U toku fotografisanja tražilom, možete da pritisnete R dugme da biste videli prikaz informacija na monitoru nabrajajući podatke kao što su brzina zatvarača, blenda, broj preostalih ekspozicija i režim AF-oblasti.

1

Bluetooth indikator povezivanja

Režim rada u avionu

2

Wi-Fi indikator povezivanja

Eye-Fi indikator povezivanja

3 Indikator satelitskog signala
4 Indikator smanjena šuma kod duge ekspozicije
5 Indikator kontrole vinjetiranja
6 Automatska kontrola distorzije
7 Elekt. zatv. prednje zavese
8 Režim kašnjenja ekspozicije
9

Indikator intervala tajmera

Indikator proteka vremena

& („sat nije podešen”) indikator

10 Indikator „pisak“
11

Indikator baterije fotoaparata

Prikaz MB-D18 tipa baterije

Indikator MB-D18 punjive baterije

12 Balans bele
13 Picture Control indikator
14 Kolorni prostor
15 Banka menija fotografisanja
16 Indikator oblasti slike
17 Active D-Lighting indikator

18 Indikator sinhronizacije blica
19 Ikona zaključavanja brzine zatvarača
20 Brzina zatvarača
21 Indikator zaustavljanja blende
22

Blenda (f-broj)

Blenda (broj zaustavljanja)

23

Indikator ekspozicije

Prikaz korekcija ekspozicije

Indikator napredovanja bracketinga:

Bracketing ekspozicije i blica

Bracketing balansa bele

24 Indikator komentara slike
25 Indikator informacije o autorskim pravima
26 i ikona
27 Indikator fleksibilnog programa
28 Režim ekspozicije
29

Pozicija trenutnog kadra u bracketing sekvenci

Količina ADL bracketinga

Diferencijal HDR ekspozicije

HDR (serije) indikator

Broj ekspozicija (višestruka ekspozicija)

Višestruki indikator ekspozicije (serije)

30

Indikator bracketinga ekspozicije i blica

Indikator bracketinga balansa bele

Indikator ADL bracketinga

HDR indikator

Indikator višestruke ekspozicije

31 Režim okidanja

32

Indikator korekcije ekspozicije

Vrednost korekcije ekspozicije

33

Indikator korekcije snage blica

Vrednost korekcije snage blica

34 Indikator FV zaključavanja
35 Merenje
36 Ikona zaključavanja blende
37

ISO osetljivost

Indikator ISO osetljivosti

Indikator automatske ISO osetljivosti

38 „k“ (pojavljuje se kada ima memorije za više od 1000 ekspozicija)
39

Broj preostalih ekspozicija

Broj manuelnog objektiva

40

Kvalitet slike

Funkcija sekundarnog slota

Veličina slike

XQD ikona kartice

SD ikona kartice

41 Režim autofokusa
42 Režim AF-oblast
43 Režim kontrole blica
44 Režim blica

Napomena: Prikaz je pokazan sa svim upaljenim indikatorima u cilju ilustracije.

Isključivanje monitora

Da biste izbrisali informacije o fotografisanju ili blic sa monitora, pritisnite ponovo R dugme ili pritisnite dugme okidača do pola. Monitor će se automatski isključiti ako se nijedna operacija ne izvrši tokom oko 10 sekundi. Za informacije o biranju koliko dugo će monitor ostati uključen pre nego što se automatski isključi, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje c4 (Kašnjenje isključivanja monitora, 0 Kašnjenje isključivanja monitora).

& indikator

Sat fotoaparata se napaja od strane nezavisnog, punjivog izvora napajanja, koji se puni po potrebi kada je glavna punjiva baterija ubačena ili se fotoaparat napaja od strane opcionog priključka napajanja i AC adaptera. Dva dana punjenja će pokretati sat tokom otprilike tri meseca. Ako & ikona blješti u prikazu informacija, sat je resetovan i datum i vreme koji su snimljeni sa bilo kojim novim fotografijama neće biti ispravni. Podesite sat na pravilno vreme i datum koristeći opciju Vremenska zona i datum > Datum i vreme u meniju podešavanja (0 Vremenska zona i datum).

Takođe pogledajte

Za informacije o menjanju boje slova na prikazu informacije, pogledajte B > Prikaz informacija (0 Prikaz informacija).