ใส่แบตเตอรี่และเสียบเครื่องชาร์จ (ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค เครื่องชาร์จอาจให้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ AC เสียบผนัง หรือสายไฟอย่างใดอย่างหนึ่ง) แบตเตอรี่ที่หมดแล้วจะใช้เวลาชาร์จจนเต็มประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที

  • อะแดปเตอร์ AC เสียบผนัง: เสียบอะแดปเตอร์ AC เสียบผนังเข้ากับช่องเสียบ AC ของเครื่องชาร์จ () เลื่อนก้านล็อคอะแดปเตอร์ AC เสียบผนังตามที่แสดงในภาพ () แล้วหมุนอะแดปเตอร์ 90° เพื่อให้อยู่ในตำแหน่ง () ใส่แบตเตอรี่แล้วเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จ

    ก้านล็อคอะแดปเตอร์ AC แบบเสียบผนัง

  • สายไฟ: หลังจากต่อสายไฟเข้ากับปลั๊กตามทิศทางที่แสดงแล้ว ให้ใส่แบตเตอรี่แล้วเสียบปลั๊กสายไฟ

ไฟ CHARGE (ชาร์จ) จะกะพริบขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่

กำลังชาร์จแบตเตอรี่

การชาร์จเสร็จสมบูรณ์

แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

อ่านและทำตามคำเตือนและข้อควรระวังใน “เพื่อความปลอดภัยของท่าน” (0 เพื่อความปลอดภัยของท่าน) และ “การดูแลรักษากล้องและแบตเตอรี่: ข้อควรระวัง” (0 การดูแลรักษากล้องและแบตเตอรี่: ข้อควรระวัง)