Korekcija snage blica se koristi da bi se izmenila jačina blica sa –3 EV na +1 EV u povećanjima od 1/3 EV, menjajući svetlinu glavnog subjekta u odnosu na pozadinu. Jačina blica može da se poveća da bi glavni subjekat delovao svetlije, ili da se smanji da bi se sprečili neželjeni svetliji delovi ili odsjaji. Opšte uzev, birajte pozitivne vrednosti da bi glavni subjekat bio svetliji, negativne vrednosti da bi bio tamniji.

Da biste izabrali vrednost korekcije snage blica, pritisnite W (M) dugme i rotirajte pomoćni komandni točkić dok se željena vrednost ne pokaže na kontrolnom displeju.

W (M) dugme

Pomoćni komandni točkić

±0 EV (W/M dugme je pritisnuto)

-0,3 EV

+1,0 EV

Pri vrednostima koje nisu ±0,0 Y ikona će se prikazati na kontrolnom displeju i tražilu nakon što okinete W (M) dugme. Trenutna vrednost za korekciju snage blica može da se potvrdi pritiskanjem W (M) dugmeta.

Normalna jačina blica može da se vrati podešavanjem korekcije snage blica na ±0,0. Korekcija snage blica nije resetovana kada se fotoaparat isključi.

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi sa:

  • Biranjem veličine delova dostupnih za korekciju ekspozicije, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje b3 (Vred. koraka korek. eksp./blica, 0 Eksp./korek. eksp. Vred. koraka korek. eksp./blica).
  • Biranjem da li se korekcija snage blica primenjuje pored korekcije ekspozicije kada se blic koristi, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje e3 (Korekcija ekspozicije za blic, 0 Korekcija ekspozicije za blic).
  • Automatskim variranjem nivoa blica tokom serije snimaka, pogledajte „Bracketing“ (0 Bracketing).