Pre nego što ubacite ili uklonite punjivu bateriju ili memorijske kartice, potvrdite da li je glavni prekidač u poziciji OFF (ISKLJUČENO). Ubacite punjivu bateriju u prikazanom smeru, koristeći punjivu bateriju kako bi narandžasta bravica baterije bila pritisnuta na jednu stranu. Bravica zabravljuje punjivu bateriju kada je punjiva baterija u potpunosti ubačena.

Bravica baterije

Držeći memorijsku karticu u prikazanoj orijentaciji, gurnite je pravo u odgovarajući slot dok ne legne na mesto.

 • XQD memorijske kartice:

 • SD memorijske kartice:

Memorijske kartice

 • Memorijske kartice mogu da postanu tople nakon upotrebe. Budite na oprezu kada uklanjate memorijske kartice iz fotoaparata.
 • Isključite napajanje pre nego što ubacite ili uklonite memorijske kartice. Ne uklanjajte memorijske kartice iz fotoaparata, ne isključujte fotoaparat, niti uklanjajte niti isključujte izvor napajanja u toku formatiranja ili dok se podaci snimaju, brišu ili se kopiraju na računar. Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do gubitka podataka ili do štete na fotoaparatu ili kartici.
 • Ne dodirujte kontakte kartice prstima ili metalnim objektima.
 • Ne savijajte, ne ispuštajte niti izlažite jakim fizičkim udarima.
 • Ne primenjujte silu na kućište kartice. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da ošteti karticu.
 • Ne izlažite vodi, visokim nivoima vlažnosti ili direktnoj sunčevoj svetlosti.
 • Ne formatirajte memorijske kartice u računaru.

Prekidač za zaštitu od upisivanja

SD memorijske kartice su opremljene sa prekidačem za zaštitu od upisivanja kako bi se sprečio slučajni gubitak podataka. Kada je ovaj prekidač u poziciji „zaključano“, memorijska kartica ne može da se formatira i fotografije ne mogu da se izbrišu ili da se snime (upozorenje će se prikazati na monitoru ako pokušate da okinete zatvarač). Da biste otključali memorijsku karticu, skliznite prekidač na poziciju „upisivanje“.

Prekidač za zaštitu upisivanja

Nema memorijske kartice

Ako nijedna memorijska kartica nije ubačena, kontrolni displej i tražilo će prikazati S. Ako je fotoaparat isključen dok je punjiva baterija napunjena a nijedna memorijska kartica nije ubačena, S će biti prikazano na kontrolnom displeju.

Uklanjanje punjive baterije i memorijskih kartica

Uklanjanje punjive baterije

Isključite fotoaparat i otvorite poklopac ležišta baterije. Pritisnite bravicu baterije u smeru prikazanom od strane strelice da biste otpustili punjivu bateriju a zatim ručno uklonite punjivu bateriju.

Uklanjanje memorijskih kartica

Nakon što potvrdite da je lampica pristupanja memorijskoj kartici isključena, isključite fotoaparat, otvorite poklopac slota za memorijsku karticu i uklonite karticu kao što je ispod opisano.

 • XQD memorijske kartice: Pritisnite dugme za izbacivanje da delimično izbacite karticu (). Kartica tada može da se ukloni rukom ().

XQD memorijske kartice

 • SD memorijske kartice: Pritisnite karticu unutra a zatim je otpustite (). Kartica tada može da se ukloni rukom ().

SD memorijske kartice