เลือกจากพื้นที่ภาพของ FX (36×24) (รูปแบบ FX), DX (24×16) (รูปแบบ DX), 5 : 4 (30×24), 1.2× (30×20), และ 1:1 (24×24)

1 รูปแบบ FX
2 5 : 4
3 รูปแบบ DX
4 1 : 1
5 1.2 เท่า
6 วงกลมภาพรูปแบบ DX (24×16)
7 วงกลมภาพรูปแบบ FX (36×24)

ตัวเลือกพื้นที่ภาพ

กล้องมีพื้นที่ภาพต่างๆ ให้เลือกดังต่อไปนี้:

การตัดครอบอัตโนมัติ

หากต้องการเลือกตัดส่วน DX อัตโนมัติเมื่อติดเลนส์ DX ให้เลือก เปิด สำหรับ พื้นที่ภาพ > ตัดส่วน DX อัตโนมัติ ในเมนูถ่ายภาพ (0 พื้นที่ภาพ) พื้นที่ภาพที่เลือกในเมนูถ่ายภาพหรือกับปุ่มควบคุมที่ตัวกล้องจะใช้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดเลนส์ DX เลือก ปิด เพื่อใช้พื้นที่ภาพที่เลือกปัจจุบันกับเลนส์ทั้งหมด

ตัดส่วน DX อัตโนมัติ

จะใช้ปุ่มควบคุมกล้องเพื่อเลือกพื้นที่ภาพไม่ได้เมื่อติดเลนส์ DX และเปิด ตัดส่วน DX อัตโนมัติ (0 ปุ่มควบคุมการทำงานของกล้อง)

มาสก์การแสดงผลในช่องมองภาพ

หากเลือก เปิด สำหรับ พื้นที่ภาพ > มาสก์การแสดงผลในช่องมองภาพ ในเมนูถ่ายภาพ พื้นที่ภายนอกการครอบตัด 1.2× (30×20), DX (24×16), 5:4 (30×24) และ 1:1 (24×24) จะแสดงเป็นสีเทาในช่องมองภาพ

1.2× (30×20)

DX (24×16)

5 : 4 (30×24)

1 : 1 (24×24)

เลนส์ DX

เลนส์ DX ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กับกล้องรูปแบบ DX โดยจะมีมุมมองภาพแคบกว่าเลนส์สำหรับกล้องรูปแบบ 35 มม. เมื่อประกอบเลนส์ DX เข้ากับกล้อง หากตั้งค่าปิด ตัดส่วน DX อัตโนมัติ และได้เลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ DX (24×16) (รูปแบบ DX) สำหรับ พื้นที่ภาพ ขอบภาพจะมืด ซึ่งอาจไม่ปรากฏในช่องมองภาพ แต่เมื่อแสดงภาพ ท่านอาจสังเกตเห็นความละเอียดลดลงหรือขอบภาพมืด

พื้นที่ภาพ

ตัวเลือกที่เลือกไว้จะปรากฏในการแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ

การเลือกพื้นที่ภาพ

สามารถเลือกพื้นที่ภาพได้โดยใช้ตัวเลือก พื้นที่ภาพ > เลือกพื้นที่ภาพ ในเมนูถ่ายภาพหรือโดยการกดปุ่มควบคุมและการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง

เมนูพื้นที่ภาพ

 1. เลือก พื้นที่ภาพ

  ไฮไลท์ พื้นที่ภาพ ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกด 2

 2. เลือก เลือกพื้นที่ภาพ

  ไฮไลท์ เลือกพื้นที่ภาพ แล้วกด 2

 3. ปรับการตั้งค่า

  เลือกตัวเลือก แล้วกด J การตัดครอบที่เลือกไว้จะปรากฏในช่องมองภาพ

ขนาดภาพ

ขนาดภาพจะแตกต่างกันตามตัวเลือกที่ได้เลือกไว้สำหรับพื้นที่ภาพ

ปุ่มควบคุมการทำงานของกล้อง

 1. กำหนดการเลือกพื้นที่ภาพให้กับปุ่มควบคุมการทำงานของกล้อง

  ใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (กำหนดการควบคุมเอง, 0 กำหนดการควบคุมเอง) เพื่อกำหนด เลือกพื้นที่ภาพ ไปยังปุ่มควบคุม

 2. ใช้ปุ่มควบคุมที่เลือกไว้เพื่อเลือกพื้นที่ภาพ

  พื้นที่ภาพสามารถเลือกได้โดยกดปุ่มที่เลือกไว้ แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักหรือย่อยจนการตัดส่วนภาพที่ต้องการปรากฏบนช่องมองภาพ (0 มาสก์การแสดงผลในช่องมองภาพ)

  ตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับพื้นที่ภาพในขณะนั้นสามารถเรียกดูได้โดยกดปุ่มเพื่อแสดงพื้นที่ภาพในแผงควบคุมหรือการแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ รูปแบบ FX จะแสดงเป็น “36 - 24”, 1.2 × เป็น “30 - 20”, รูปแบบ DX เป็น “24 - 16”, 5 : 4 เป็น “30 - 24”, และ 1 : 1 เป็น “24 - 24”

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ: