โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับปุ่มควบคุมและการแสดงผลต่างๆ ของกล้อง ท่านสามารถบุ๊คมาร์กส่วนนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงขณะอ่านเนื้อหาส่วนที่เหลือของคู่มือการใช้งานนี้

ตัวกล้อง

1

ปุ่ม T

2 ปุ่มปลดล็อคแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์
3 แป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์
4 ช่องร้อยสายคล้องกล้อง
5

ปุ่ม U

6

ปุ่ม I

7

ปุ่ม Y

8 ไมโครโฟนสเตอริโอ
9 ปุ่มบันทึกภาพยนตร์
10 สวิทช์เปิดปิดการทำงาน
11 ปุ่มกดชัตเตอร์
12

ปุ่ม E

13

ปุ่ม S /Q

14 แผงควบคุม
15 ปุ่มปรับแก้สายตา
16 เครื่องหมายระนาบโฟกัส (E)
17 ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม (สำหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก)

1 ไฟสัญญาณตั้งเวลาถ่าย
2 ก้านเชื่อมต่อระบบวัดแสง
3

ปุ่ม BKT

4 ฝาครอบขั้วต่อซิงค์แฟลช
5 ฝาครอบขั้วต่อรีโมต 10-pin
6 ฝาปิดช่องต่อสายสัญญาณเสียง
7 ฝาปิดช่องต่อสาย USB
8 ฝาปิดช่องต่อสาย HDMI
9 ปุ่มโหมด AF
10 ตัวเลือกโหมดโฟกัส
11 ปุ่มถอดเลนส์
12 เครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้งเมาท์เลนส์
13 กระจก
14 ขั้วต่อซิงค์แฟลช
15 ขั้วต่อรีโมต 10-pin
16 ช่องเสียบหูฟัง
17 ช่องต่อสำหรับไมโครโฟนภายนอก
18 ช่องต่อสาย USB
19 ช่องต่อสาย HDMI
20 ฝาปิดตัวกล้อง

1 แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย
2

ปุ่ม Pv

3 ปุ่ม Fn1
4 ก้านล็อคฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่
5 ฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่
6 เมาท์เลนส์
7 ขั้ว CPU
8 ฝาปิดขั้วต่อสำหรับอุปกรณ์เสริมชุดแหล่งพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบMB-D18
9 ช่องต่อขาตั้งกล้อง
10 ฝาปิดช่องต่ออุปกรณ์จ่ายไฟ

1 ช่องมองภาพ
2 ก้านชัตเตอร์ฝาปิดช่องมองภาพ
3

ปุ่ม O /Q

4

ปุ่ม K

5 ปุ่ม G
6

ปุ่ม L/Z/Q

7

ปุ่ม X

8

ปุ่ม W/M

9 ปุ่ม J
10 ปุ่ม Fn2
11 จอภาพแบบปรับเอียงได้
12 กระจกช่องมองภาพ
13 ลำโพง
14 ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย
15 ปุ่ม AF-ON
16 แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก
17 ปุ่มเลือกคำสั่ง
18 ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส
19 ฝาปิดช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำ
20

ปุ่ม R

21 ปุ่มเลือกไลฟ์วิว
22

ปุ่ม a

23

ปุ่ม i

24 ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำ

ปิดฝาปิดช่องต่อสายภายนอก

ปิดฝาปิดช่องต่อสายภายนอกเมื่อไม่ใช้งานตัวเชื่อมต่อ สิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ในตัวเชื่อมต่ออาจทำให้การถ่ายโอนข้อมูลติดขัด

ลำโพง

อย่าวางลำโพงไว้ใกล้กับอุปกรณ์แม่เหล็ก การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจส่งผลต่อข้อมูลที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์แม่เหล็ก

แผงควบคุม

เมื่อเปิดกล้อง รายการที่แสดงต่อไปนี้จะปรากฏในครั้งแรกเมื่อเปิดกล้อง ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการตั้งค่าอื่นๆ ได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของคู่มือนี้

1 โหมดบันทึกภาพ
2 ช่องเมนูถ่ายภาพ
3 ความไวชัตเตอร์
4 สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
5 รูรับแสง (ค่ารูรับแสง)
6 สัญลักษณ์การ์ด XQD
7 สัญลักษณ์การ์ด SD
8 จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้
9 โหมดพื้นที่ AF
10 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
11 ไวต์บาลานซ์
12 ขนาดภาพ (ภาพ JPEG และ TIFF)
13 คุณภาพของภาพ
14 สัญลักษณ์แสดง B (“ยังไม่ได้ตั้งเวลา”)
15 ระบบวัดแสง

สัญลักษณ์แสดง B (“ยังไม่ได้ตั้งเวลา”)

นาฬิกาในกล้องจะได้รับพลังงานจากแหล่งพลังงานแบบรีชาร์จแยกต่างหาก ซึ่งจะชาร์จหากจำเป็นเมื่อใส่แบตเตอรี่หลักไว้ หรือเมื่อกล้องใช้ไฟจากปลั๊กต่อและอะแดปเตอร์ AC ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม (0 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ) การชาร์จเป็นเวลาสองวันจะทำให้นาฬิกาใช้งานได้เป็นเวลาสามเดือน หากสัญลักษณ์B กะพริบในแผงควบคุม แสดงว่านาฬิกาถูกรีเซ็ตและวันที่และเวลาที่บันทึกกับภาพใหม่จะไม่ถูกต้อง ตั้งค่านาฬิกาให้เป็นเวลาและวันที่ที่ถูกต้อง ตั้งค่านาฬิกาให้เป็นเวลาและวันที่ที่ถูกต้อง โดยใช้ตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ > วันที่และเวลา ในเมนูตั้งค่า (0 โซนเวลาและวันที่)

ไฟหน้าจอ LCD

การหมุนสวิทช์เปิดปิดการทำงานไปยัง D จะเปิดการใช้งานไฟแบ็คไลท์สำหรับปุ่มและแผงควบคุม ทำให้สามารถใช้กล้องในที่มืดได้ง่ายขึ้น เมื่อปล่อยสวิทช์เปิดปิดการทำงาน ไฟแบ็คไลท์จะยังส่องสว่างเป็นเวลาสองสามวินาทีขณะที่ฟังก์ชั่นตั้งเวลาสแตนด์บายทำงาน หรือจนกระทั่งลั่นชัตเตอร์ หรือหมุนสวิทช์เปิดปิดการทำงานไปยัง D อีกครั้ง

สวิทช์เปิดปิดการทำงาน

จอแสดงผลของแผงควบคุมและช่องมองภาพ

ความสว่างของจอแสดงผลของแผงควบคุมและช่องมองภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ และเวลาในการตอบสนองของจอแสดงผลอาจนานขึ้นในที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งปกติและไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

การแสดงผลของช่องมองภาพ

1 สัญลักษณ์แสดง Roll 1, 2
2 กรอบพื้นที่ AF
3 เส้นตาราง (แสดงเมื่อเลือก เปิด ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d9, แสดงเส้นตารางในช่องมองภาพ)
4 จุดโฟกัส
5 สัญลักษณ์แสดงความสูงต่ำ 1, 3
6 ตรวจพบการกะพริบ
7 สัญลักษณ์แสดงสถานะการโฟกัส
8 ระบบวัดแสง
9 การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ (AE)
10 สัญลักษณ์ล็อคความไวชัตเตอร์
11

ความไวชัตเตอร์

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ

12 สัญลักษณ์การล็อครูรับแสง
13

รูรับแสง (ค่ารูรับแสง)

รูรับแสง (จำนวนสต็อป)

14 โหมดบันทึกภาพ
15 สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสงแฟลช
16 สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสง
17

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO)

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

18

ค่าความไวแสง (ISO)

สัญลักษณ์แสดงการบันทึกค่าไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง

ปริมาณ Active D-Lighting

โหมดพื้นที่ AF

19 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ)
20 สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน 4
21 สัญลักษณ์แสดงการล็อคค่าแสงแฟลช
22 สัญลักษณ์แสดงการสัมพันธ์กับแฟลช
23 สัญลักษณ์แสดงค่ารูรับแสง
24

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

ส่วนแสดงผลการชดเชยแสง

25 คำเตือนแบตเตอรี่ใกล้หมด
26

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมค่าแสง/แฟลช

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อม ADL

27

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้

จำนวนภาพที่เหลือ ก่อนที่หน่วยความจำบัฟเฟอร์จะเต็ม

ค่าการชดเชยแสง

ค่าชดเชยแสงแฟลช

สัญลักษณ์แสดงโหมด PC

สามารถแสดงได้โดยการกดปุ่มที่ได้กำหนด ระนาบกล้องในช่องมองภาพ ไว้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (กำหนดการควบคุมเอง, 0 กำหนดการควบคุมเอง)

ทำหน้าที่เหมือนกับสัญลักษณ์แสดงความสูงต่ำ เมื่อหมุนเปลี่ยนทิศทางกล้องเพื่อถ่ายภาพ “แนวตั้ง” (ภาพถ่ายบุคคล)

ทำหน้าที่เหมือนกับสัญลักษณ์แสดง roll เมื่อหมุนเปลี่ยนทิศทางกล้องเพื่อถ่ายภาพ “แนวตั้ง” (ภาพถ่ายบุคคล)

จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 การใช้แฟลช) สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงานจะสว่างขึ้นเมื่อชาร์จแฟลช

หมายเหตุ: หน้าจอแสดงให้เห็นสัญลักษณ์ทั้งหมดติดสว่างเพื่อจุดประสงค์ในการแสดงตัวอย่าง

ไม่มีแบตเตอรี่

เมื่อแบตเตอรี่หมดหรือไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ การแสดงผลในช่องมองภาพจะมืด ซึ่งเป็นสิ่งปกติและไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด การแสดงผลของช่องมองภาพจะกลับเป็นปกติเมื่อใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็ม

ปุ่มปรับแก้สายตา

ยกปุ่มปรับแก้สายตาแล้วหมุนจนการแสดงผลของช่องมองภาพ จุดโฟกัส และกรอบพื้นที่ AF อยู่ในระยะคมชัด ขณะหมุนปุ่มปรับแก้สายตาโดยแนบตาไว้กับช่องมองภาพ โปรดระวังอย่าให้นิ้วหรือเล็บเข้าตา กดปุ่มปรับแก้สายตากลับเข้าที่เมื่อท่านปรับโฟกัสได้ตามที่ท่านพอใจแล้ว

ช่องมองภาพไม่ได้อยู่ในโฟกัส

ช่องมองภาพอยู่ในโฟกัส

เลนส์ช่องมองภาพแบบปรับแก้สายตา

เลนส์ปรับแก้สายตา (มีแยกจำหน่ายต่างหาก; 0 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ)สามารถนำมาใช้เพื่อปรับแก้สายตาของช่องมองภาพได้ ก่อนจะประกอบเลนส์ช่องมองภาพแบบปรับแก้สายตา ให้ถอดกระจกช่องมองภาพ DK-17F ออกโดยปิดชัตเตอร์ช่องมองภาพเพื่อปลดล็อคช่องมองภาพ () จากนั้น ใช้นิ้วโป้งและนิ้วอื่นจับกระจกช่องมองภาพเบาๆ แล้วหมุน ออกตามที่แสดงในภาพ ()

การใช้จอภาพแบบปรับเอียงได้

สามารถปรับมุมและหมุนจอภาพได้ตามที่แสดงด้านล่างนี้


การถ่ายภาพปกติ: ใช้งานจอภาพตามปกติในตำแหน่งการจัดเก็บ


ถ่ายภาพมุมต่ำ: เอียงจอขึ้นเพื่อถ่ายภาพในไลฟ์วิวด้วยการถือกล้องไว้ต่ำ


ถ่ายภาพมุมสูง: เอียงจอลงเพื่อถ่ายภาพในไลฟ์วิวด้วยการถือกล้องไว้สูง

การใช้งานจอภาพ

หมุนจอภาพเบาๆ และหยุดเมื่อท่านรู้สึกถึงแรงต้านทาน อย่าใช้แรง การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้อาจทำให้กล้องหรือจอภาพชำรุดเสียหาย หากใช้ขาตั้งกล้อง โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าให้หน้าจอสัมผัสกับขาตั้ง

อย่ายกหรือถือกล้องถ่ายรูปที่จอภาพ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้กล้องชำรุดเสียหาย หากไม่ใช้จอภาพสำหรับถ่ายรูป ให้พับกลับไปยังตำแหน่งการจัดเก็บ

ห้ามสัมผัสบริเวณทางด้านหลังของจอภาพ หรือปล่อยให้พื้นผิวภายในของจอภาพสัมผัสกับของเหลว การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้

โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ ห้ามสัมผัสบริเวณนี้

การใช้หน้าจอสัมผัส

จอภาพที่ไวต่อการสัมผัสรองรับการใช้งานดังต่อไปนี้:


แตะเร็วๆ

ปัดนิ้วในระยะสั้นๆ ไปทางซ้ายหรือขวาทั่วจอภาพ


เลื่อน

เลื่อนนิ้วผ่านจอภาพ


กาง/บีบ

วางสองนิ้วบนจอภาพและกางออกหรือบีบนิ้วเข้าหากัน

การใช้หน้าจอสัมผัส

ระหว่างการแสดงภาพ (0 การใช้หน้าจอสัมผัส) สามารถใช้หน้าจอสัมผัสเพื่อ:

  • ดูภาพอื่น
  • ซูมเข้าหรือซูมออก
  • ดูภาพขนาดย่อ
  • ดูภาพยนตร์

ในระหว่างไลฟ์วิว ท่านสามารถใช้หน้าจอสัมผัสเพื่อถ่ายรูปได้ (ชัตเตอร์สัมผัส; 0 การถ่ายภาพระบบสัมผัส (ชัตเตอร์สัมผัส)) หรือเพื่อวัดค่าสำหรับการวัดไวต์บาลานซ์เฉพาะจุด (0 ไลฟ์วิว (ไวต์บาลานซ์เฉพาะจุด)) นอกจากนี้ยังสามารถใช้หน้าจอสัมผัสเพื่อพิมพ์ (0 การป้อนข้อความ) หรือไปยังเมนูต่างๆ ได้ (0 การใช้หน้าจอสัมผัส)

หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสจะตอบสนองต่อไฟฟ้าสถิต และอาจไม่ตอบสนองเมื่อติดฟิล์มป้องกัน หรือเมื่อใช้เล็บ หรือใส่ถุงมือสัมผัส อย่าใช้แรงมากเกินไปหรือสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุที่แหลมคม

การใช้หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสอาจไม่ตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ หากท่านพยายามใช้งานขณะเอาฝ่ามือหรือนิ้วอีกนิ้ววางไว้ในตำแหน่งที่สอง กล้องอาจไม่จดจำท่าทางอื่นๆ หากสัมผัสเบาเกินไป นิ้วมือเคลื่อนไหวเร็วเกินไปหรือระยะสั้นเกินไป หรือขาดการสัมผัสกับหน้าจอ หรือหากการเคลื่อนไหวของนิ้วสองนิ้วที่บีบหรือกางออกนั้นไม่ได้ประสานกันอย่างถูกต้อง

เปิดใช้หรือปิดใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัส

ท่านสามารถเปิดใช้หรือปิดใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัสได้โดยใช้ตัวเลือก การควบคุมด้วยระบบสัมผัส ในเมนูตั้งค่า (0 การควบคุมด้วยระบบสัมผัส)

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกทิศทางที่ท่านจะปัดนิ้วเพื่อดูรูปภาพอื่นๆ ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ โปรดดู B > การควบคุมด้วยระบบสัมผัส (0 การควบคุมด้วยระบบสัมผัส)