หากต้องการเข้าใช้งานตัวเลือกด้านล่าง ให้กดปุ่ม i ขณะถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ ใช้หน้าจอสัมผัสหรือค้นหาเมนูโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งและปุ่ม J แล้วกด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์รายการและกดปุ่ม J เพื่อดูตัวเลือก หากต้องการกลับไปที่โหมดถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

ปุ่ม i