การตั้งค่าอื่นที่นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิสี) ไวต์บาลานซ์สามารถ “ปรับแบบละเอียด” เพื่อชดเชยสีที่ผิดเพี้ยนของแหล่งกำเนิดแสงหรือเพื่อสร้างภาพที่มีโทนสีตามต้องการได้

 1. แสดงผลตัวเลือกการปรับแบบละเอียด

  ไฮไลท์ตัวเลือกไวต์บาลานซ์ แล้วกด 2 (หากเมนูย่อยแสดงขึ้นมา ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้วกด 2 อีกครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกปรับแบบละเอียด; สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับละเอียดไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง โปรดดู “การปรับไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองแบบละเอียด”, 0 การปรับไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองแบบละเอียด)

 2. การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด

  ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด สามารถปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียดได้บนแกนสีเหลืองอำพัน (A)–สีน้ำเงิน (B) โดยปรับขั้นละ 0.5 และบนแกนสีเขียว (G)–สีม่วงแดง (M) โดยปรับขั้นละ 0.25 แกนแนวนอน (สีเหลืองอำพัน-สีน้ำเงิน) จะสอดคล้องกับอุณหภูมิสี ในขณะที่แกนแนวตั้ง (สีเขียว-สีม่วงแดง) จะมีผลคล้ายกับการใช้ฟิลเตอร์ชดเชยสี (CC) แกนแนวนอนจะถูกกำหนดให้เพิ่มขึ้นทีละขั้นเทียบเท่ากับประมาณ 5 ไมเรด แกนแนวตั้งจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.05 หน่วยความหนาแน่นแบบแพร่กระจาย

  พิกัด

  การปรับ

 3. กด J

  กด J เพื่อบันทึกการตั้งค่าและกลับไปที่เมนูถ่ายภาพ หากปรับค่าไวต์บาลานซ์แบบละเอียดแล้ว เครื่องหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏบนแผงควบคุม

การปรับอย่างละเอียดในไลฟ์วิว

หากต้องการปรับไวต์บาลานซ์อย่างละเอียดขณะที่ถ่ายภาพไลฟ์วิว ให้กดปุ่ม U ค้างไว้ขณะที่ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง กด 4 หรือ 2 สำหรับ สีเหลืองอำพัน–สีน้ำเงิน และ 1 หรือ 3 สำหรับ สีเขียว–สีม่วงแดง

ปุ่ม U

การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด

สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเป็นสีเชิงสัมพัทธ์ ไม่ใช่สีตายตัว ตัวอย่างเช่น การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ B (น้ำเงิน) เมื่อเลือกการตั้งค่าไวต์บาลานซ์เป็น “สีอบอุ่น” เช่น J (หลอดไส้) จะทำให้ภาพถ่ายดู “เย็นลง” เล็กน้อย แต่จะไม่ทำให้กลายเป็นสีน้ำเงิน

“ไมเรด”

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำต่ออุณหภูมิสีจะสร้างความแตกต่างที่อุณหภูมิสีต่ำได้มากกว่าที่อุณหภูมิสีสูง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทำให้เกิดความแตกต่างในสีที่ 3000 K ได้มากกว่าที่ 6000 K มาก ค่าไมเรดซึ่งคำนวณโดยการนำ 10 6 คูณกับส่วนกลับของอุณหภูมิสีนั้น คือการวัดอุณหภูมิสีที่ได้คำนึงถึงความแปรผันดังกล่าวนี้ ดังนั้นจึงเป็นหน่วยที่ใช้ในฟิลเตอร์ชดเชยอุณหภูมิสี ตัวอย่าง:

 • 4000 K–3000 K (ผลต่างเท่ากับ 1000 K)=83 ไมเรด
 • 7000 K-6000 K (ผลต่างเท่ากับ 1000 K)=24 ไมเรด