Da biste fotografisali sa blicom, prikačite opcioni blic (0 Nikon Creative Lighting System (CLS)) na šinu za blic i opremu fotoaparata. Za informacije o korišćenju bliceva, pogledajte dokumentaciju koja je dostavljena sa uređajem.