Korekcija snage blica može da se koristi za prilagođavanje nivoa glavnih i daljinskih bliceva od −3 do +1 EV u koracima od 1/3 EV. Da biste izabrali vrednost korekcije snage blica, pritisnite W (M) dugme i rotirajte pomoćni komandni točkić dok se željena vrednost ne pokaže na kontrolnom displeju.

W (M) dugme

Pomoćni komandni točkić

±0 EV (W/M dugme je pritisnuto)

-0,3 EV

+1,0 EV

Kada je glavni blic ili daljinski blic podešen na TTL ili qA i korekcija snage blica na vrednost koja nije ±0,0, Y ikona će se prikazati na kontrolnom displeju i tražilu, a trenutna vrednost za korekciju snage blica može da se pregleda pritiskajući W (M). Normalna jačina blica može da se vrati podešavanjem korekcije snage blica na ±0,0. Korekcija snage blica nije resetovana kada se fotoaparat isključi.

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi sa: