สามารถเข้าถึงตัวเลือกต่อไปนี้ได้โดยการกดปุ่ม i ขณะถ่ายภาพไลฟ์วิว ใช้หน้าจอสัมผัสหรือค้นหาเมนูโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งและปุ่ม J, กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์รายการ, 2 เพื่อดูตัวเลือก และ J เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลท์และกลับไปยังเมนูปุ่ม i กดปุ่ม i อีกครั้งเพื่อออกไปยังหน้าจอการถ่ายภาพ

ปุ่ม i

ซูมแสดงภาพพร้อมกัน 2 พื้นที่

การเลือก ซูมแสดงภาพพร้อมกัน 2 พื้นที่ ในการถ่ายภาพไลฟ์วิว เมนูปุ่ม i จะแยกจอแสดงผลเป็นสองช่องแยกแสดงพื้นที่กรอบภาพคู่กันด้วยอัตราการซูมสูง ตำแหน่งของพื้นที่ขยายแสดงอยู่ในหน้าจอนำทาง

หน้าจอนำทาง

ใช้ปุ่ม X และ W (M) เพื่อซูมเข้าและซูมออก หรือใช้ปุ่ม L (Z/Q) เพื่อเลือกช่อง แล้วกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อนพื้นที่ที่เลือกไปทางซ้ายหรือทางขวา การกด 1 หรือ 3 จะเลื่อนพื้นที่ทั้งสองขึ้นหรือลงพร้อมกัน หากต้องการโฟกัสที่วัตถุตรงกลางของพื้นที่ที่เลือก ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง หากต้องการออกจากการแสดงภาพพร้อมกัน 2 พื้นที่ ให้กดปุ่ม i

พื้นที่ในโฟกัส

การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง

หากต้องการปิดเสียงชัตเตอร์ขณะถ่ายภาพไลฟ์วิว ให้กดปุ่ม i และเลือก เปิด (โหมด 1) หรือ เปิด (โหมด 2) สำหรับ การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง

การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง

การถ่ายภาพซ้อน (0 การถ่ายภาพซ้อน) และการลดสัญญาณรบกวนจากการเปิดรับแสงนานจะถูกปิด (0 ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน) และแฟลชจะใช้ไม่ได้ ในโหมดลั่นชัตเตอร์ต่อเนื่อง โฟกัสและรูรับแสงจะใช้ค่าคงที่ตามที่ใช้ในภาพแรกที่ถ่ายในแต่ละชุด อาจมองเห็นการกะพริบหรือแถบได้ในหน้าจอและในภาพที่ถ่ายภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลดการกะพริบและแถบ โปรดดูตัวเลือก ลดการกะพริบ ในส่วนของเมนูการถ่ายภาพยนตร์, 0 ลดการกะพริบ) ขณะที่วัตถุที่เคลื่อนไหวอาจจะแสดงผิดเพี้ยน โดยเฉพาะเมื่อแพนกล้องในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนที่ในแนวนอนผ่านกรอบภาพด้วยความเร็วสูง นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อมและจุดสว่างได้เช่นกัน บริเวณหรือแถบสว่างอาจปรากฏขึ้นในฉากจากแสงไฟกะพริบและแหล่งกำเนิดแสงสว่างเป็นช่วงๆ หรือเมื่อวัตถุได้รับแสงจ้าจากแสงแฟลชหรือแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้าชั่วขณะ

ระยะเวลาที่ท่านสามารถถ่ายภาพต่อจะแสดงแทนที่จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้

สามารถเปิดใช้หรือปิดใช้การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียงได้โดยการใช้ตัวเลือก การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง ในเมนูถ่ายภาพ (0 การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง)

เสียงกล้อง

ท่านอาจได้ยินเสียงกล้องโฟกัส เช่นเดียวกับเสียงของกลไกรูรับแสงเมื่อท่านปรับรูรับแสงในโหมด A หรือ M หรือถ่ายภาพในโหมด P หรือ S

การตั้งค่าแบบกำหนดเอง d11

หากเลือก เปิด ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d11 (ไลฟ์วิวในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง, 0 ไลฟ์วิวในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง) เมื่อได้เลือก เปิด (โหมด 1) ไว้สำหรับ การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง หน้าจอจะมืดลงชั่วขณะเมื่อลั่นชัตเตอร์แล้วจะเปิดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อแสดงภาพ เมื่อเลือก เปิด (โหมด 2) ภาพจะไม่แสดงเมื่อถ่ายแล้ว; แต่สัญลักษณ์ C จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อถ่ายภาพแล้วแทน (สัญลักษณ์จะกะพริบระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด)

“เปิด (โหมด 2)”

สามารถปรับการตั้งค่าแสงต่อไปนี้ได้เมื่อเลือก เปิด (โหมด 2):

  รูรับแสง ความไวชัตเตอร์ ค่าความไวแสง (ISO) 3
P, S 1
A
M 2

ค่าแสงสำหรับโหมด S จะเทียบเท่ากับโหมด P

เลือกความไวตั้งแต่ 1/30 วินาที ถึง 1/8000 วินาที

ในโหมด M จะสามารถตั้งค่าความไวแสง (ISO) เป็นค่าตั้งแต่ Lo 1 ถึง 25600 ได้ด้วยตนเองหรือให้กล้องปรับเองโดยอัตโนมัติ ในโหมดการถ่ายภาพอื่นๆ กล้องจะตั้งค่าความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติ

สามารถใช้การชดเชยแสงเพื่อปรับค่าแสงได้สูงถึง ±3 EV ท่านสามารถดูตัวอย่างค่าแสงได้บนจอภาพ การกด J จะแสดงสัญลักษณ์แสดงค่าแสง (0 สัญลักษณ์แสดงค่าแสง) เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างค่าแสงที่เลือกและค่าแสงที่วัดไว้; หากต้องการซ่อนสัญลักษณ์แสดง ให้กด J อีกครั้ง

เปิด (โหมด 2) จะใช้ร่วมกับคุณสมบัติบางอย่างของกล้องไม่ได้ เช่น โปรแกรมแบบยืดหยุ่น (0 โปรแกรมแบบยืดหยุ่น), การถ่ายคร่อม (0 การถ่ายคร่อม), Active D-Lighting (0 Active D-Lighting), HDR (High Dynamic Range; 0 High Dynamic Range (HDR)), ควบคุมขอบมืด (0 ควบคุมขอบมืด), การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ (0 ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ), โหมดหน่วงเวลาถ่าย (0 โหมดหน่วงเวลาถ่าย) และพารามิเตอร์ ความชัดเจน ของ Picture Control (0 การตั้งค่า Picture Control) หากเลือก RAW ช่องหลัก - JPEG ช่องรอง สำหรับ ฟังก์ชั่นช่องบรรจุการ์ดรอง ในเมนูถ่ายภาพ ภาพ JPEG จะถูกบันทึกไปยังการ์ดทั้งสองช่อง

“เปิด (โหมด 2)” และข้อมูลภาพ

ข้อมูลภาพสำหรับภาพที่ถ่ายโดยเลือก เปิด (โหมด 2) สำหรับ การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง และตั้งไวต์บาลานซ์ไว้ที่ v (อัตโนมัติ) ไม่รวมอุณหภูมิสี (0 ข้อมูลการถ่ายภาพ)

ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ

หากต้องการบันทึกค่าบวกของสำเนาฟิล์มเนกาทีฟ ให้กดปุ่ม i และเลือก เนกาทีฟสี หรือ เนกาทีฟโทนสีเดียว สำหรับ ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ

 1. วางตำแหน่งเนกาทีฟไว้ข้างหน้าพื้นหลังสีขาวหรือสีเทาที่ไม่มีลวดลาย

  ขอแนะนำให้ใช้ AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED หรือเลนส์ Micro อื่นๆ และแหล่งกำเนิดแสงธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มี Ra (ดัชนีความถูกต้องของสี) สูง เช่น กล่องไฟ หรือ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ให้ค่า CRI สูง

 2. ในไลฟ์วิว ให้กดปุ่ม i และไฮไลท์ ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ แล้วกด 2

  สีที่ปรากฏในจอแสดงผลจะเป็นสีตรงข้าม โหมดแฟลชจะตั้งค่าอัตโนมัติเป็น s; หากต้องการใช้แฟลช ให้เลือกโหมดแฟลชอื่น

 3. เลือกประเภทฟิล์ม

  ไฮไลท์ เนกาทีฟสี หรือ เนกาทีฟโทนสีเดียว และกด J

 4. จัดองค์ประกอบภาพเพื่อบันทึกภาพฟิล์มเนกาทีฟ

 5. ปรับค่าแสง

  กด J เพื่อแสดงตัวเลือกการปรับความสว่างและกด 1 หรือ 3 เพื่อปรับค่าแสง หากต้องการดูวัตถุของท่านด้วยกำลังขยายที่สูงขึ้น ให้กด X (0 ดูตัวอย่างซูมไลฟ์วิว) กด J เพื่อดำเนินการ

 6. ถ่ายภาพ

  กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพและบันทึกในรูปแบบ JPEG

ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ

ไม่มีตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับการลบฝุ่น, รอยขีดข่วน หรือ สีที่ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากฟิล์มจาง ภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับคุณภาพของภาพ; ภาพที่ถ่ายโดยได้เลือกตัวเลือก JPEG ไว้จะถูกบันทึกที่การตั้งค่าที่เลือกไว้ ขณะที่ภาพที่ถ่ายโดยเลือก NEF (RAW) หรือ TIFF (RGB) ไว้จะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG Fine รายการเมนูและคุณสมบัติบางอย่าง รวมถึงการถ่ายคร่อมและการเลื่อนโฟกัสจะใช้ไม่ได้ โหมดการถ่ายภาพจะถูกตั้งเป็น A และไม่สามารถเปลี่ยนได้