Sledite korake ispod da biste izabrali temperaturu boje kada je K (Izaberi temperaturu boje) izabrano za balans bele.

Izaberi temperaturu boje

Imajte na umu da željeni rezultati neće biti dobijeni sa blicom ili fluorescentnim osvetljenjem. Birajte N (Blic) ili I (Fluorescentno) za ove izvore. Sa drugim izvorima svetla, načinite probni snimak kako biste utvrdili da li je izabrana vrednost odgovarajuća.

Meni balansa bele

Temperatura boje može da se izabere koristeći opciju Balans bele u meniju fotografisanja. Unesite vrednosti za jantarno-plave i zeleno-purpurnocrvene ose kao što je ispod opisano.

 1. Izaberite Izaberi temperaturu boje

  Izaberite Balans bele u meniju fotografisanja, zatim markirajte Izaberi temperaturu boje i pritisnite 2.

 2. Izaberite vrednosti za jantarno–plavu i zeleno–purpurnocrvenu.

  Pritisnite 4 ili 2 da biste markirali cifre na jantarno (A)–plavoj (B) osi ili zeleno (G)–purpurnocrvenoj (M) osi i pritisnite 1 ili 3 da biste izmenili.

  Vrednost za jantarnu (A)–plavu (B) osu

  Vrednost za zelenu (G)–purpurnocrvenu (M) osu

 3. Pritisnite J.

  Pritisnite J da biste sačuvali promene i vratili se na meni fotografisanja. Ako je vrednost koja nije 0 izabrana za zelenu (G)–purpurnocrvenu (M) osu, zvezdica („U“) će se prikazati na kontrolnom displeju.

U dugme

Kada je K (Izaberi temperaturu boje) izabrano, U dugme može da se koristi da bi se izabrala temperatura boje, mada samo za jantarnu (A)–plavu (B) osu. Pritisnite U dugme i rotirajte pomoćni komandni točkić dok se željena vrednost ne prikaže na kontrolnom displeju (prilagođavanja su napravljena u miredima; 0 „Mired“). Da biste direktno ušli u temperaturu boje, pritisnite U dugme i pritisnite 4 ili 2 da biste markirali cifru i pritisnite 1 ili 3 da biste je promenili.

U dugme

Pomoćni komandni točkić

Kontrolni displej