Nikon D850 digitalni fotoaparat

Tip

Efektivni pikseli

Senzor slike

Čuvanje

Tražilo

Objektiv

Zatvarač

Okidač

Ekspozicija

Fokus

Blic

Balans bele

Bracketing

Živi prikaz slike

Film

Monitor

Reprodukcija

Interfejs

Wi-Fi/Bluetooth

Podržani jezici

Izvor napajanja

Navoj za stativ

Dimenzije/težina

Radno okruženje

  • Osim ako nije drugačije navedeno, sva merenja su izvršena u skladu sa Camera and Imaging Products Association (CIPA) standardi ili smernice.
  • Sve cifre su za fotoaparat sa u potpunosti napunjenoj punjivoj bateriji.
  • Nikon zadržava pravo da promeni izgled i specifikacije hardvera i softvera koji su opisani u ovom uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Nikon neće odgovarati za štete do kojih može da dođe usled bilo kakve greške koju ovo uputstvo može sadržavati.

MH-25a punjač baterije

Simboli na ovom proizvodu predstavljaju sledeće:

m AC, p DC, q Klasa II opreme (konstrukcija proizvoda je dvostruko izolovana.)

EN-EL15a punjiva Li-jonska baterija

Nikon zadržava pravo da promeni izgled i specifikacije hardvera i softvera koji su opisani u ovom uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Nikon neće odgovarati za štete do kojih može da dođe usled bilo kakve greške koju ovo uputstvo može sadržavati.

Informacije o zaštitnom znaku

IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak Cisco Systems, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama i koristi se pod licencom. Windows je ili registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, Apple logo, iPhone®, iPad® i iPod touch® su zaštitni znaci Apple Inc. registrovani u SAD i/ili drugim zemljama. Android, Google Play i Google Play logo su zaštitni znaci Google LLC. Android robot se reprodukuje ili menja na osnovu dela koje je Google stvorio i deli, a koristi se u skladu sa uslovima opisanim u Licenci autorstva Creative Commons 3.0. PictBridge je zaštitni znak Camera and Imaging Products Association (CIPA). XQD je zaštitni znak Sony Corporation. SD, SDHC i SDXC logo su zaštitni znaci SD-3C, LLC. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing, LLC.

Wi-Fi i Wi-Fi logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci Wi-Fi saveza.

Bluetooth® oznaka o reči i logoima su registrovani zaštitni znaci koji su pod vlasništvom Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakvo korišćenje tih oznaka od strane Nikon korporacije je pod licencom.

Sva druga trgovačka imena pomenuta u ovom uputstvu ili drugim dokumentima isporučenim zajedno sa vašim Nikon proizvodom su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih odgovarajućih nosilaca.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

Podržani standardi

  • DCF verzija 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) je standard široko primenjen u industriji digitalnih fotoaparata da bi se osigurala usklađenost između različitih marki fotoaparata.
  • Exif verzija 2.31: Fotoaparat podržava Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) verziju 2.31, standard u kome se informacije pohranjene na fotografijama koriste za optimalnu reprodukciju boje kada se slike šalju na štampače usklađene sa Exif-om.
  • PictBridge: Standard razvijen kroz saradnju sa industrijama digitalnih fotoaparata i štampača, omogućava da se fotografije šalju direktno na štampač bez prethodnog prenosa na računar.
  • HDMI: High-Definition Multimedia Interface je standard za multimedijalne interfejse koji se koristi u potrošačkoj elektronici i AV uređajima sposobnim da prenesu audiovizuelne podatke i kontrolne signale HDMI kompatibilnim uređajima putem veze sa jednim kablom.

Oznaka usklađenosti

Standardi sa kojima se fotoaparat usaglašava mogu da se pogledaju koristeći opciju Oznaka usklađenosti u meniju podešavanja (0 Oznaka usklađenosti).

FreeType licenca (FreeType2)

Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2012 The FreeType Project (https://www.freetype.org). Sva prava su zadržana.

MIT licenca (HarfBuzz)

Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2017 The HarfBuzz Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Sva prava su zadržana.