ระดับพลังงานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้

ก่อนถ่ายภาพ โปรดตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ตามที่อธิบายด้านล่าง

ระดับพลังงานแบตเตอรี่

ระดับพลังงานแบตเตอรี่จะแสดงบนแผงควบคุมและช่องมองภาพ

แผงควบคุม

ช่องมองภาพ

แผงควบคุม ช่องมองภาพ คำอธิบาย
L แบตเตอรี่เต็ม
K พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใช้ไปบางส่วน
J
I
H d แบตเตอรี่ใกล้หมด ชาร์จแบตเตอรี่หรือเตรียมแบตเตอรี่สำรองให้พร้อม
H
(กะพริบ)
d
(กะพริบ)
ไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้ ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

การแสดงผลเมื่อกล้องปิดการทำงาน

ถ้าปิดการทำงานของกล้องโดยใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำไว้ สัญลักษณ์การ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้จะแสดงขึ้น (ในบางกรณีซึ่งพบได้น้อยมาก การ์ดหน่วยความจำบางการ์ดจะแสดงข้อมูลนี้เฉพาะเมื่อกล้องเปิดอยู่)

แผงควบคุม

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้

กล้องมีช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำสองช่อง ช่องหนึ่งสำหรับใส่การ์ด XQD ส่วนอีกช่องสำหรับใส่การ์ด SD เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำสองใบ หน้าที่ของแต่ละการ์ดจะถูกกำหนดด้วยตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ เลือกช่องบรรจุการ์ดหลัก และ ฟังก์ชั่นช่องบรรจุการ์ดรอง; เมื่อตั้งค่า ฟังก์ชั่นช่องบรรจุการ์ดรอง เป็นค่าเริ่มต้นของ ภาพที่เกินมา (0 การใช้การ์ดหน่วยความจำสองใบ), การ์ดในช่องบรรจุการ์ดรองจะถูกใช้เมื่อช่องบรรจุการ์ดหลักเต็มแล้วเท่านั้น

ช่องบรรจุการ์ด SD

ช่องบรรจุการ์ด XQD

แผงควบคุมจะแสดงว่าได้ใส่การ์ดใดอยู่ในปัจจุบัน (ตัวอย่างนี้แสดงสัญลักษณ์ที่ปรากฏขึ้นเมื่อใส่การ์ดไว้ทั้งสองช่อง) ถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้น (เช่น การ์ดหน่วยความจำเต็มหรือการ์ดที่อยู่ในช่อง SD ล็อคอยู่) สัญลักษณ์ของการ์ดดังกล่าวจะกะพริบ (0 ข้อความผิดพลาด)

แผงควบคุม

แผงควบคุมและช่องมองภาพจะแสดงจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ในการตั้งค่าปัจจุบัน (ค่าที่เกิน 1000 จะถูกปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มร้อยที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น ค่าระหว่าง 4000 ถึง 4099 จะแสดงเป็น 4.0 k)

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้

แผงควบคุม

ช่องมองภาพ

การถ่ายแบบ “เล็งแล้วถ่าย”

 1. เตรียมกล้องให้พร้อม

  ในการจัดองค์ประกอบภาพผ่านช่องมองภาพ ให้จับมือจับของกล้องด้วยมือขวาและประคองตัวกล้องหรือเลนส์ด้วยมือซ้าย

  จับกล้องตามภาพที่แสดงขณะจัดองค์ประกอบภาพถ่ายบุคคล (แนวตั้ง)

 2. จัดองค์ประกอบภาพ

  ตามค่าตั้งจากโรงงาน กล้องจะโฟกัสวัตถุที่อยู่ตรงกลางจุดโฟกัส จัดองค์ประกอบภาพผ่านช่องมองภาพโดยให้วัตถุหลักอยู่ตรงกลางจุดโฟกัส

  จุดโฟกัส

 3. กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

  กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ สัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส (I) จะปรากฏขึ้นในช่องมองภาพ เมื่อกล้องโฟกัสภาพได้แล้ว

  สัญลักษณ์แสดงสถานะการโฟกัส

  การแสดงผลของช่องมองภาพ คำอธิบาย
  I วัตถุอยู่ในโฟกัส
  F จุดโฟกัสอยู่ระหว่างกล้องและวัตถุ
  H จุดโฟกัสอยู่หลังวัตถุ
  FH
  (กะพริบ)
  กล้องไม่สามารถโฟกัสวัตถุที่จุดโฟกัสด้วยโฟกัสอัตโนมัติ (0 การใช้โฟกัสอัตโนมัติให้ได้ผลดี)
 4. ถ่ายภาพ

  ค่อยๆ กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำจะกะพริบ และกล้องจะแสดงภาพบนจอแสดงผลเป็นเวลาสองสามวินาที อย่าดีดการ์ดหน่วยความจำออก หรือถอด หรือตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าจนกว่าไฟจะดับและการบันทึกเสร็จสมบูรณ์

  ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำ

ตั้งเวลาสแตนด์บาย (การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ)

ช่องมองภาพและจอแสดงผลของแผงควบคุมจะดับลงถ้าไม่มีการใช้งานกล้องเป็นเวลาประมาณหกวินาทีเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อเปิดจอภาพอีกครั้ง

ระบบวัดแสงเปิด

ระบบวัดแสงปิด

ท่านสามารถปรับระยะเวลาก่อนที่การตั้งเวลาสแตนด์บายจะหมดลงโดยอัตโนมัติ โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนด์บาย, 0 ตั้งเวลาสแตนด์บาย)

ปุ่มเลือกคำสั่ง

สามารถใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสขณะที่เปิดระบบวัดแสงได้ (0 การเลือกจุดโฟกัส)

ปุ่มเลือกคำสั่ง

การดูภาพถ่าย

 1. กดปุ่ม K

  ภาพถ่ายจะแสดงในจอภาพ การ์ดหน่วยความจำที่มีภาพที่กำลังแสดงอยู่จะปรากฏเป็นสัญลักษณ์

  ปุ่ม K

 2. ดูภาพอื่นๆ

  ท่านสามารถแสดงรูปภาพเพิ่มเติมได้โดยการกด 4 หรือ 2 หรือปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาบนจอแสดงผล (0 การใช้หน้าจอสัมผัส)

  หากต้องการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

แสดงภาพทันทีที่ถ่าย

เมื่อเลือก เปิด สำหรับ แสดงภาพทันทีที่ถ่าย ในเมนูแสดงภาพ (0 แสดงภาพทันทีที่ถ่าย), ภาพถ่ายจะแสดงในจอภาพโดยอัตโนมัติหลังจากถ่ายภาพ

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกการ์ดหน่วยความจำที่จะแสดงภาพ โปรดดู “ปุ่มควบคุมการเล่น” (0 ปุ่มควบคุมการเล่น)

การลบภาพถ่ายที่ไม่ต้องการ

กดปุ่ม O (Q) เพื่อลบภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอในปัจจุบัน โปรดทราบว่าเมื่อลบภาพไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้

 1. แสดงภาพถ่าย

  แสดงภาพถ่ายที่ท่านต้องการลบตามที่อธิบายไว้ใน “การดูภาพถ่าย” (0 การดูภาพถ่าย) ตำแหน่งของภาพปัจจุบันจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ที่มุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอ

 2. ลบภาพถ่าย

  กดปุ่ม O (Q) ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น กดปุ่ม O (Q) อีกครั้งเพื่อลบภาพ แล้วกลับไปที่การแสดงภาพ หากต้องการออกจากเมนูโดยไม่ลบภาพ ให้กด K

  ปุ่ม O (Q)

ลบ

หากต้องการลบภาพหลายๆ ภาพหรือเลือกการ์ดหน่วยความจำที่จะลบภาพ ให้ใช้ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ (0 ที่เลือกไว้: การลบภาพที่เลือกไว้)