Čuvanje

Da biste sprečili buđ ili plesan, čuvajte fotoaparat na suvom, dobro provetrenom području. Kada se fotoaparat neće koristiti duži period, uklonite punjivu bateriju i čuvajte ga na hladnom, suvom području sa poklopcem izvoda koji je na mestu. Ne čuvajte svoj fotoaparat sa kuglicama naftalina ili kamfora niti na mestima koja:

 • su slabo provetrena ili imaju preko 60% vlage
 • se nalaze pored opreme koja proizvodi elektromagnetska polja, kao što su televizori ili radio aparati
 • su izložena temperaturama iznad 50 °C (122 °F) ili ispod –10 °C (14 °F)

Čišćenje

Ne koristite alkohol, razređivač ili druge isparljive hemikalije.

Čišćenje senzora slike

Ako sumnjate da se prljavština ili prašina sa senzora slike pojavljuju na fotografijama, možete da očistite senzor koristeći opciju Očisti senzor slike u meniju podešavanja. Senzor može da se očisti bilo kad koristeći opciju Očisti odmah ili čišćenje može da se izvrši automatski kada je fotoaparat uključen ili isključen.

„Očisti odmah“

Držeći osnov fotoaparata na dole, izaberite Očisti senzor slike u meniju podešavanja, zatim markirajte Očisti odmah i pritisnite J. Fotoaparat će proveriti senzor slike i zatim početi čišćenje. 1 bljeska na kontrolnom displeju i druge operacije ne mogu da se izvrše dok je čišćenje u toku. Ne uklanjajte niti prekidajte povezivanje izvora napajanja dok se čišćenje ne završi i meni podešavanja se ne prikaže.

„Očisti pri startu/isklj.“

Birajte između sledećih opcija:

 1. Izaberite Očisti pri startu/isklj.

  Prikaži meni Očisti senzor slike kao što je opisano u „Očisti odmah“ (0 „Očisti odmah“). Markirajte Očisti pri startu/isklj. i pritisnite 2.

 2. Izaberite opciju.

  Markirajte opciju i pritisnite J.

Čišćenje senzora slike

Korišćenje kontrola fotoaparata u toku pokretanja prekida čišćenje senzora slike.

Ako prašina ne može u potpunosti da se ukloni koristeći opciju u meniju Očisti senzor slike, očistite senzor slike manuelno (0 Manuelno čišćenje) ili konsultujte Nikon ovlašćenog servisnog predstavnika.

Ako se čišćenje senzora slike izvrši nekoliko puta zaredom, čišćenje senzora slike će možda privremeno biti onemogućeno da bi se zaštitilo interno kolo fotoaparata. Čišćenje može da se opet vrši nakon kratkog čekanja.

Manuelno čišćenje

Ako strane materije ne mogu da se uklone sa senzora slike koristeći opciju Očisti senzor slike (0 Čišćenje senzora slike) u meniju podešavanja, senzor može da se manuelno očisti kao što je ispod opisano. Imajte na umu, međutim da je senzor izuzetno osetljiv i lako može da se ošteti; preporučujemo manuelno čišćenje koje treba da izvrši samo Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.

 1. Napunite punjivu bateriju ili povežite AC adapter.

  Pouzdani izvor napajanje je neophodan kada se proverava ili čisti senzor slike. Isključite fotoaparat i ubacite u potpunosti napunjenu punjivu bateriju ili povežite opcioni AC adapter i priključak napajanja. Opcija Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja je dostupna samo u meniju podešavanja ako je nivo punjive baterije preko J i fotoaparat nije povezan na pametni uređaj putem Bluetooth ili drugih uređaja putem USB-a.

 2. Uklonite objektiv.

  Isključite fotoaparat i uklonite objektiv.

 3. Izaberite Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja.

  Uključite fotoaparat i markirajte Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja u meniju podešavanja i pritisnite 2.

 4. Pritisnite J.

  Poruka će biti prikazana na monitoru i kolona povlaka će se pojaviti na kontrolnom displeju i tražilu. Da biste povratili normalnu operaciju bez provere senzora slike, isključite fotoaparat.

 5. Izdignite ogledalo.

  Pritisnite dugme okidača skroz na dole. Ogledalo će biti izdignuto, a zavesa zatvarača će se otvoriti, otkrivajući senzor slike. Prikaz u tražilu će se isključiti, a red crtica na kontrolnom displeju će blještati.

 6. Pregledajte senzor slike.

  Držeći fotoaparat tako da svetlo pada na senzor slike, proverite da li senzor ima prašinu ili vlakna. Ako nikakvi strani objekti nisu prisutni nastavite ka Koraku 8.

 7. Očistite senzor.

  Otklonite prašinu ili vlakna sa senzora koristeći pumpicu. Ne koristite pumpicu-četkicu, jer čekinje mogu da oštete senzor. Prljavštinu koja ne može da se ukloni sa pumpicom može samo da ukloni Nikon ovlašćeno servisno osoblje. Ni pod kojim uslovima ne smete da dodirnete ili obrišete senzor.

 8. Isključite fotoaparat.

  Ogledalo će se vratiti na donju poziciju i zavesa zatvarača će se zatvoriti. Zamenite objektiv ili poklopac tela.

Koristite pouzdan izvor napajanja

Zavesa zatvarača je osetljiva i može lako da se ošteti. Ako se fotoaparat isključi dok je ogledalo izdignuto, zavesa će se automatski zatvoriti. Da biste sprečili oštećenje zavese, pridržavajte se sledećih predostrožnosti:

 • Ne isključujte fotoaparat niti uklanjajte niti isključujte izvor napajanja dok je ogledalo izdignuto.
 • Ako punjiva baterija oslabi dok je ogledalo izdignuto, zvučni signal će se oglasiti i lampica samookidača će bljesnuti da bi upozorila da će se zavesa zatvarača zatvoriti, a ogledalo spustiti nakon oko dva minuta. Odmah završite čišćenje ili pregled.

Strano materija na senzoru slike

Strana tela koja uđu u fotoaparat kada se objektivi ili poklopci tela uklone ili zamene (ili u retkim slučajevima tečnost ili čestice sa samog fotoaparata) mogu da se zalepe na senzor slike, gde mogu da se pojave na snimljenim fotografijama pod određenim uslovima. Da biste zaštitili fotoaparat kada nema objektiva, obavezno zamenite poklopac tela koji je dostavljen sa fotoaparatom, vodeći računa da prvo uklonite svu prašinu i drugu stranu materiju koja se možda zalepila za montiran fotoaparat, bajonet ili poklopac tela. Izbegavajte kačenje poklopca tela ili menjanje objektiva u prašnjavim okruženjima.

Ako strano telo pronađe način da se zalepi za senzor slike, koristite opciju čišćenja senzora slike kao što je objašnjeno u „Čišćenje senzora slike“ (0 Čišćenje senzora slike). Ako se problem ponavlja, manuelno očistite senzor (0 Manuelno čišćenje) ili neka senzor očisti Nikon ovlašćeni servisni predstavnik. Fotografije na koje je uticalo prisustvo strane materije na senzoru mogu da se retuširaju koristeći opcije čišćenja slike dostupne u nekim aplikacijama za slike.

Održavanje fotoaparata i dodataka

Fotoaparat je precizan uređaj i zahteva redovno održavanje. Nikon preporučuje da fotoaparat pregleda originalni prodavac ili Nikon ovlašćeni servisni predstavnik jednom svake jedne do dve godine i da se servisira jednom svakih tri do pet godina (imajte na umu da se ove usluge naplaćuju). Čest pregled i održavanje se posebno preporučuju ako se fotoaparat koristi profesionalno. Sve dodatke koji se redovno koriste sa fotoaparatom, kao što su objektivi ili opcioni blicevi, treba uključiti prilikom pregleda ili servisiranja fotoaparata.