Fotoaparat može da se koristi sa opcionim eksternim blicevima.

Kroz ovo poglavlje, operacije koje uključuju dodatak povezan na fotoaparat su navedene od strane C, operacije koje uključuju daljinski blic od strane f. Za više informacija u vezi f, pogledajte uputstvo dostavljeno sa blicem.