Sledite korake ispod da biste montirali opcioni blic na fotoaparatu i da biste snimili fotografije koristeći blic.

Takođe pogledajte

Za informacije o korišćenju višestrukih daljinskih bliceva, pogledajte „Opcioni blicevi“ (0 Opcioni blicevi).

 1. Montirajte jedinicu na šinu za blic i opremu.

  Pogledajte uputstvo dostavljeno sa jedinicom za detalje.

 2. Uključite fotoaparat i jedinicu blica.

  Blic će početi da se puni; indikator spremnosti blica (c) će se prikazati u tražilu kada se punjenje završi.

 3. Prilagodite podešavanja blica.

  Birajte režim blica (0 Režimi blica) i režim kontrole blica (0 Fotografisanje blicom na fotoaparatu).

 4. Prilagodite brzinu zatvarača i blende.

 5. Snimite slike.

Blicevi trećih strana

Fotoaparat ne može da se koristi sa blicevima koji bi primenili napon iznad 250 V na X kontakte fotoaparata ili koji bi kratko spojili kontakte na šini za blic i opremu. Korišćenje takvih bliceva ne bi samo uticalo na normalan rad fotoaparata već bi oštetilo kola sinhronizacije blica fotoaparata i/ili blica.

Brzina zatvarača

Brzina zatvarača može da se podesi na sledeći način kada se opcioni blic koristi:

Režim Brzina zatvarača
P, A Podešeno automatski od strane fotoaparata (1/250 s –1/60 s) *
S Vrednost izabrana od strane korisnika (1/250 s–30 s)
M Vrednost izabrana od strane korisnika (1/250 s–30 s, Beskonačna ekspozicija (A), Beskonačno (Time) (%))

Brzina zatvarača može da se postavi na najmanje 30 s ako je spora sinhronizacija, spora sinhronizacija sa zadnjom zavesom ili spora sinhronizacija sa smanjenjem efekta crvenih očiju izabrano za režim blica.

Sinhronizovan izvod

Sinhro kabl će se povezati na sinhronizovan izvod po potrebi. Ne povezujte drugi blic putem sinhro kabla kada izvršavate fotografisanje sa blicom sa sinhronizacijom sa zadnjom zavesom sa blicom montiranim na šinu za blic i opremu fotoaparata.

i-TTL kontrola blica

Kada je CLS-kompatibilna jedinica blica podešena na TTL, fotoaparat automatski bira jednu od sledećih tipova kontrole blica:

 • i-TTL balansirani fleš za digitalni SLR: Jedinica blica emituje seriju skoro nevidljivih predbljesaka (monitorskih predbljesaka) neposredno pre glavnog blica. Predbljeske odbijene od objekata u svim područjima kadra, prima RGB senzor sa približno 180 K (180.000) piksela i analizira ih u kombinaciji sa opsegom informacija sa sistema matrix merenja da bi se prilagodila jačina blica za prirodni balans između glavnog subjekta i ambijentalnog pozadinskog osvetljenja. Ako se tip G, E ili D objektiva koristi, informacija o razdaljini je uključena kada se izračunava jačina blica. Preciznost izračunavanja može da se poveća za ne-CPU objektive davanjem podataka o objektivu (žižna daljina i maksimalni otvor blende; 0 Ne-CPU objektivi). Nije dostupno kada se spot merenje koristi.
 • Standardni i-TTL dopunski blic za digitalni SLR: Jačina blica je prilagođena kako bi se svetlo dovelo u kadar na standardnom nivou; osvetljenje pozadine se ne uzima u obzir. Preporučuje se za snimke u kojima se glavni subjekt ističe u odnosu na detalje pozadine, ili kada se korekcija ekspozicije koristi. Standardni i-TTL dopunski blic za digitalni SLR se automatski aktivira kada se spot merenje izabere.