Podrazumevana podešavanja za opcije u meniju fotoaparata su navedena dole.

Podrazumevani meni reprodukcije

Opcija Podrazumevano
Fascikla reprodukcije Sve
Prikaz slike Isključi
Nakon brisanja Prikaži sledeću
Prikaži nakon rafala Poslednja slika u rafalu
Automatsko rotiranje slike Uključi
Rotiraj uspravne Uključi
Projekcija slajdova
Statične slike i filmovi
2 s

Podrazumevani meni fotografisanja fotografije

Opcija Podrazumevano
Proš. banke menija fotografisanja Isključi
Fascikla za čuvanje
ND850
100
Imenovanje datoteka DSC
Izbor primarnog slota Slot za XQD karticu
Funkcija sekundarnog slota Višak podataka
Kontrola blica
TTL
Isključi
Grupni blic
Oblast slike
FX (36×24)
Uključi
Isključeno
Kvalitet slike JPEG normalno
Veličina slike
Velika
Velika
NEF (RAW) snimanje
Kompresovano bez gubitka
14-bitno
Podešavanja ISO osetljivosti
100
Isključeno
Balans bele Automatski > AUTO0 Zadrži belo (smanji tople boje)
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Podesi Picture Control Automatski
Kolorni prostor sRGB
Active D-Lighting Isključi
Smanjenje šuma kod duge eksp. Isključeno
Smanj. šuma kod visokog ISO Normalno
Kontrola vinjetiranja Normalna
Automatska kontrola distorzije Isključeno
Smanjenje treperenja
Onemogući
Uključi
Podesi automatski bracketing AE i bracketing blica
Višestruka ekspozicija *
Isključeno
2
Prosečno
Uključi
HDR (visoki dinamički opseg)
Isključeno
Automatsko
Normalna
Intervalsko fotografisanje Isključi
Sada
1 minut
0001×1
Isključeno
Isključeno
Isključeno
Fotog. sa pomeranjem fokusa
100
5
00
Isključi
Isključi
Bešumna fotog. sa živim prik. slike Isključi

Resetovanje menija fotografisanja fotografije nije dostupno dok je fotografisanje u toku.

Podrazumevani meni snimanja filma

Opcija Podrazumevano
Imenovanje datoteka DSC
Odredište Slot za XQD karticu
Oblast slike
FX
Uključeno
Veličina slika/broj slika u sekundi 1920×1080; 60p
Kvalitet filma Visoki kvalitet
Tip datoteke filma MOV
Podešavanja ISO osetljivosti
25600
Isključi
100
Balans bele Isto kao podeš. za fotografije
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Podesi Picture Control Isto kao podeš. za fotografije
Active D-Lighting Isključeno
Smanj. šuma kod visokog ISO Normalno
Smanjenje treperenja Automatsko
Osetljivost mikrofona Automatska osetljivost
Prigušivač Onemogući
Frekventni odziv Širok opseg
Smanjenje šuma vetra Isključi
Elektronski VR Isključeno
Intervalski film Isključi
5 s
25 minuta
Uključi
Isključeno
Izaberi oblast slike FX
Automatsko DX isecanje Uključeno
1920×1080; 60p
Isključeno

Podrazumevani meni prilagođenih podešavanja

Opcija Podrazumevano
a1 Izbor prioriteta AF-C Okidanje
a2 Izbor prioriteta AF-S Fokus
a3 Praćenje fokusa sa zaključ.
3
(Normalno)
a4 Detekcija lica 3D praćenjem Isključi
a5 Oblast za 3D praćenje Normalno
a6 Broj tačaka fokusa 55 tačaka
a7 Čuvaj prema orijentaciji Isključi
a8 AF aktiviranje Okidač/AF-ON
Omogući
a10 Ograničenja režima autofokusa Bez ograničenja
a11 Obavijanje tačke fokusa Bez obavijanja
a12 Opcije tačke fokusa
Automatski
Uključi
Uključi
a13 Prsten za manuelni fokus u AF režimu Omogući
b1 Vrednost koraka ISO osetljivosti 1/3 koraka
b2 EV koraci za kontrolu ekspozicije 1/3 koraka
b3 Vred. koraka korek. eksp./blica 1/3 koraka
b4 Laka korekcija ekspozicije Isključeno
b5 Matrix merenje Detekcija lica je uključena
b6 Oblast sa prioritetom centra ø 12 mm
b7 Fino podesi optimalnu eksp.
0
0
0
0
c1 AE zaključ. dugmetom okidača Isključi
c2 Tajmer pripravnosti 6 s
c3 Samookidač
10 s
1
0,5 s
c4 Kašnjenje isključivanja monitora
10 s
1 min
10 s
4 s
10 min
d1 Brzina fotografisanja u CL režimu 5 fps
d2 Maks. broj kontinualnih okidanja 200
d3 ISO prikaz Prikaži broj kadrova
d4 Opcije sinhroniz. režima okidanja Sinhronizacija
d5 Režim kašnjenja ekspozicije Isključeno
d6 Elektronski zatvarač prednje zavese Onemogući
d7 Redosled brojeva datoteka Uključi
d8 Boja za isticanje diferenciranja Crvena
d9 Prikaz mreže u tražilu Isključeno
d10 LCD osvetljenje Isključi
d11 Živi prikaz slike u kontinualnom režimu Uključi
d12 Optički VR Uključi
e1 Brzina sinhronizacije blica 1/250 s
e2 Brzina zatvarača sa blicem 1/60 s
e3 Korekcija ekspozicije za blic Ceo kadar
e4 Automatska M kontrola ISO osetljivosti Subjekat i pozadina
e5 Modelirajući bljesak Uključeno
e6 Automatski bracketing (režim M) Blic/brzina
e7 Redosled bracketinga MTR > ispod > iznad
f1 Korisničko dodeljivanje kontrola
Pregled
Nijedno
Nijedno
Izaberi oblast slike
Ocenjivanje
AF-ON
Izbor tačke fokusa
AE/AF zaključavanje
Nijedno
Automatski bracketing
Nijedno
Samo AF zaključavanje
f2 Centralno dugme višenamenskog birača
Izaberi centralnu tačku fokusa
Uključi/isključi zum
Uključi/isključi zum Nisko uvećanje (50%)
Izaberi centralnu tačku fokusa
f3 Zaključ. brzine zatvarača i blende
Isključeno
Isključi
f4 Prilagodi komandne točkiće

Korekcija ekspozicije: U

Brzina zatvarača/blenda: U

Podešavanje ekspozicije: Isključeno

Podešavanje autofokusa: Isključeno

Pomoćni komandni točkić
Isključeno
10 slika
f5 Višenamenski birač Nema uticaja
f6 Koristi točkić pušt. dugmetom Ne
f7 Obrni indikatore
f8 Opcije dug. živog prikaza slike Omogući
f9 D prekidač LCD pozadinsko svetlo (D)
f10 Dodeli dugmadima MB-D18
AE zaklj. (Pon. post. pri okidanju)
Nijedno
Isto kao dugme AF-ON fotoaparata
Isto kao višen. birač fotoaparata
Informacije o fotog./reprod. Informacije D/Reprodukcija C
g1 Korisničko dodeljivanje kontrola
Označavanje indeksa
Nijedno
Označavanje indeksa
Nijedno
Nijedno
AE/AF zaključavanje
Nijedno
Fotografisanje
g2 Markiraj svetlinu 248

Podrazumevani meni podešavanja

Opcija Podrazumevano
Vremenska zona i datum
Isključeno
Isključi
Svetlina monitora
0
0
Balans boje monitora A-B: 0, G-M: 0
Prikaz informacija Automatska
AF fino podešavanje
Isključi
Očisti senzor slike
Očisti pri startu i isključivanju
Opcije zvučnog signala
Isključeno
2
Nizak
Kontrole dodirom
Omogući
Levo V Desno
HDMI
Automatska
Isključeno
Izlazni opseg Automatski
Veličina izlaznog prikaza 100%
Info na živom prikazu slike Uključi
Dvojni monitor Uključeno
Podaci o lokaciji
Ne
Tajmer pripravnosti Omogući
Podesi sat pomoću satelita Da
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)
Uključeno
Uparivanje
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn Nijedno
Režim rada u avionu Onemogući
Šalji na pametni uređaj (autom.) Isključi
Bluetooth
Onemogući
Uključi
Eye-Fi otpremanje Omogući
MB-D18 tip baterije LR6 (AA alkalne)
Redosled baterija Koristi prvo MB-D18 baterije
Zaključaj okid. ako je slot prazan Omogući okidanje