Odvojite nekoliko trenutaka da biste se upoznali sa kontrolama fotoaparata i prikazima. Možda će vam biti od pomoći kada biste obeležili ovaj odeljak i pozivali se na njega dok čitate ostatak ovog uputstva.

Telo fotoaparata

1

T dugme

2 Oslobađanje zaključavanja birača režima okidanja
3 Birač režima okidanja
4 Ušica kaiša fotoaparata
5

U dugme

6

Dugme I

7

Y dugme

8 Stereo mikrofon
9 Dugme snimanje filma
10 Glavni prekidač
11 Dugme okidača
12

E dugme

13

S/Q dugme

14 Kontrolni displej
15 Kontrola podešavanja dioptrije
16 Oznaka žižne ravni (E)
17 Šina za blic i opremu (za opcioni blic)

1 Lampica samookidača
2 Poluga za vezu objektiva sa merenjem ekspozicije
3

BKT dugme

4 Poklopac izvoda sinhronizovanog blica
5 Poklopac desetopinskog konektora
6 Audio poklopac priključka
7 Poklopac USB konektora
8 HDMI poklopac priključka
9 Dugme AF-režima
10 Birač režima fokusa
11 Dugme za oslobađanje objektiva
12 Oznaka za montiranje objektiva
13 Ogledalo
14 Izvod za sinhronizaciju blica
15 Desetopinski konektor
16 Priključak za slušalice
17 Priključak za spoljni mikrofon
18 USB konektor
19 HDMI priključak
20 Poklopac tela

1 Pomoćni komandni točkić
2

Pv dugme

3 Dugme Fn1
4 Bravica poklopca ležišta baterije
5 Poklopac ležišta baterije
6 Bajonet
7 CPU kontakti
8 Poklopac kontakta za opcioni MB-D18 vertikalni rukohvat sa nosačem više tipova baterija
9 Navoj za stativ
10 Poklopac priključka napajanja

1 Tražilo
2 Poluga okidača okulara
3

O/Q dugme

4

K dugme

5 G dugme
6

L/Z/Q dugme

7

X dugme

8

W/M dugme

9 J dugme
10 Dugme Fn2
11 Nagibni monitor
12 Tražilo okulara
13 Zvučnik
14 Pomoćni selektor
15 Dugme AF-ON
16 Glavni komandni točkić
17 Višenamenski birač
18 Zaključavanje birača fokusa
19 Poklopac slota za memorijsku karticu
20

R dugme

21 Birač živog prikaza slike
22

a dugme

23

Dugme i

24 Lampica pristupanja memorijskoj kartici

Zatvorite poklopac priključka

Zatvorite poklopac priključka kada se priključci ne koriste. Strana tela u priključcima mogu da utiču na prenos podataka.

Zvučnik

Ne postavljajte zvučnik u blizini magnetskih uređaja. Neuvažavanje ove predostrožnosti može da utiče na podatke snimljene na magnetskom uređaju.

Kontrolni displej

Kontrolni displej prikazuje raznolikost podešavanja fotoaparata kada je fotoaparat uključen. Stavke koje su ovde prikazane se pojavljuju kada se fotoaparat uključi po prvi put; informacije o drugim podešavanjima mogu da se nađu u odgovarajućim odeljcima ovog uputstva.

1 Režim ekspozicije
2 Banka menija fotografisanja
3 Brzina zatvarača
4 Indikator baterije
5 Blenda (f-broj)
6 XQD ikona kartice
7 SD ikona kartice
8 Broj preostalih ekspozicija
9 Režim AF-oblast
10 Režim autofokusa
11 Balans bele
12 Veličina slike (JPEG i TIFF slike)
13 Kvalitet slike
14 B („sat nije podešen”) indikator
15 Merenje

B („sat nije podešen”) indikator

Sat fotoaparata se napaja od strane nezavisnog, punjivog izvora napajanja, koji se puni po potrebi kada je glavna punjiva baterija ubačena ili se fotoaparat napaja od strane opcionog priključka napajanja i AC adaptera (0 Drugi dodaci). Dva dana punjenja će pokretati sat tokom otprilike tri meseca. Ako B ikona blješti u kontrolnom displeju, sat je resetovan, a datum i vreme koji su snimljeni sa bilo kojim novim fotografijama neće biti ispravni. Podesite sat na pravilno vreme i datum koristeći opciju Vremenska zona i datum > Datum i vreme u meniju podešavanja (0 Vremenska zona i datum).

LCD osvetljivači

Rotiranje glavnog prekidača ka D aktivira pozadinska svetla za dugmad i kontrolne displeje, čineći da se fotoaparat lakše koristi u mraku. Nakon što se glavni prekidač otpusti, pozadinska svetla će ostati upaljena nekoliko sekundi dok je tajmer pripravnosti aktivan ili dok se zatvarač ne okine ili dok se glavni prekidač ne rotira opet ka D.

Glavni prekidač

Prikazi kontrolnog displeja i prikazi informacija u tražilu

Svetlina kontrolnog displeja i prikazi informacija u tražilu se menjaju u zavisnosti od temperature a broj puta odgovora prikaza može da padne pri niskim temperaturama. Ovo je normalno i ne ukazuje na grešku.

Prikaz informacija u tražilu

1 Indikator rolne 1, 2
2 Nosači AF oblasti
3 Mreža za kadriranje (prikazana kada je Uključeno izabrano za Prilagođeno podešavanje d9, Prikaz mreže u tražilu)
4 Tačke fokusa
5 Indikator nagiba 1, 3
6 Detekcija treperenja
7 Indikator fokusa
8 Merenje
9 Zaključavanje autoekspozicije (AE)
10 Ikona zaključavanja brzine zatvarača
11

Brzina zatvarača

Režim autofokusa

12 Ikona zaključavanja blende
13

Blenda (f-broj)

Blenda (broj zaustavljanja)

14 Režim ekspozicije
15 Indikator korekcije snage blica
16 Indikator korekcije ekspozicije
17

Indikator ISO osetljivosti

Indikator automatske ISO osetljivosti

18

ISO osetljivost

Indikator snimanja zapamćene postavke balansa bele

Active D-Lighting količina

Režim AF-oblast

19 „k“ (pojavljuje se kada ima memorije za više od 1000 ekspozicija)
20 Indikator spremnosti blica 4
21 Indikator FV zaključavanja
22 Indikator sinhronizacije blica
23 Indikator zaustavljanja blende
24

Indikator ekspozicije

Prikaz korekcija ekspozicije

25 Upozorenje za nisku punjivu bateriju
26

Indikator ekspozicije/bracketing blica

Indikator bracketinga balansa bele

Indikator ADL bracketinga

27

Broj preostalih ekspozicija

Broj preostalih snimaka pre nego što se memorijski bafer napuni

Vrednost korekcije ekspozicije

Vrednost korekcije snage blica

Indikator PC režima

Može se prikazati pritiskom na dugme kojem je Virtuelni horizont tražila dodeljen koristeći Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola, 0 Korisničko dodeljivanje kontrola).

Radi kao indikator nagiba kada je fotoaparat rotiran da snimi slike u „visokoj“ (portret) orijentaciji.

Radi kao indikator rolne kada je fotoaparat rotiran da snimi slike u „visokoj“ (portret) orijentaciji.

Prikazano kada je opcioni blic prikačen (0 Korišćenje blica). Indikator spremnosti blica se pali kada je blic napunjen.

Napomena: Prikaz je pokazan sa svim upaljenim indikatorima u cilju ilustracije.

Nema punjive baterije

Kada je punjiva baterija u potpunosti istrošena ili nijedna punjiva baterija nije ubačena, prikaz u tražilu će biti taman. Ovo je normalno i ne ukazuje na grešku. Prikaz informacija u tražilu će se vratiti na normalan kada se u potpunosti napunjena baterija ubaci.

Kontrola podešavanja dioptrije

Podignite kontrolu podešavanja dioptrije i rotirajte je dok su prikaz informacija u tražilu, tačke fokusa i nosači AF oblasti u oštrom fokusu. Kada rukujete kontrolom koristeći svoje oko na tražilu, vodite računa da ne stavite svoje prste ili nokte u svoje oko. Ponovo gurnite unutra kontrolu podešavanja dioptrije kada prilagodite fokus po svom nahođenju.

Tražilo nije u fokusu

Tražilo je u fokusu

Podešavanje dioptrije tražila objektiva

Korektivni objektivi (dostupni odvojeno; 0 Drugi dodaci) mogu da se koriste da još više prilagode dioptriju tražila. Pre nego što prikačite objektiv tražila za prilagođavanje dioptrije, uklonite DK-17F okular tražila tako što ćete zatvoriti zatvarač tražila za okidanje bravice okulara () a zatim nežno držite okular između prsta i palca i odšrafite ga kao što je prikazano ().

Korišćenje nagibnog monitora

Monitor može da se iskrivi i rotira kao što je ispod prikazano.


Normalno korišćenje: Monitor se obično koristi u položaju čuvanja.


Snimci niskog ugla: Nagnite monitor na dole kako biste snimali u živom prikazu slike dok se fotoaparat drži nisko.


Snimci visokog ugla: Nagnite monitor na dole kako biste snimali u živom prikazu slike dok se fotoaparat drži visoko.

Korišćenje monitora

Nežno rotirajte monitor, zaustavljajući se kada osetite otpor. Ne koristite silu. Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da ošteti fotoaparat ili monitor. Ako je fotoaparat montiran na stativ, treba se postarati da monitor ne dođe u kontakt sa stativom.

Ne podižite niti nosite fotoaparat držeći monitor. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da ošteti fotoaparat. Ako se monitor neće koristiti za snimanje fotografija, vratite ga u poziciju čuvanja.

Ne dodirujte područje na zadnjem delu monitora i ne dozvolite da tečnost dođe u kontakt sa unutrašnjom površinom. Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do kvara nad proizvodom.

Naročito se postarajte da ne dodirnete ovo područje.

Korišćenje ekrana na dodir

Monitor osetljiv na dodir podržava sledeće operacije:


Prevući

Prevucite prst kratko rastojanje levo ili desno preko monitora.


Skliznuti

Skliznite prst preko monitora.


Širenje/Smanjivanje

Stavite dva prsta na monitor i pomerajte ih jedno od drugog ili ih spojite.

Korišćenje ekrana na dodir

U toku reprodukcije (0 Korišćenje ekrana na dodir), ekran na dodir može da se koristi za:

  • Pogledajte druge slike
  • Zumirajte ili odzumirajte
  • Pregledanje sličica
  • Pregledanje filmova

U toku živog prikaza slike, ekran na dodir može da se koristi da snima slike (okidanje na dodir; 0 Fotografisanje na dodir (Okidanje na dodir)) ili da meri vrednost za spot balans bele (0 Živi prikaz slike (spot balans bele)). Ekran na dodir takođe može da se koristi za kucanje (0 Unos teksta) ili za kretanje kroz menije (0 Korišćenje ekrana na dodir).

Ekran na dodir

Ekran na dodir reaguje na statički elektricitet i možda neće reagovati kada je pokriven zaštitnim filmovima od treće strane ili kada se dodiruje noktima ili rukavicama. Ne koristite preteranu silu niti dodirujte ekran oštrim objektima.

Korišćenje ekrana na dodir

Ekran na dodir možda neće reagovati kao što se očekuje ako pokušavate da njime rukujete dok je vaš dlan ili drugi prst na njemu na drugoj lokaciji. Možda neće prepoznati druge gestove ako je vaš dodir previše nežan, ako se vaši prst prebrzo pomeraju ili ako je mala razdaljina ili ako nisu u kontaktu sa ekranom, ili ako pomeranje dva prsta u spajanju ili širenju nije pravilno koordinisano.

Omogućavanje i onemogućavanje kontrola dodirom

Kontrole dodirom mogu da se omoguće ili onemoguće koristeći opciju Kontrole dodirom u meniju podešavanja (0 Kontrole dodirom).

Takođe pogledajte

Za informacije o biranju smera u kojem ćete prevući prste da biste pregledali druge slike u reprodukciji pune slike, pogledajte B > Kontrole dodirom (0 Kontrole dodirom).