Dostupnost može da varira u zavisnosti od zemlje ili regiona. Pogledajte našu lokaciju na mreži ili brošure za najnovije informacije.

HDMI/USB kabl klip

Da biste sprečili slučajno isključivanje, prikačite dostavljeni klip na HDMI kablove ili na dostavljeni USB kabl kao što je prikazano (ilustracija prikazuje USB kabl; imajte na umu da klip možda neće odgovarati svim HDMI kablovima drugih proizvođača). Neka monitor bude u poziciji skladištenja kada koristite klip za kabl.

HDMI kabl ide ovde

HDMI kabl ide ovde

HDMI kabl ide ovde

USB kabl

HDMI kabl i USB kabl se koriste istovremeno

Priključivanje i uklanjanje poklopca šine za blic i opremu

Poklopac šine za blic i opremu (odvojeno dostupan) sklizne u šinu za blic i opremu kao što je prikazano.

Da biste uklonili poklopac, čvrsto držite fotoaparat, pritisnite poklopac na dole uz palac i skliznite ga u prikazanom smeru.

Priključivanje i uklanjanje dostavljenog okulara

Nakon zatvaranja zatvarača okulara i okidanja bravice (), nežno uhvatite dostavljeni DK-17F okular sa dva prsta i rotirajte ili uklonite kao što je prikazano (). Da biste ponovo spojili, rotirajte okular u suprotnom smeru. Opcioni okulari mogu da se priključe i uklone na isti način.

Kačenje priključka napajanja i AC adaptera

Isključite fotoaparat pre nego što prikačite opcioni priključak napajanja i AC adapter.

 1. Pripremite fotoaparat.

  Otvorite poklopce ležišta baterije () i priključka napajanja ().

 2. Ubacite EP-5B priključak napajanja.

  Postarajte se da ubacite konektor u prikazanom smeru, koristeći konektor da bi se narandžasta bravica baterije pritisnula na jednu stranu. Bravica zaključava konektor na mesto kada je konektor u potpunosti ubačen.

 3. Zatvorite poklopac ležišta baterije.

  Pozicionirajte kabl priključka napajanja tako da prolazi kroz slot priključka napajanja i zatvara poklopac ležišta baterije.

 4. Povežite EH-5c/EH-5b AC adapter.

  Povežite AC adapter napojni kabl na AC utičnicu na AC adapteru () i napojni kabl na DC utičnicu (). Ikona P je prikazana na monitoru kada je fotoaparat napajanja od strane AC adaptera i priključka napajanja.