Opcija jezika u meniju podešavanja se automatski markira kada se meniji prvi put prikažu. Izaberite jezik i podesite sat fotoaparata.

 1. Uključite fotoaparat.

  Glavni prekidač

 2. Izaberite Jezik (Language) u meniju podešavanja.

  Pritisnite G dugme da biste prikazali menije fotoaparata, zatim markirajte Jezik (Language) u meniju podešavanja i pritisnite 2. Za informacije o korišćenju menija, pogledajte „Korišćenje menija fotoaparata“ (0 Korišćenje menija fotoaparata).

  G dugme

 3. Izaberite jezik.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali željeni jezik i pritisnite J.

 4. Izaberite Vremenska zona i datum.

  Izaberite Vremenska zona i datum i pritisnite 2.

 5. Podesite vremensku zonu.

  Izaberite Vremenska zona i pritisnite 2. Pritisnite 4 ili 2 da biste obeležili lokalnu vremensku zonu (UTC polje pokazuje razliku između izabrane vremenske zone i koordinisanog svetskog vremena ili UTC, u satima) i pritisnite J.

 6. Uključite ili isključite letnje računanje vremena.

  Izaberite Letnje računanje vremena i pritisnite 2. Letnje računanje vremena je isključeno kao podrazumevano; ako je letnje računanje vremena na snazi u lokalnoj vremenskoj zoni, pritisnite 1 da biste obeležili Uključeno i pritisnite J.

 7. Podesite datum i vreme.

  Izaberite Datum i vreme i pritisnite 2. Pritisnite 4 ili 2 da biste izabrail stavku, 1 ili 3 da biste je promenili. Pritisnite J kada je sat podešen na trenutni datum i vreme (imajte na umu da fotoaparat koristi 24-časovni sat).

 8. Podesite format datuma.

  Izaberite Format datuma i pritisnite 2. Pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali redosled kojim će se godina, mesec i datum prikazati i pritisnite J.

 9. Izađite u režim fotografisanja.

  Pritisnite dugme okidača do pola da biste izašli u režim fotografisanja.

Povezivanje na pametne uređaje sa SnapBridge-om

Instalirajte SnapBridge aplikaciju na vaš pametni uređaj da biste preuzeli slike sa fotoaparata ili kontrolisali fotoaparat iz daljine. Za više informacija, pogledajte dostavljeni SnapBridge Vodič za povezivanje (za D-SLR fotoaparate).