Biranje Picture Control

Birajte Picture Control u skladu sa subjektom ili tipom scene.

 1. Pritisnite L (Z/Q).

  Lista Picture Controls će se prikazati.

  L (Z/Q) dugme

 2. Izaberite Picture Control.

  Markirajte željenu Picture Control i pritisnite J.

Korisničke Picture Controls

Korisničke Picture Controls su napravljene kroz izmene postojećim Picture Controls koristeći opciju Upravljaj opcijom Picture Control u meniju snimanja ili fotografije (0 Upravljaj opcijom Picture Control, Upravljaj opcijom Picture Control). Korisničke Picture Controls mogu da se sačuvaju na memorijsku karticu zarad deljenja između drugih fotoaparata istog modela i kompatibilnog softvera.

Picture Control indikator

Trenutni Picture Control je pokazan u prikazu informacija kada se R dugme pritisne.

Meniji fotografisanja

Picture Controls takođe mogu da se izaberu koristeći opciju Podesi Picture Control u meniju fotografisanja ili snimanja (0 Podesi Picture Control, Podesi Picture Control).

Modifikovanje Picture Controls

Postojeća zapamćena postavka ili korisničke Picture Controls (0 Korisničke Picture Controls) mogu da se modifikuju da bi odgovarale sceni ili korisničkoj kreativnoj nameri. Birajte izbalansiranu kombinaciju podešavanja koristeći Brzo podešavanje ili napravite manuelna prilagođavanja za individualna podešavanja.

 1. Izaberite Picture Control.

  Markirajte željenu Picture Control u listi Picture Control (0 Biranje Picture Control) i pritisnite 2.

 2. Prilagodite podešavanja.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali željeno podešavanje i pritisnite 4 ili 2 da biste birali vrednost u inkrementima od 1, ili rotirajte pomoćni komandni točkić da biste birali vrednost u inkrementima od 0,25 (0 Picture Control podešavanja; dostupne opcije se razlikuje od izabranih Picture Control). Ponovite ovaj korak dok sva podešavanja ne budu prilagođena, ili izaberite zapamćenu postavku kombinacije podešavanja markirajući Brzo podešavanje i pritiskajući 4 ili 2. Podrazumevana podešavanja mogu da se povrate ako se pritisne O (Q) dugme.

 3. Pritisnite J.

Modifikacije originalnih Picture Controls

Picture Controls koje su modifikovane u odnosu na podrazumevana podešavanja navedene su zvezdicom („U“) u Podesi Picture Control meniju.

Picture Control podešavanja

Brzo podešavanje

Isključite ili istaknite efekat izabrane Picture Control (imajte na umu da ovo resetuje sva manuelna prilagođavanja). Nije dostupno sa korisničkim Picture Controls (0 Korisničke Picture Controls).

Manuelna podešavanja

n automatski“ Picture Control

Ako je n Automatski izabrano za Podesi Picture Control, podešavanja mogu da se prilagode u opsegu od A-2 do A+2. Rotiranje pomoćnog komandnog točkića nema efekta.

„A“ (automatski)

Rezultati za automatsko uoštravanje, jasnoću, kontrast i zasićenost se razlikuju u zavisnosti od ekspozicije i pozicije subjekta u kadru. Koristite tip G, E ili D objektiva za najbolje rezultate.

Prelaženje između manuelnog i automatskog

Pritisnite X dugme da biste prelazili između manuelnih i automatskih (A) podešavanja za uoštravanje, jasnoću, kontrast i zasićenost.

Prethodna podešavanja

j indikator ispod prikaza vrednosti u Picture Control meniju podešavanja naznačava prethodnu vrednost podešavanja. Koristite ovo kao referencu kada prilagođavate podešavanja.

Efekti filtera (samo monohrom)

Opcije u ovom meniju simuliraju efekat kolor filtera na monohrom fotografijama. Sledeći efekti filtera su dostupni:

Opcija Opis
Y Žuta Poboljšava kontrast. Može da se koristi da bi se utišao sjaj neba na fotografijama pejzaža. Narandžasta proizvodi veći kontrast od žute, crvena veći kontrast od narandžaste.
O Narandžasta
R Crvena
G Zelena Omekšava tonove kože. Može da se koristi za portrete.

Toniranje (samo monohrom)

Pritiskanje 3 kada je Toniranje izabrano prikazuje opcije zasićenosti. Pritisnite 4 ili 2 da biste prilagodili zasićenost. Kontrola zasićenosti nije dostupna kada je B&W (crno-belo) izabrano.

Kontrole dodirom

Kada taknete indikator, to prikazuje kontrole dodirom koje mogu da se koriste za prilagođavanje Picture Control podešavanja.