Ovaj odeljak navodi indikatore i poruke o grešci koje se pojavljuju u tražilu, kontrolnom displeju i monitoru.

Kontrolni displej Tražilo
B
(blješti)
B
(blješti)

Prsten blende objektiva nije podešen na minimalni otvor blende.

Podesite prsten na minimalni otvor blende (najveći f-broj; 0 Tipovi objektiva).

Kontrolni displej Tražilo
H d

Nizak nivo punjive baterije.

Pripremite u potpunosti napunjenu rezervnu punjivu bateriju (0 Punite punjivu bateriju, Nivo punjive baterije).

Kontrolni displej Tražilo
H
(bljeska)
d
(bljeska)

Punjiva baterija je istrošena.

Ponovo napunite ili zamenite punjivu bateriju (0 Punite punjivu bateriju, Nivo punjive baterije, Drugi dodaci).

Punjiva baterija ne može da se koristi.

Obratite se Nikon ovlašćenom servisnom predstavniku.

Izrazito istrošena punjiva Li-jonska baterija ili punjiva baterija od drugih dobavljača je ubačena ili u fotoaparat ili u opcioni MB-D18 vertikalni rukohvat sa nosačem više tipova baterija.

Zamenite punjivu bateriju ili napunite punjivu bateriju ako je punjiva Li-jonska baterija istrošena.

Visoka temperatura punjive baterije.

Uklonite punjivu bateriju i sačekajte da se ohladi.

Kontrolni displej Tražilo
F F

Objektiv nije prikačen, ili su ne-CPU objektivi prikačeni bez navođenja maksimalnog otvora blende. Blenda prikazana u zaustavljanjima od maksimalnog otvora blende.

Vrednost blende će se prikazati ako je maksimalni otvor blende naveden (0 Ne-CPU objektivi).

Kontrolni displej Tražilo
F H
(blješti)

Fotoaparat nije u mogućnost da se fokusira koristeći autofokus.

Promenite kompoziciju ili fokusirajte manuelno (0 „Usmeri i snimaj“ fotografisanje, Manuelni fokus).

Kontrolni displej Tražilo
(Indikatori ekspozicije i brzina zatvarača ili blende prikazuju blic)

Subjekat je previše svetao; fotografija će biti preeksponirana.

Subjekat je previše taman; fotografija će biti nedovoljno eksponirana.

Kontrolni displej Tražilo
A
(blješti)
A
(blješti)

A je izabrano u režimu ekspozicije S.

Promenite brzinu zatvarača ili izaberite manuelni režim ekspozicije (0 S: Automatski sa prioritetom zatvarača, M: Manuelni).

Kontrolni displej Tražilo
%
(blješti)
%
(blješti)

% je izabrano u režimu ekspozicije S.

Promenite brzinu zatvarača ili izaberite manuelni režim ekspozicije (0 S: Automatski sa prioritetom zatvarača, M: Manuelni).

Kontrolni displej Tražilo
1
(blješti)
k
(blješti)

Procesuiranje na snazi.

Sačekajte dok se procesuiranje na završi.

Kontrolni displej Tražilo
c
(blješti)

Ako indikator blešti na 3 s nakon što blic okine, fotografija će možda biti premalo eksponirana.

Proverite fotografiju na monitoru; ako je nedovoljno eksponirana, prilagodite podešavanja i pokušajte ponovo.

Kontrolni displej Tražilo
Y
(blješti)

Jedinica blic ne podržava prikačeno smanjenje efekta crvenih očiju i režim sinhronizacije blica podešen na smanjenje efekta crvenih očiju.

Promenite režim sinhronizacije blica ili koristite jedinicu blica da biste podržali smanjenje efekta crvenih očiju (0 Biranje režima blica, CLS-kompatibilni blicevi).

Kontrolni displej Tražilo
n
(blješti)
j
(blješti)

Memorija nije dovoljna da bi snimila dalje fotografije pri trenutnim podešavanjima ili fotoaparat nema više brojeve datoteke ili fascikle.

Kontrolni displej Tražilo
O
(blješti)
O
(blješti)

Greška fotoaparata.

Okinite zatvarač. Ako problem i dalje postoji ili se često pojavljuje, konsultujte Nikon ovlašćenog servisnog predstavnika.

Monitor Kontrolni displej
Nema memorijske kartice. S

Fotoaparat ne može da detektuje memorijsku karticu.

Isključite fotoaparat i potvrdite da je kartica pravilno ubačena (0 Ubacite punjivu bateriju i memorijsku karticu).

Monitor Kontrolni displej
Pristup ovoj memorijskoj kartici nije uspeo.
Umetnite drugu karticu.
W, R
(blješti)

Greška pri pristupanju memorijskoj kartici.

  • Koristite Nikon odobrenu karticu (0 Odobrene memorijske kartice).
  • Ako se greška i dalje pojavljuje nakon što se kartica nekoliko puta izbacila i ponovo ubacila, kartica je možda oštećena. Obratite se prodavcu ili Nikon ovlašćenom servisnom predstavniku.

Nije moguće napraviti novu fasciklu.

Izbrišite datoteke ili ubacite novu memorijsku karticu nakon kopiranja važnih slika na kompjuter ili drugi uređaj (0 Ubacite punjivu bateriju i memorijsku karticu, Brisanje fotografija, Odobrene memorijske kartice).

Monitor Kontrolni displej
m W, O
(blješti)

Fotoaparat ne može da kontroliše Eye-Fi karticu.

  • Proverite da li je firmver Eye-Fi kartice ažuriran.
  • Kopirajte datoteke na Eye-Fi karticu na kompjuter ili drugi uređaj i formatirajte kartice ili ubacite novu karticu.
Monitor Kontrolni displej
Memorijska kartica je zaključana. Prebacite prekidač za zaključavanje u poziciju „upisivanje“. W, X
(blješti)

Memorijska kartica je zaključana (piše zaštićena).

Skliznite karticu prekidača piši-zaštiti na poziciju „upisivanje“ (0 Prekidač za zaštitu od upisivanja).

Monitor Kontrolni displej
Nije dostupno ako je Eye-Fi kartica zaključana. W, O
(blješti)

Eye-Fi kartica je zaključana (piše zaštićena).

Skliznite karticu prekidača piši-zaštiti na poziciju „upisivanje“ (0 Prekidač za zaštitu od upisivanja).

Monitor Kontrolni displej
Ova kartica nije formatirana.
Formatirajte karticu.
[C]
(blješti)

Memorijska kartica nije bila formatirana za korišćenje u fotoaparatu.

Formatirajte memorijsku karticu ili ubacite novu memorijsku karticu (0 Formatiraj memorijsku karticu, Odobrene memorijske kartice).

Monitor Kontrolni displej
Nije moguće pokrenuti živi prikaz slike. Sačekajte.

Interna temperatura fotoaparata je visoka.

Sačekajte da se interna kola ohlade pre nego što nastavite sa fotografisanjem živog prikaza slike ili snimanjem filma.

Monitor Kontrolni displej
Fascikla ne sadrži slike.

Nema slika na memorijskoj kartici niti u fascikli(ama) koje su izabrane za reprodukciju.

Izaberite fasciklu koja sadrži slike sa menija Fascikla reprodukcije ili ubacite memorijsku karticu koja sadrži slike (0 Ubacite punjivu bateriju i memorijsku karticu, Fascikla reprodukcije).

Monitor Kontrolni displej
Sve slike su sakrivene.

Sve fotografije u trenutnoj fascikli su sakrivene.

Nikakve slike ne mogu da se reprodukuju dok druga fascikla nije izabrana ili dok se Sakrij sliku ne upotrebi da se dozvoli bar jednoj slici da se prikaže (0 Sakrij sliku).

Monitor Kontrolni displej
Nije moguće prikazati ovu datoteku.

Datoteka je napravljena ili modifikovana koristeći kompjuter ili različitu vrstu fotoaparata, ili je datoteka oštećena.

Datoteka ne može da se reprodukuje na fotoaparatu.

Monitor Kontrolni displej
Nije moguće izabrati ovu datoteku.

Izabrana slika ne može da se retušira.

Slike napravljene sa drugim uređajima ne mogu da se retuširaju.

Monitor Kontrolni displej
Nije moguće urediti ovaj film.

Izabrani film ne može da se uredi.

  • Filmovi napravljene sa drugim uređajima ne mogu da se urede.
  • Filmovi moraju da budu najmanje dve sekunde dugački (0 Odsecanje filmova).
Monitor Kontrolni displej
Proverite štampač.

Greška štampača.

Proverite štampač. Da biste nastavili, izaberite Nastavi (ako je dostupno) *.

Za više informacija pogledajte uputstvo za štampač.

Monitor Kontrolni displej
Proverite papir.

Papir u štampaču nije izabrane veličine.

Ubacite papir prave veličine i izaberite Nastavi *.

Za više informacija pogledajte uputstvo za štampač.

Monitor Kontrolni displej
Papir se zaglavio.

Papir se zaglavio u štampaču.

Očistite zaglavljeno i izaberite Nastavi *.

Za više informacija pogledajte uputstvo za štampač.

Monitor Kontrolni displej
Nema više papira.

Štampač nema više papira.

Ubacite papir izabrane veličine i izaberite Nastavi *.

Za više informacija pogledajte uputstvo za štampač.

Monitor Kontrolni displej
Proverite nivo mastila.

Greška mastila.

Proverite mastilo. Da biste nastavili, izaberite Nastavi *.

Za više informacija pogledajte uputstvo za štampač.

Monitor Kontrolni displej
Nema više mastila.

Štampač nema više mastila.

Zamenite mastilo i izaberite Nastavi *.

Za više informacija pogledajte uputstvo za štampač.