หน้าจอนับถอยหลัง

หน้าจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีก่อนที่ไลฟ์วิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (ตัวนับถอยหลังจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหากไลฟ์วิวกำลังจะปิดการทำงานเพื่อป้องกันวงจรภายในกล้อง หรือหากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ ไม่จำกัด ในการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c4—หน่วงเวลาปิดจอภาพ > ไลฟ์วิว; 0 หน่วงเวลาปิดจอภาพ—5 วินาทีก่อนที่จอภาพจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ) ขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเมื่อเลือกไลฟ์วิว

การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ

หากต้องการซ่อนหรือแสดงสัญลักษณ์ในจอภาพ ให้กดปุ่ม R กราฟฮิสโตแกรมจะแสดงเฉพาะในตัวอย่างค่าแสงเท่านั้น (0 ดูตัวอย่างค่าแสงที่ตั้งไว้) หรือเมื่อเลือก เปิด (โหมด 2) สำหรับ การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง (0 การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง) จอแสดงผลระนาบกล้องและกราฟฮิสโตแกรมจะใช้ไม่ได้กับตัวแปลงภาพเนกาทีฟ

ระนาบกล้อง (0 ระนาบกล้อง)   แสดงข้อมูล   ปิดข้อมูล

  กราฟฮิสโตแกรม   เส้นจัดองค์ประกอบภาพ