การชดเชยแสงจะใช้เพื่อปรับค่าแสงให้ต่างจากที่กล้องแนะนำเพื่อช่วยให้ภาพสว่างขึ้นหรือมืดลง ซึ่งจะได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับระบบวัดแสงแบบเน้นกลางภาพหรือเฉพาะจุด (0 ระบบวัดแสง) เลือกค่าระหว่าง –5 EV (เปิดรับแสงน้อยเกินไป) ถึง +5 EV (เปิดรับแสงมากเกินไป) โดยเพิ่มครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป ค่าบวกจะทำให้วัตถุสว่างขึ้นและค่าลบจะทำให้วัตถุมืดลง

–1 EV

ไม่มีการชดเชยแสง

+1 EV

ในการเลือกค่าการชดเชยแสง ให้กดปุ่ม E และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักไปจนกระทั่งค่าที่ต้องการแสดงขึ้นในช่องมองภาพหรือแผงควบคุม

ปุ่ม E

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

±0 EV (กดปุ่ม E)

-0.3 EV

+2.0 EV

ที่ค่าอื่นๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณ์แสดงค่าแสงจะกะพริบ (ยกเว้นในโหมดการถ่ายภาพ M) และสัญลักษณ์ E จะปรากฏในช่องมองภาพและแผงควบคุมหลังจากที่ท่านปล่อยปุ่ม E สามารถตรวจสอบค่าการชดเชยแสงปัจจุบันได้ในสัญลักษณ์แสดงค่าแสงโดยการกดปุ่ม E

สามารถเรียกคืนค่าแสงปกติได้โดยการตั้งค่าการชดเชยแสงเป็น ±0.0 กล้องจะไม่รีเซ็ตการชดเชยแสงเมื่อปิดการทำงานของกล้อง

โหมดการถ่ายภาพ M

ในโหมดการถ่ายภาพ M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณ์แสดงค่าแสงเท่านั้น โดยที่ความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสงไม่เปลี่ยนแปลง

การใช้แฟลช

เมื่อใช้แฟลช การชดเชยแสงจะมีผลต่อระดับแฟลชและค่าแสง, การเปลี่ยนความสว่างของวัตถุหลักและพื้นหลัง การตั้งค่าแบบกำหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช, 0 การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช) สามารถใช้จำกัดให้การชดเชยแสงมีผลต่อพื้นหลังเท่านั้น

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ:

  • การเลือกระดับการเพิ่มค่าที่สามารถเลือกใช้ได้สำหรับการชดเชยแสง โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง b3 (ระดับการชดเชยค่าแฟลช/ค่าแสง, 0 ระดับการชดเชยค่าแฟลช/) ค่าแสง)
  • การปรับค่าการชดเชยแสงโดยไม่กดปุ่ม E โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง b4 (ชดเชยแสงอย่างง่าย, 0 ชดเชยแสงอย่างง่าย)
  • การเปลี่ยนค่าแสง, ระดับแฟลช, ไวต์บาลานซ์ หรือ Active D-Lighting โดยอัตโนมัติ โปรดดู “การถ่ายคร่อม” (0 การถ่ายคร่อม)