji se koristi za snimanje filmova može da se izabere koristeći opciju Odredište u meniju fotografisanja (0 Odredište).