ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของ Nikon ช่วยให้กล้องติดต่อสื่อสารกับชุดแฟลชที่รองรับได้ดีขึ้นเพื่อให้การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชมีคุณภาพดีขึ้น

ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS

ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
(PDF; 79.1 KB)

ตัวสั่งงานแฟลชแบบไร้สาย SU-800: เมื่อติดตั้งกับกล้องที่รองรับ CLS จะสามารถใช้ SU-800 เป็นตัวสั่งงานสำหรับชุดแฟลช SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 หรือ SB-R200 ได้สูงสุดถึงสามกลุ่ม ทั้งนี้ SU-800 จะไม่มีแฟลชติดตั้งไว้

ไฟส่องนำทิศทางแสงเงา

ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS จะยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมื่อกดปุ่ม Pv ของกล้อง คุณลักษณะนี้สามารถใช้กับการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สายเพื่อแสดงตัวอย่างการใช้แสงทั้งหมดที่ได้จากการใช้ชุดแฟลชหลายตัว ไฟส่องนำทิศทางแสงเงาสามารถปิดการทำงานได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง e5 (โมเดลลิ่งแฟลช, 0 โมเดลลิ่งแฟลช)

ชุดแฟลชอื่นๆ

ชุดแฟลชอื่นๆ
(PDF; 66.6 KB)

การใช้การล็อคค่าแสงแฟลชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก

ฟังก์ชั่นล็อคค่าแสงแฟลช (0 การล็อคค่าแสงแฟลช) สามารถเลือกใช้ร่วมกับชุดแฟลชเสริมภายนอกได้ในโหมด TTL และ (หากรองรับ) โหมดควบคุมแฟลชนำ qA และแฟลชนำ A (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือที่ให้มาพร้อมกับชุดแฟลช) โปรดทราบว่าเมื่อใช้การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สายเพื่อควบคุมชุดแฟลชรีโมต ท่านจะต้องตั้งค่าโหมดควบคุมแฟลชสำหรับแฟลชหลักหรืออย่างน้อยแฟลชรีโมตหนึ่งกลุ่มให้กับ TTL, qA หรือ A

ระบบวัดแสง

พื้นที่วัดแสงสำหรับการล็อคค่าแสงแฟลชเมื่อใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอกมีดังนี้:

ชุดแฟลช โหมดแฟลช พื้นที่วัดแสง
ชุดแฟลชเดี่ยว i-TTL วงกลมขนาด 6 มม. ตรงกลางกรอบภาพ
qA พื้นที่วัดแสงด้วยระบบวัดแสงแฟลช
ใช้กับชุดแฟลชอื่นๆ (การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สาย) i-TTL ทั้งภาพ
qA พื้นที่วัดแสงด้วยระบบวัดแสงแฟลช
A

หมายเหตุเกี่ยวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก

โปรดอ่านคำแนะนำโดยละเอียดจากคู่มือชุดแฟลช ถ้าชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอ่านเนื้อหาส่วนของกล้องดิจิตอล SLR ที่รองรับ CLS ทั้งนี้ D850 จะไม่รวมอยู่ในประเภท “digital SLR” (ดิจิตอล SLR) ในคู่มือ SB-80DX, SB-28DX และ SB-50DX

สามารถใช้การควบคุมแฟลช i-TTL ได้ที่ค่าความไวแสง (ISO) ระหว่าง 64 ถึง 12800 ที่ค่าความไวแสงสูงกว่า 12800 อาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการในบางระยะหรือในการตั้งค่ารูรับแสงบางค่า ถ้าสัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน (M) กะพริบเป็นเวลาประมาณสามวินาทีหลังจากถ่ายภาพในโหมด i-TTL หรือโหมดอัตโนมัติแบบไม่ใช่ TTL แสดงว่าแฟลชทำงานเต็มกำลังและภาพอาจได้รับแสงน้อยเกินไป (ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS เท่านั้น)

เมื่อใช้สายซิงค์ SC ซีรีส์ 17, 28 หรือ 29 สำหรับการถ่ายภาพโดยปิดแฟลชในตัวกล้อง อาจทำให้ไม่ได้ค่าแสงที่ถูกต้องในโหมด i-TTL ขอแนะนำให้เลือกแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน ถ่ายภาพทดสอบแล้วดูผลที่ได้ในจอภาพ

ในโหมด i-TTL ให้ใช้แผ่นปิดแฟลชหรืออะแดปเตอร์สะท้อนแสงแฟลชที่ให้มาพร้อมกับชุดแฟลช อย่าใช้แผ่นปิดแบบอื่นๆ เช่น แผ่นกระจายแสง เนื่องจากอาจทำให้ค่าแสงผิดพลาด

ในโหมดการถ่ายภาพ P, รูรับแสงกว้างสุด (ค่ารูรับแสงต่ำ) ถูกจำกัดตามค่าความไวแสง (ISO) ดังที่แสดงไว้ด้านล่าง:

ค่ารูรับแสงสูงสุดที่เทียบเท่า ISO ของ:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3.5 4 5 5.6 7.1 8 10 11 13

หากค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์มีขนาดเล็กกว่าค่าที่กำหนดข้างต้น ค่าสูงสุดสำหรับรูรับแสงจะเป็นค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์

สัญญาณรบกวนในรูปแบบของเส้นอาจปรากฏขึ้นในการถ่ายรูปด้วยแฟลชที่ถ่ายด้วยชุดแบตเตอรี่ SD-9 หรือ SD-8A ที่ต่อเข้ากับกล้องโดยตรง ลดความไวแสง (ISO) หรือเพิ่มระยะทางระหว่างกล้องและชุดแบตเตอรี่

SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 และ SB-400 จะมีระบบลดตาแดง ในขณะที่ SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SU-800 จะมีไฟช่วยหา AF โดยมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

 • SB-5000: สามารถใช้ไฟช่วยหา AF ได้เมื่อใช้เลนส์ออโตโฟกัส 24–135 มม. กับจุดโฟกัสที่แสดงด้านล่าง

  ทางยาวโฟกัส 24–49 มม.
  50–84 มม.
  85–135 มม.
 • SB-910 และ SB-900: สามารถใช้ไฟช่วยหา AF ได้เมื่อใช้เลนส์ออโตโฟกัส 17–135 มม. กับจุดโฟกัสที่แสดงด้านล่าง

  ทางยาวโฟกัส 17–19 มม.
  20–135 มม.
 • SB-800, SB-600 และ SU-800: สามารถใช้ไฟช่วยหา AF ได้เมื่อใช้เลนส์ AF 24–105 มม. กับจุดโฟกัสที่แสดงด้านล่าง

  ทางยาวโฟกัส 24–34 มม.
  35–49 มม.
  50–105 มม.
 • SB-700: สามารถใช้ไฟช่วยหา AF ได้เมื่อใช้เลนส์ AF 24–135 มม. กับจุดโฟกัสที่แสดงด้านล่าง

  ทางยาวโฟกัส 24–27 มม.
  28–135 มม.

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้และฉากที่บันทึก สัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นเมื่อวัตถุไม่ได้อยู่ในโฟกัส หรือกล้องอาจไม่สามารถโฟกัส และปุ่มกดชัตเตอร์อาจถูกปิดใช้งาน

ชุดแฟลชเสริมภายนอก

ในโหมดควบคุมแฟลชในระบบ i-TTL และแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามค่ารูรับแสง (qA) การชดเชยแฟลชที่เลือกด้วยชุดแฟลชเสริมหรือตัวเลือก การควบคุมแฟลช ในเมนูถ่ายภาพจะถูกเพิ่มเข้าไปในการชดเชยแฟลชที่เลือกด้วยปุ่ม W (M) และแป้นหมุนเลือกคำสั่ง