Da biste zumirali na sliku prikazanu u reprodukciji pune slike, pritisnite X dugme ili centar višenamenskog birača ili dva puta brzo taknite prikaz. Sledeće operacije mogu da se izvrše dok je zum u upotrebi:

X dugme