ข้อมูลภาพถ่ายจะปรากฏซ้อนทับบนภาพที่ปรากฏในการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อนดูข้อมูลภาพตามที่แสดงด้านล่าง โปรดทราบว่า “เฉพาะรูปภาพ”, ข้อมูลการถ่ายภาพ, กราฟ RGB ฮิสโตแกรม, ไฮไลท์ และข้อมูลภาพรวม จะปรากฏขึ้นถ้าได้เลือกตัวเลือกที่สัมพันธ์กันสำหรับ ตัวเลือกหน้าจอแสดงภาพ (0 ตัวเลือกหน้าจอแสดงภาพ) ข้อมูลตำแหน่งจะแสดงเฉพาะเมื่อถูกฝังอยู่ในภาพ (0 ข้อมูลบอกตำแหน่ง)

1 ข้อมูลไฟล์
2 ไม่แสดง (เฉพาะรูปภาพ)
3 ข้อมูลภาพรวม
4 ข้อมูลบอกตำแหน่ง
5 ข้อมูลการถ่ายภาพ
6 กราฟ RGB ฮิสโตแกรม
7 ไฮไลท์

ข้อมูลไฟล์

1 สถานะป้องกัน
2 สัญลักษณ์แสดงการรีทัช
3 เครื่องหมายอัปโหลด
4 จุดโฟกัส *
5 จำนวนเฟรม/จำนวนเฟรมทั้งหมด
6 กรอบพื้นที่ AF *
7 คุณภาพของภาพ
8 ขนาดภาพ
9 พื้นที่ภาพ
10 เวลาในการบันทึก
11 วันที่บันทึก
12 ช่องบรรจุการ์ดหน่วยความจำปัจจุบัน
13 การให้คะแนน
14 ชื่อโฟลเดอร์
15 ชื่อไฟล์

แสดงขึ้นเฉพาะเมื่อเลือก จุดโฟกัส สำหรับ ตัวเลือกหน้าจอแสดงภาพ (0 ตัวเลือกหน้าจอแสดงภาพ) และภาพที่เลือกถูกถ่ายด้วยช่องมองภาพเท่านั้น

ไฮไลท์

1 ส่วนไฮไลท์บนภาพ *
2 หมายเลขโฟลเดอร์–หมายเลขเฟรม
3 แชนเนลปัจจุบัน *

พื้นที่ที่กะพริบจะแสดงส่วนไฮไลท์ (พื้นที่ที่อาจมีแสงสว่างมากเกินไป) สำหรับแชนเนลปัจจุบัน กดปุ่ม W (M) ค้างไว้ แล้วกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อนดูแชนเนลต่างๆ ดังต่อไปนี้:

  • RGB (แชนเนลทั้งหมด)
  • R (สีแดง)
  • G (สีเขียว)
  • B (สีน้ำเงิน)

ปุ่ม W (M)

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

1 ส่วนไฮไลท์บนภาพ *
2 หมายเลขโฟลเดอร์–หมายเลขเฟรม
3

ไวต์บาลานซ์

อุณหภูมิสี

การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด

ตั้งค่าเอง

4 แชนเนลปัจจุบัน *
5 กราฟฮิสโตแกรม (แชนเนล RGB) ในกราฟฮิสโตแกรมทั้งหมด แกนแนวนอนแสดงถึงความสว่างของพิกเซล ส่วนแกนแนวตั้งหมายถึงจำนวนพิกเซล
6 กราฟฮิสโตแกรม (แชลเนลสีแดง)
7 กราฟฮิสโตแกรม (แชลเนลสีเขียว)
8 กราฟฮิสโตแกรม (แชนเนลสีน้ำเงิน)

พื้นที่ที่กะพริบจะแสดงส่วนไฮไลท์ (พื้นที่ที่อาจมีแสงสว่างมากเกินไป) สำหรับแชนเนลปัจจุบัน กดปุ่ม W (M) ค้างไว้ แล้วกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อนดูแชนเนลต่างๆ ดังต่อไปนี้:

  • RGB (แชนเนลทั้งหมด)
  • R (สีแดง)
  • G (สีเขียว)
  • B (สีน้ำเงิน)
  • ปิดการแสดงผลไฮไลท์

ปุ่ม W (M)

การซูมแสดงภาพ

หากต้องการซูมเข้าภาพขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ให้กด X ใช้ปุ่ม X และ W (M) เพื่อซูมเข้าและซูมออก และเลื่อนภาพด้วยปุ่มเลือกคำสั่ง กราฟฮิสโตแกรมจะอัพเดทเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลของภาพในส่วนที่มองเห็นบนจอภาพ

กราฟฮิสโตแกรม

กราฟฮิสโตแกรมของกล้องมีไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านั้นและอาจแตกต่างจากกราฟฮิสโตแกรมในโปรแกรมภาพถ่ายอื่นๆ ตัวอย่างกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงดังต่อไปนี้:

หากภาพมีวัตถุที่มีความสว่างหลากหลาย การกระจายโทนสีจะค่อนข้างสม่ำเสมอ

ถ้าภาพมืด การกระจายโทนสีเฉดสีจะเลื่อนไปทางซ้ายมือ

ถ้าภาพสว่าง การกระจายโทนสีเฉดสีจะเลื่อนไปทางขวามือ

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางซ้าย กราฟฮิสโตแกรมสามารถให้แนวคิดคร่าวๆ ของแสงโดยรวม เมื่อแสงในบรรยากาศรอบๆ ที่สว่างทำให้ยากที่จะเห็นภาพในจอภาพ

ข้อมูลการถ่ายภาพ

1

ระบบวัดแสง

ความไวชัตเตอร์

รูรับแสง

2

โหมดการถ่ายภาพ

ค่าความไวแสง (ISO) 1

3

การชดเชยแสง

ปรับค่าแสงที่ดีที่สุด 2

4 ทางยาวโฟกัส
5 ข้อมูลเลนส์
6

โหมดโฟกัส

เลนส์ VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3

7 ไวต์บาลานซ์ 4
8 การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด
9 พื้นที่สี
10 ชื่อกล้อง
11 พื้นที่ภาพ
12 หมายเลขโฟลเดอร์–หมายเลขเฟรม

13 ประเภทแฟลช 5
14 การควบคุมแฟลชรีโมต 5
15 โหมดแฟลช 5
16

โหมดควบคุมแฟลช 5

การชดเชยแสงแฟลช 5

17 Picture Control 6

18

การลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง

การลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน

19 Active D-Lighting
20

ความแตกต่างของค่าแสง HDR

ความเนียนภาพ HDR

21 ควบคุมขอบมืด
22 ประวัติการรีทัช
23 คำอธิบายภาพ

24 ชื่อช่างภาพ 7
25 เจ้าของลิขสิทธิ์ 7

แสดงเป็นสีแดงถ้าถ่ายภาพโดยเปิดใช้การควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

ปรากฏหากได้กำหนดการตั้งค่าแบบกำหนดเอง b7 (ชดเชยแสงอย่างละเอียด, 0 ชดเชยแสงอย่างละเอียด) เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์สำหรับระบบวัดแสง

แสดงขึ้นเมื่อใส่เลนส์ VR เท่านั้น

รวมอุณหภูมิสีของภาพที่ถ่ายโดยใช้ไวต์บาลานซ์อัตโนมัติด้วย

ปรากฏขึ้นเมื่อใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 การใช้แฟลช)

รายการที่แสดงจะแตกต่างกันไปตาม Picture Control ที่เลือกเมื่อถ่ายภาพ

ข้อมูลลิขสิทธิ์จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการบันทึกข้อมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพ โดยใช้ตัวเลือก ข้อมูลลิขสิทธิ์ ในเมนูการตั้งค่า

ข้อมูลบอกตำแหน่ง

ละติจูด, ลองจิจูด และข้อมูลตำแหน่งอื่นๆ จะได้รับมาจาก GPS หรือสมาร์ทดีไวซ์ ซึ่งจะแตกต่างกันไป (0 ข้อมูลบอกตำแหน่ง) ในกรณีของภาพยนตร์ ข้อมูลจะบอกตำแหน่งเมื่อเริ่มบันทึก

ข้อมูลภาพรวม

1 จำนวนเฟรม/จำนวนเฟรมทั้งหมด
2 เครื่องหมายอัปโหลด
3 สถานะป้องกัน
4 สัญลักษณ์แสดงการรีทัช
5 ชื่อกล้อง
6 สัญลักษณ์แสดงคำอธิบายภาพ
7 สัญลักษณ์แสดงข้อมูลบอกตำแหน่ง
8 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสีในภาพ (0 กราฟฮิสโตแกรม)
9 คุณภาพของภาพ
10 ขนาดภาพ
11 พื้นที่ภาพ
12 ชื่อไฟล์
13 เวลาในการบันทึก
14 ชื่อโฟลเดอร์
15 วันที่บันทึก
16 ช่องบรรจุการ์ดหน่วยความจำปัจจุบัน
17 การให้คะแนน
18 ระบบวัดแสง
19 โหมดการถ่ายภาพ
20 ความไวชัตเตอร์
21 รูรับแสง
22 ค่าความไวแสง (ISO) 1
23 ทางยาวโฟกัส
24 Active D-Lighting
25 Picture Control
26 พื้นที่สี
27 โหมดแฟลช 2
28

ไวต์บาลานซ์

อุณหภูมิสี

การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด

ตั้งค่าเอง

29

การชดเชยแสงแฟลช 2

โหมดสั่งแฟลช 2

30 การชดเชยแสง

แสดงเป็นสีแดงถ้าถ่ายภาพโดยเปิดใช้การควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อถ่ายภาพโดยใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 การใช้แฟลช)