การตั้งค่ากล้องต่อไปนี้สามารถเรียกคืนเป็นค่าตั้งจากโรงงานได้โดยการกดปุ่ม T และ E ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลามากกว่าสองวินาที (ปุ่มเหล่านี้จะมีเครื่องหมายจุดสีเขียวกำกับไว้) แผงควบคุมจะปิดชั่วครู่ในระหว่างที่การตั้งค่าถูกรีเซ็ต

ปุ่ม T

ปุ่ม E

การตั้งค่าที่เข้าใช้ได้จากเมนูถ่ายภาพ 1

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
ช่องเมนูภาพถ่ายเพิ่มเติม ปิด
คุณภาพของภาพ JPEG Normal
ขนาดภาพ
  JPEG/TIFF ใหญ่
NEF (RAW) ใหญ่
ตั้งค่าความไวแสง (ISO)
  ค่าความไวแสง (ISO) 100
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ปิด
ไวต์บาลานซ์ อัตโนมัติ > รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุ่น)
  การปรับละเอียด A-B: 0, G-M: 0
การตั้งค่า Picture Control 2 ไม่เปลี่ยนแปลง
ลดการกะพริบ
  ตั้งค่าการลดการกะพริบ ไม่ใช้
สัญลักษณ์แสดงการลดการกะพริบ เปิด
การถ่ายภาพซ้อน ปิด 3
HDR (High Dynamic Range) ปิด 4
การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง ปิด

ยกเว้นการตั้งค่าการถ่ายภาพซ้อน จะมีเฉพาะการตั้งค่าในช่องที่ได้เลือกไว้โดยใช้ตัวเลือก ช่องเมนูถ่ายภาพ ในขณะนั้นเท่านั้นที่จะถูกรีเซ็ต (0 ช่องเมนูถ่ายภาพ) ไม่มีผลต่อการตั้งค่าในช่องอื่นๆ

เฉพาะ Picture Control ค่าปัจจุบันเท่านั้น

หากฟังก์ชั่นการถ่ายภาพซ้อนทำงานอยู่ในขณะนั้น การถ่ายภาพจะหยุดลง และกล้องจะสร้างภาพซ้อนจากภาพที่บันทึกไว้จนถึงจุดนั้น โหมดซ้อนภาพ, จำนวนภาพ และ เก็บภาพทั้งหมด จะไม่ถูกรีเซ็ต

กล้องจะไม่รีเซ็ตค่าความเนียนและความแตกต่างของค่าแสง

การตั้งค่าที่เข้าใช้ได้จากเมนูถ่ายภาพยนตร์

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
ตั้งค่าความไวแสง (ISO)
  ค่าความไวแสง (โหมด M) 100
ไวต์บาลานซ์ เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย
Active D-Lighting ปิด
VR แบบอิเล็กทรอนิกส์ ปิด

การตั้งค่าอื่นๆ

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
จุดโฟกัส 1 กลาง
จุดโฟกัสที่ตั้งเอง กลาง
โหมดการถ่ายภาพ โปรแกรมอัตโนมัติ
โปรแกรมแบบยืดหยุ่น ปิด
ชดเชยแสง ปิด
ค้างปุ่มล็อค AE ปิด
ดูตัวอย่างค่าแสงที่ตั้งไว้ ปิด
ล็อคความไวชัตเตอร์ ปิด
ล็อครูรับแสง ปิด
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ AF-S
โหมดพื้นที่ AF
  ช่องมองภาพ AF จุดเดียว
ไลฟ์วิว AF พื้นที่ปกติ
WB หน้าจอขณะถ่ายภาพด้วยไลฟ์วิว ไม่มี
ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้า ไม่ใช้
ชดเชยแสงด้วยปุ่มเลือกคำสั่ง ไม่ใช้
แสดงไฮไลท์ ปิด
ความดังของหูฟัง 15
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
การถ่ายคร่อม ปิด 2
โหมดแฟลช แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดแรก
ชดเชยแสงแฟลช ปิด
ล็อคค่าแสงแฟลช ปิด
โหมดหน่วงเวลาถ่าย ปิด 3

จุดโฟกัสจะไม่ปรากฏถ้าเลือก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสำหรับโหมดพื้นที่ AF

จำนวนภาพจะถูกรีเซ็ตค่าเป็นศูนย์ ระดับการเพิ่มค่าเมื่อถ่ายคร่อมจะถูกรีเซ็ตค่าเป็น 1EV (การถ่ายคร่อมค่าแสง/แฟลช) หรือ 1 (การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์) กล้องจะเลือก Y อัตโนมัติ สำหรับภาพที่สองของโปรแกรมการถ่ายคร่อม ADL แบบภาพชุดสองภาพ

เฉพาะการตั้งค่าในช่องที่ได้เลือกไว้ในขณะนั้นโดยใช้ตัวเลือก ช่องการตั้งค่าแบบกำหนดเอง เท่านั้นที่จะถูกรีเซ็ต (0 ช่องการตั้งค่าแบบกำหนดเอง) ไม่มีผลต่อการตั้งค่าในช่องอื่นๆ