กล้องรุ่น D850 รองรับตัวเลือกคุณภาพของภาพต่อไปนี้

สามารถตั้งค่าคุณภาพของภาพได้โดยการกดปุ่ม T และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งค่าที่ต้องการแสดงขึ้นในแผงควบคุม

ปุ่ม T

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

การบีบอัดภาพ JPEG

ตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีดาว (“”) จะใช้การบีบอัดที่ให้คุณภาพสูงสุด; ขนาดของไฟล์จะแตกต่างไปตามฉาก ตัวเลือกที่ไม่มีดาวจะใช้การบีบอัดที่ออกแบบมาเพื่อสร้างไฟล์ที่มีขนาดเล็กกว่า; ไฟล์จะมีแนวโน้มที่จะมีขนาดเท่ากัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับฉากที่บันทึก

NEF+JPEG

เมื่อดูภาพที่ถ่ายด้วยการตั้งค่า NEF (RAW) + JPEG บนกล้องที่ใส่การ์ดหน่วยความจำเพียงช่องเดียว กล้องจะแสดงเฉพาะภาพ JPEG เท่านั้น ถ้าสำเนาทั้งสองถูกบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำเดียวกัน สำเนาทั้งสองจะถูกลบเมื่อลบภาพออก ถ้าสำเนา JPEG ถูกบันทึกในการ์ดหน่วยความจำแยกต่างหากโดยใช้ตัวเลือก ฟังก์ชั่นช่องบรรจุการ์ดรอง > RAW ช่องหลัก - JPEG ช่องรอง การลบสำเนา JPEG จะไม่ลบภาพ NEF (RAW)

เมนูคุณภาพของภาพ

สามารถปรับคุณภาพของภาพได้โดยใช้ตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถ่ายภาพได้เช่นกัน (0 คุณภาพของภาพ)

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนภาพที่สามารถจัดเก็บไว้ได้เมื่อใช้การตั้งค่าคุณภาพและขนาดของภาพที่ต่างกัน โปรดดู “ความจุการ์ดหน่วยความจำ” (0 ความจุการ์ดหน่วยความจำ)

การบีบอัดภาพ NEF (RAW)

การเลือกรูปแบบของการบีบอัดภาพสำหรับภาพ NEF (RAW) ให้ไฮไลท์ การบันทึก NEF (RAW) > การบีบอัดภาพ NEF (RAW) ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกด 2

ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)

การเลือกความลึกบิทสีสำหรับภาพ NEF (RAW) ให้ไฮไลท์ การบันทึก NEF (RAW) > ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกด 2

ภาพ NEF (RAW)

ท่านสามารถสร้างสำเนาภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใช้ NX Studio หรือซอฟต์แวร์อื่น หรือตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 โปรเซสภาพ NEF (RAW))