แมนวลโฟกัสจะใช้ได้สำหรับเลนส์ที่ไม่รองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนส์ที่ไม่ใช่ AF NIKKOR) หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมัติไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ (0 การใช้โฟกัสอัตโนมัติให้ได้ผลดี)

เลนส์ AF: ตั้งค่าสวิทช์ปรับโหมดโฟกัสของเลนส์ (ถ้ามี) และตัวเลือกโหมดโฟกัสของกล้องไปที่โหมด M

ตัวเลือกโหมดโฟกัส

เลนส์ AF

อย่าใช้เลนส์ AF โดยหมุนสวิทช์ปรับโหมดโฟกัสของเลนส์ไปที่ M และหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสของกล้องไปที่ AF การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้กล้องหรือเลนส์ชำรุดเสียหาย วิธีการนี้จะไม่สามารถใช้กับเลนส์ AF-S และ AF-P ซึ่งสามารถใช้ในโหมด M โดยไม่ต้องตั้งค่าตัวเลือกโหมดโฟกัสของกล้องไปที่ M

เลนส์แมนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสด้วยตนเอง

หากต้องการโฟกัสด้วยตนเอง ให้ปรับวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส์จนกว่าภาพที่แสดงในช่องมองภาพจะอยู่ในโฟกัส ทั้งนี้จะสามารถถ่ายภาพได้ตลอดเวลาแม้ว่าภาพจะไม่อยู่ในโฟกัส

การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส์

สามารถใช้สัญลักษณ์แสดงโฟกัสในช่องมองภาพเพื่อตรวจสอบว่าวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยู่ในโฟกัสหรือไม่ (สามารถเลือกจุดโฟกัสได้จาก 55 จุด) หลังจากวางตำแหน่งวัตถุไว้ในจุดโฟกัสที่เลือก ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งแล้วหมุนวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส์จนกว่าสัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น โปรดทราบว่าเมื่อถ่ายภาพวัตถุต่างๆ ที่กล่าวไว้ใน “การใช้โฟกัสอัตโนมัติให้ได้ผลดี” (0 การใช้โฟกัสอัตโนมัติให้ได้ผลดี) บางครั้งสัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นได้ แม้วัตถุจะไม่อยู่ในโฟกัส โปรดตรวจสอบโฟกัสในช่องมองภาพก่อนถ่ายภาพ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอุปกรณ์เสริมเทเลคอนเวอร์เตอร์ AF-S/AF-I โปรดดู “เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF-S/AF-I และจุดโฟกัสที่ใช้ได้” (0 เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF-S/AF-I และจุดโฟกัสที่ใช้ได้)

เลนส์ AF-P

เมื่อใช้เลนส์ AF-P (0 เลนส์ที่รองรับ) ในโหมดแมนวลโฟกัส สัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัสจะกะพริบในช่องมองภาพ (หรือในไลฟ์วิว จุดโฟกัสจะกะพริบในจอภาพ) เพื่อเตือนว่าการหมุนวงแหวนโฟกัสต่อไปในทิศทางปัจจุบันจะไม่ทำให้วัตถุอยู่ในโฟกัส

ตำแหน่งระนาบโฟกัส

ในการพิจารณาระยะห่างระหว่างวัตถุกับกล้อง ให้วัดระยะจากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกล้อง ระยะห่างระหว่างหน้าแปลนเมาท์เลนส์กับระนาบโฟกัสคือ 46.5 มม.

46.5 มม.

เครื่องหมายระนาบโฟกัส