ตารางต่อไปนี้จะแสดงจำนวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไว้ในการ์ด XQD 64 GB Sony QD-G64E ที่การตั้งค่าคุณภาพของภาพ ขนาดภาพ และพื้นที่ภาพแตกต่างกัน (นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2017)

พื้นที่ภาพ FX (36×24) *

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล์ 1 จำนวนภาพ 1 ความจุของหน่วยความจำบัฟเฟอร์ 2
NEF (RAW),
บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ,
12 บิท
ใหญ่ 41.5 MB 763 170
กลาง 30.0 MB 1000 94
เล็ก 21.9 MB 1400 56
NEF (RAW),
บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ,
14 บิท
ใหญ่ 51.6 MB 589 51
NEF (RAW),
บีบอัด,
12 บิท
ใหญ่ 34.2 MB 1000 200
NEF (RAW),
บีบอัด,
14 บิท
ใหญ่ 43.8 MB 865 74
NEF (RAW),
ไม่บีบอัด,
12 บิท
ใหญ่ 70.3 MB 763 55
NEF (RAW),
ไม่บีบอัด,
14 บิท
ใหญ่ 92.0 MB 589 29
TIFF (RGB) ใหญ่ 134.6 MB 408 32
กลาง 76.6 MB 718 35
เล็ก 34.9 MB 1500 39
JPEG fine 3 ใหญ่ 22.0 MB 1900 200
กลาง 12.6 MB 3200 200
เล็ก 6.6 MB 6700 200
JPEG normal 3 ใหญ่ 11.5 MB 3800 200
กลาง 6.8 MB 6400 200
เล็ก 3.4 MB 13,000 200
JPEG basic 3 ใหญ่ 4.2 MB 7400 200
กลาง 2.8 MB 12,500 200
เล็ก 1.8 MB 24,500 200

รวมภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ที่ไม่ใช่ DX เมื่อเลือก เปิด ไว้สำหรับค่า ตัดส่วน DX อัตโนมัติ

ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ขนาดไฟล์จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ที่บันทึกภาพ

จำนวนภาพสูงสุดที่สามารถจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำบัฟเฟอร์ที่ ISO 100 อาจลดลงในบางกรณี เช่น ที่คุณภาพของภาพที่มีเครื่องหมายดาว (“”) หรือเมื่อเปิดการควบคุมความผิดเพี้ยน

ตัวเลขถือเป็นการบีบอัดภาพ JPEG เน้นขนาด การเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีเครื่องหมายดาว (“”; การบีบอัดคุณภาพ) เพิ่มขนาดไฟล์ของภาพ JPEG จำนวนภาพและความจุบัฟเฟอร์ลดลง

พื้นที่ภาพ DX (24×16)*

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล์ 1 จำนวนภาพ 1 ความจุของหน่วยความจำบัฟเฟอร์ 2
NEF (RAW),
บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ,
12 บิท
ใหญ่ 19.4 MB 1700 200
กลาง 14.1 MB 2300 200
เล็ก 11.0 MB 3000 200
NEF (RAW),
บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ,
14 บิท
ใหญ่ 23.9 MB 1300 200
NEF (RAW),
บีบอัด,
12 บิท
ใหญ่ 15.9 MB 2300 200
NEF (RAW),
บีบอัด,
14 บิท
ใหญ่ 19.8 MB 1900 200
NEF (RAW),
ไม่บีบอัด,
12 บิท
ใหญ่ 30.8 MB 1700 200
NEF (RAW),
ไม่บีบอัด,
14 บิท
ใหญ่ 40.2 MB 1300 200
TIFF (RGB) ใหญ่ 58.4 MB 936 113
กลาง 33.3 MB 1600 200
เล็ก 15.6 MB 3400 200
JPEG fine 3 ใหญ่ 10.1 MB 4200 200
กลาง 6.2 MB 6900 200
เล็ก 3.4 MB 12,900 200
JPEG normal 3 ใหญ่ 5.3 MB 8200 200
กลาง 3.3 MB 13,500 200
เล็ก 1.8 MB 24,500 200
JPEG basic 3 ใหญ่ 2.4 MB 15,900 200
กลาง 1.7 MB 25,100 200
เล็ก 1.0 MB 43,100 200

รวมภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ DX เมื่อเลือก เปิด ไว้สำหรับค่า ตัดส่วน DX อัตโนมัติ

ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ขนาดไฟล์จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ที่บันทึกภาพ

จำนวนภาพสูงสุดที่สามารถจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำบัฟเฟอร์ที่ ISO 100 อาจลดลงในบางกรณี เช่น ที่คุณภาพของภาพที่มีเครื่องหมายดาว (“”) หรือเมื่อเปิดการควบคุมความผิดเพี้ยน

ตัวเลขถือเป็นการบีบอัดภาพ JPEG เน้นขนาด การเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีเครื่องหมายดาว (“”; การบีบอัดคุณภาพ) เพิ่มขนาดไฟล์ของภาพ JPEG จำนวนภาพและความจุบัฟเฟอร์ลดลง

d2—ถ่ายต่อเนื่องสูงสุด (0 ถ่ายต่อเนื่องสูงสุด)

สามารถกำหนดจำนวนภาพถ่ายสูงสุดที่สามารถถ่ายได้ในการถ่ายต่อเนื่องหนึ่งชุดไว้เท่าใดก็ได้ระหว่าง 1 ถึง 200