Osetljivost fotoaparata na svetlo može da se prilagodi prema količini dostupnog svetla. Birajte između podešavanja koja su u rasponu od ISO 64 do ISO 25600 u koracima ekvivalentnim sa 1/3 EV. Podešavanja od oko 0,3 do 1 EV ispod ISO 64 i 0,3 do 2 EV iznad ISO 25600 su takođe dostupna za specijalne situacije. Što je veća ISO osetljivost, manje će svetla trebati da bi se napravila ekspozicija, dopuštajući veće brzine zatvarača ili manje blende.

ISO osetljivost može biti podešena pritiskajući S (Q) dugme i rotirajući glavni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže na kontrolnom displeju i tražilu.

S (Q) dugme

Glavni komandni točkić

Kontrolni displej

Tražilo

Meni ISO osetljivosti

ISO osetljivost takođe može da se prilagodi koristeći opciju Podešavanja ISO osetljivosti u meniju fotografisanja (0 Podešavanja ISO osetljivosti).

ISO osetljivost

Što je veća ISO osetljivost, manje će svetla trebati da bi se napravila ekspozicija, dopuštajući brže brzine zatvarača ili manje blende, ali će najverovatnije na sliku uticati šum (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije). Šum će se najverovatnije čuti pri podešavanjima između Visoka 0,3 i Visoka 2.

Visoka 0,3–Visoka 2

Podešavanja Visoka 0,3 do Visoka 2 odgovaraju ISO osetljivosti 0,3–2 EV nad ISO 25600 (ISO 32000–102400 ekvivalent).

Niska 0,3–Niska 1

Podešavanja Niska 0,3 do Niska 1 odgovaraju ISO osetljivosti 0,3–1 EV ispod ISO 64 (ISO 50–32 ekvivalent). Koristite za veće blende kada se svetlo jako. Kontrast je nešto veći od normalnog; u većini slučajeva, ISO osetljivosti od ISO 64 ili iznad se preporučuju.

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi sa:

  • Biranjem veličine koraka ISO osetljivosti, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje b1 (Vrednost koraka ISO osetljivosti; 0 Vrednost koraka ISO osetljivosti).
  • Prikazom ISO osetljivosti na kontrolnom displeju, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje d3 (ISO prikaz; 0 ISO prikaz).
  • Smanjenjem šuma na fotografijama snimljenim pri visokim ISO osetljivostima, pogledajte C > Smanj. šuma kod visokog ISO (0 Smanj. šuma kod visokog ISO).
  • Smanjenjem šuma na filmovima snimljenim pri visokim ISO osetljivostima, pogledajte 1 > Smanj. šuma kod visokog ISO (0 Smanj. šuma kod visokog ISO).