Kada je blic koji podržava objedinjenu kontrolu blica (SB-5000, SB-500, SB-400 ili SB-300) montiran na fotoaparat, režim kontrole blica, nivo blica i druga podešavanja blica mogu da se prilagode koristeći stavku Kontrola blica > Režim kontrole blica u meniju fotografisanja (u slučaju SB-5000, ova podešavanja takođe mogu da se prilagode koristeći kontrole na jedinici blica). Dostupne opcije se razliku sa blicom koji se koristi (0 CLS-kompatibilni blicevi), dok su opcije prikazane pod Režim kontrole blica se razlikuje od izabranog režima. Podešavanja za druge jedinice blica mogu samo da se prilagode koristeći kontrole jedinice blica.

  • TTL: i-TTL režim. Osim u slučajevima SB-500, SB-400 i SB-300, korekcija snage blica može da se prilagodi koristeći W (M) dugme (0 Korekcija snage blica).
  • Automatski spoljni blic: U ovom režimu, jačina se automatski prilagođava u skladu sa količinom svetla koje reflektuje subjekat; korekcija snage blica je takođe dostupna. Automatski spoljni blic podržava „automatsku blendu“ (qA) i „ne-TTL automatske“ (A) režime; ne-TTL automatski je izabrano automatski ako je ne-CPU objektiv prikačen bez navođenja žižne daljine i maksimalnog otvora blende koristeći opciju Podaci ne-CPU objektiva u meniju podešavanja (0 Ne-CPU objektivi). Pogledajte uputstvo za jedinicu blica za detalje.
  • Man. sa prioritetom rastojanja: Birajte rastojanje do subjekta; jačina blica će se automatski prilagoditi. Korekcija snage blica je takođe dostupna.
  • Manuelno: Izaberite nivo blica manuelno.
  • Ponavljanje bljeska: Blic okida više puta dok je zatvarač otvoren, proizvodeći efekat višestruke ekspozicije. Birajte nivo blica (Jačina), maksimalan broj puta koliko će jedinica okinuti (Broj puta) i broj puta koliko blic okida po sekundi (Frekvencija, merena u Hercima). Opcije dostupne za Broj puta se razlikuju u zavisnosti od opcija izabranih za Jačina i Frekvencija; pogledajte dokumentaciju dostavljenu sa jedinicom blica za detalje.

Objedinjena kontrola blica

Objedinjena kontrola blica dopušta fotoaparatu i jedinici blica da dele podešavanja. Ako jedinica blica koja podržava objedinjenu kontrolu blica montirana na fotoaparat, promene nad podešavanjima blica načinjene ili sa fotoaparatom ili sa jedinicom blica odnose se na oba uređaja, kao što su promene načinjene koristeći Camera Control Pro 2 softver.