Samookidač može da se koristi da bi se smanjilo podrhtavanje fotoaparata ili za autoportrete.

 1. Izaberite režim samookidača.

  Pritisnite oslobađanje zaključavanja točkića režima okidanja i uključite točkić režima okidanja na E.

 2. Kadrirajte fotografiju i fokusirajte.

  U pojedinačnom servo AF (0 Režim autofokusa), fotografije mogu samo da se snime ako se u-fokusu (I) indikator pojavljuje u tražilu.

  Zatvorite zatvarač tražila okulara

  Kada snimate fotografije bez da ste stavili oko na tražilo, zatvorite zatvarač okulara tražila da biste sprečili da se svetlo koje uđe putem tražila pojavi na fotografijama ili da utiče na ekspoziciju.

 3. Pokrenite tajmer.

  Pritisnite dugme okidača skroz na dole da biste pokrenuli tajmer. Lampica samookidača će početi da bljeska. Dve sekunde pre nego što se fotografija snimi, lampica samookidača će prestati da bljeska. Zatvarač će okinuti oko deset sekundi nakon što krene tajmer.

Da biste isključili samookidač pre nego što se fotografija snimi, stavite birač režima okidanja na drugo podešavanje.

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi sa:

 • Biranjem dužine trajanja samookidača, brojem snimaka koji su snimljeni i intervalom između snimaka, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje c3 (Samookidač, 0 Samookidač).
 • Zvučnim signalima koji se čuju kada se samookidač koristi, pogledajte B > Opcije zvučnog signala (0 Opcije zvučnog signala).