Izaberite iz oblasti slike od FX (36×24) (FX format), DX (24×16) (DX format), 5:4 (30×24), 1,2× (30×20) i 1:1 (24×24).

1 FX format
2 5 : 4
3 DX format
4 1 : 1
5 1,2 ×
6 DX format (24×16) kruga slike
7 FX format (36×24) kruga slike

Opcije oblasti slike

Fotoaparat nudi izbor sledećih oblasti slike:

Automatski izbor isecanja

Da biste automatski izabrali DX isecanje kada je DX objektiv prikačen, izaberite Uključeno za Oblast slike > Automatsko DX isecanje u meniju fotografisanja (0 Oblast slike). Oblast slike koja je izabrana u meniju fotografisanja ili sa kontrolama fotoaparata će se koristiti samo kada je ne-DX objektiv prikačen. Izaberite Isključeno da biste koristili trenutno područje izabrane slike sa svim objektivima.

Automatsko DX isecanje

Kontrole fotoaparata ne mogu da se koriste za izbor slike područja kada je DX objektiv prikačen i Automatsko DX isecanje uključeno (0 Kontrole fotoaparata).

Prikaz maske u tražilu

Ako je Uključeno izabrano za Oblast slike > Prikaz maske u tražilu u meniju fotografisanja, područje van 1,2× (30×20), DX (24×16), 5:4 (30×24) i 1:1 (24×24) isecanja će se prikazati u sivoj boji na tražilu.

1,2× (30×20)

DX (24×16)

5:4 (30×24)

1 : 1 (24×24)

DX objektivi

DX objektivi su dizajnirani za korišćenje sa DX formatima fotoaparata i imaju manji vidni ugao od objektiva za 35 mm format fotoaparata. Ako je Automatsko DX isecanje isključeno a opcija koja nije DX (24×16) (DX format) je izabrana za Oblast slike kada je DX objektiv prikačen, okviri slika su možda zaklonjeni. Ovo možda neće biti vidljivo na tražilu, ali kada se slike reprodukuju možete da primetite pad u rezoluciji ili da su ivice slike zatamnjene.

Oblast slike

Izabrana opcija je prikazana u prikazu informacija.

Izbor oblasti slike

Oblast slike može da se izabere koristeći opciju Oblast slike > Izaberi oblast slike u meniju fotografisanja fotografije ili pritiskajući kontrolu i rotirajući komandni točkić.

Meni oblasti slike

 1. Izaberite Oblast slike.

  Markirajte Oblast slike u meniju fotografisanja i pritisnite 2.

 2. Izaberite Izaberi oblast slike.

  Markirajte Izaberi oblast slike i pritisnite 2.

 3. Prilagodite podešavanja.

  Birajte opciju i pritisnite J. Izabrano isecanje je prikazano u tražilu.

Veličina slike

Veličina slike se razlikuje u zavisnosti od izabrane opcije za oblast slike.

Kontrole fotoaparata

 1. Odredite izbor oblasti slike za kontrolu fotoaparata.

  Koristite Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola, 0 Korisničko dodeljivanje kontrola) da biste dodelili Izaberi oblast slike kontroli.

 2. Koristite izabranu kontrolu da biste birali oblast slike.

  Brojem slika koje mogu da se sačuvaju pri različitim podešavanjima oblasti slike, pogledajte „Kapacitet memorijske kartice“ (0 Kapacitet memorijske kartice).

  Trenutno izabrana opcija za oblast slike može da se vidi pritiskajući kontrolu za prikaz oblasti slike u kontrolnom displeju ili prikazu informacija. FX format je prikazan kao „36 - 24“, 1,2 × kao „30 - 20“, DX format kao „24 - 16“, 5 : 4 kao „30 - 24“ i 1 : 1 kao „24 - 24“.

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi sa:

 • Za isecanje koje je dostupno za snimanje filma, pogledajte „Oblast slike: biranje isecanja filma“ (0 Oblast slike: biranje isecanja filma).
 • Oblast slike može da se izabere pritiskajući izabranu kontrolu i rotirajući glavni ili pomoćni komandni točkić dok se željeno isecanje ne pokaže u tražilu (0 Prikaz maske u tražilu).