ระบบวัดแสงจะกำหนดการวัดค่าแสงของกล้อง ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:

ในการเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง ให้กดปุ่ม Y และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งค่าที่ต้องการแสดงขึ้นในช่องมองภาพและแผงควบคุม

ปุ่ม Y

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

แผงควบคุม

ช่องมองภาพ

ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU

การระบุทางยาวโฟกัสและค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์ที่ไม่มี CPU โดยใช้ตัวเลือก ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ในเมนูตั้งค่า (0 เลนส์ชนิดไม่มี CPU) จะช่วยให้กล้องใช้ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสีเมื่อเลือกเฉลี่ยทั้งภาพ และปรับปรุงความแม่นยำของการวัดแสงเน้นกลางภาพ และเฉพาะจุด กล้องจะใช้การวัดแสงเน้นกลางภาพหากเลือกการวัดแสงเน้นไฮไลท์กับเลนส์ที่ไม่มี CPU หรือหากเลือกการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพกับเลนส์ที่ไม่มี CPU ที่ไม่มีข้อมูลเลนส์จัดมาให้ โปรดทราบว่ากล้องอาจใช้การวัดแสงเน้นกลางภาพเช่นกัน หากเลือกการวัดแสงเน้นไฮไลท์กับเลนส์ที่มี CPU บางชนิด (เลนส์ AI-P NIKKOR และเลนส์ AF ที่ไม่ใช่ชนิด G, E หรือ D; 0 การระบุเลนส์ CPU และเลนส์ชนิด G, E และ D)

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ:

  • การเลือกว่าระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพจะใช้การตรวจจับใบหน้าหรือไม่ โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง b5 (วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, 0 วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ)
  • การปรับค่าแสงที่ดีที่สุดสำหรับวิธีวัดแสงแต่ละวิธีแยกจากกัน โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง b7 (ชดเชยแสงอย่างละเอียด, 0 ชดเชยแสงอย่างละเอียด)