MB-D18 จะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ EN-EL15a หรือ EN-EL18c หนึ่งก้อน หรือแบตเตอรี่ขนาด AA แปดก้อน (อัลคาไลน์, Ni-MH หรือลิเธียม) และมีคุณสมบัติควบคุมการถ่ายภาพใน “แนวตั้ง” (ภาพถ่ายบุคคล) ได้แก่ การลั่นชัตเตอร์, AF-ON และปุ่ม Fn, ปุ่มเลือกคำสั่ง และแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักและย่อย

ส่วนประกอบต่างๆ ของ MB-D18

1 ด้ามจับฝาครอบขั้วต่อ
2 ปุ่ม AF-ON
3 แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก
4 ปุ่มเลือกคำสั่ง
5 ตัวหมุนติดตั้ง
6 ที่จับฝาปิดปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC
7 ฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่
8 ช่องบรรจุแบตเตอรี่
9 ก้านล็อคช่องบรรจุแบตเตอรี่
10 ขั้วต่อไฟฟ้า/สัญญาณ
11 ฝาปิดขั้วต่อ
12 สกรูติดตั้ง
13 ปุ่ม Fn
14 ปุ่มกดชัตเตอร์
15 ล็อคควบคุม
16 แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย
17 ช่องต่อขาตั้งกล้อง

18 ช่องใส่ MS-D12EN สำหรับแบตเตอรี่ EN-EL15a *
19 ขั้วไฟฟ้า
20 ขั้วไฟฟ้า(ช่องใส่แบตเตอรี่ MS-D12EN)
21 ช่องใส่ MS-D12 สำหรับแบตเตอรี่ AA
22 ขั้วไฟฟ้า(ช่องใส่แบตเตอรี่ MS-D12)

เสียบ MS-D12EN อยู่ใน MB-D18 ขณะจัดส่ง

การใช้อะแดปเตอร์ AC และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC

สามารถใช้อะแดปเตอร์ AC EH-5c/EH-5b และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC EP-5B ร่วมกับ MB-D18 เพื่อเป็นแหล่งพลังงานที่มีไฟพอเพียงเมื่อใช้กล้องเป็นเวลานาน (0 ปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC รุ่น EP-5B) เสียบปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC EP-5B เข้ากับช่องใส่แบตเตอรี่ MS-D12EN และต่ออะแดปเตอร์ AC

ปุ่มกดชัตเตอร์, ปุ่มเลือกคำสั่ง และแป้นหมุนเลือกคำสั่ง

ปุ่มควบคุมเหล่านี้จะทำหน้าที่เดียวกันกับปุ่มควบคุมที่เหมือนกันบนตัวกล้อง ยกเว้น ปุ่มเลือกคำสั่งของ MB-D18 จะไม่สามารถใช้เพื่อเริ่มต้นการตั้งเวลาสแตนด์บาย ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f5 (ปุ่มเลือกคำสั่ง, 0 ปุ่มเลือกคำสั่ง)

ปุ่มกดชัตเตอร์

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

ปุ่มเลือกคำสั่ง

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

ปุ่ม Fn และปุ่ม AF-ON

สามารถเลือกหน้าที่ของปุ่มควบคุมเหล่านี้ได้โดยการใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f10 (กำหนดปุ่มของ MB-D18, 0 กำหนดปุ่มของ MB-D18)

ปุ่ม Fn

ปุ่ม AF-ON

ล็อคควบคุม MB-D18

ล็อคควบคุมจะล็อคปุ่มควบคุมของ MB-D18 เพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ก่อนการใช้ปุ่มควบคุมเหล่านี้เพื่อถ่ายภาพในทิศทาง “แนวตั้ง” (ภาพถ่ายบุคคล) ให้ปลดล็อคตามภาพที่แสดง ล็อคควบคุมไม่ใช่สวิทช์เปิดปิดการทำงาน ใช้สวิทช์เปิดปิดการทำงานเพื่อเปิดและปิดกล้อง

ล็อค

ปลดล็อค

การใช้ชุดแบตเตอรี่

การต่อชุดแบตเตอรี่

ก่อนต่อชุดแบตเตอรี่ โปรดดูให้แน่ใจว่าปิดกล้องแล้ว และล็อคควบคุม MB-D18 อยู่ในตำแหน่ง L

 1. ถอดฝาปิดขั้วต่อออกจากชุดแบตเตอรี่

 2. ขั้วต่อสำหรับ MB-D18 จะอยู่ที่ฐานของกล้องซึ่งมีฝาปิดป้องกันไว้อยู่ ถอดฝาปิดขั้วต่อ () แล้วนำไปใส่ไว้ที่ด้ามจับฝาครอบขั้วต่อของ MB-D18 ()

 3. จัดตำแหน่ง MB-D18 ให้ตรงกับกล้อง ให้สกรูติดตั้งของ MB-D18 () ตรงกับช่องต่อขาตั้งกล้อง () แล้วหมุนตัวติดตั้งให้แน่นโดยการหมุนตามทิศทางที่แสดงด้วยลูกศร LOCK (ล็อค)

  ไม่จำเป็นต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากกล้องก่อนเชื่อมต่อ MB-D18 ที่การตั้งค่าเริ่มต้น จะใช้แบตเตอรี่ที่ใส่ไว้ในกล้องเมื่อ MB-D18 หมดเท่านั้น ท่านสามารถใช้ตัวเลือก ลำดับแบตเตอรี่ ในเมนูตั้งค่ากล้องเพื่อเปลี่ยนลำดับการใช้แบตเตอรี่

การต่อชุดแบตเตอรี่

โปรดแน่ใจว่าได้นำฝาขั้วต่อของกล้องใส่ไว้ที่ด้ามจับฝาครอบขั้วต่อและเก็บฝาปิดขั้วต่อ MB-D18 ไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้สูญหาย ต้องมีอะแดปเตอร์เบลโล่ PB-6D และวงแหวนส่วนต่อขยายอัตโนมัติ PK-13 เมื่อใช้ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล่ PB-6 กับ MB-D18

การถอดชุดแบตเตอรี่

หากต้องการถอด MB-D18 โปรดปิดกล้องและตั้งล็อคควบคุมของ MB-D18 ไว้ที่ตำแหน่ง L จากนั้นคลายตัวหมุนติดตั้งโดยการหมุนไปที่ทิศทางตรงข้ามกับที่แสดงด้วยลูกศร LOCK (ล็อค) แล้วถอด MB-D18 ออก

การใส่แบตเตอรี่

สามารถใช้ MB-D18 กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ EN-EL15a หรือ EN-EL18c หนึ่งก้อน หรือแบตเตอรี่ขนาด AA แปดก้อน ก่อนการใส่แบตเตอรี่ โปรดแน่ใจว่าปิดกล้องแล้ว และตัวล็อคควบคุม MB-D18 อยู่ในตำแหน่ง L

 1. ปลดล็อค MB-D18 โดยการหมุนก้านล็อคช่องบรรจุแบตเตอรี่ไปที่ A แล้วถอดช่องใส่แบตเตอรี่ออก

 2. เตรียมแบตเตอรี่ตามที่อธิบายไว้ต่อไปนี้

  EN-EL15a: ให้รอยหยักของแบตเตอรี่ตรงกับปุ่มยื่นของช่องใส่แบตเตอรี่ MS-D12EN ใส่แบตเตอรี่โดยให้ลูกศร (E) บนแบตเตอรี่หันไปทางขั้วไฟฟ้าของช่องใส่แบตเตอรี่ () กดแบตเตอรี่ลงไปเบาๆ แล้วเลื่อนแบตเตอรี่ไปในทิศทางที่ลูกศรชี้จนกระทั่งขั้วไฟฟ้าคลิกเข้าที่ ()

  EN-EL18c: หากตัวปลดแบตเตอรี่ของฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่ BL-5 อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นลูกศร G ให้เลื่อนตัวปลดแบตเตอรี่ไปปิดลูกศร () เสียบก้านทั้งสองบนแบตเตอรี่ในช่อง BL-5 () และตรวจสอบว่าได้เลื่อนตัวปลดแบตเตอรี่จนมองเห็นลูกศร ()

  ตัวปลดแบตเตอรี่

  แบตเตอรี่ AA: ใส่แบตเตอรี่ขนาด AA แปดก้อนในช่องใส่แบตเตอรี่ MS-D12 ตามภาพที่แสดง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แบตเตอรี่ไว้ในแนวที่ถูกต้อง

 3. เสียบช่องใส่แบตเตอรี่หรือ EN-EL18c ใน MB-D18 และติดก้านล็อคฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่ โปรดแน่ใจว่าได้เสียบช่องใส่หรือแบตเตอรี่แล้วก่อนจะหมุนก้านล็อค; จะมีการจ่ายพลังงานต่อเมื่อได้ล็อคฝาปิดแน่นดีแล้ว

 4. เปิดกล้องแล้วตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ในแผงควบคุมหรือในช่องมองภาพ (0 ระดับพลังงานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้) หากเปิดกล้องไม่ติด ให้ตรวจสอบว่าได้ใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้องหรือไม่

  ให้จับคู่ตัวเลือกที่เลือกสำหรับ แบตเตอรี่ประเภท MB-D18 ในเมนูตั้งค่าให้ตรงกับประเภทของแบตเตอรี่ที่ใส่ไว้ในชุดแบตเตอรี่ (0 แบตเตอรี่ประเภท MB-D18) สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ได้โดยการเลือก ข้อมูลแบตเตอรี่ ในเมนูตั้งค่า (0 ข้อมูลแบตเตอรี่)

ปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC รุ่น EP-5B

เมื่อใช้ปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC รุ่น EP-5B ให้เสียบเข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี่ MS-D12EN โดยให้หันลูกศร (E) บนขั้วต่อไปทางขั้วไฟฟ้า () ของช่องใส่แบตเตอรี่ กดขั้วต่อลงไปเบาๆ แล้วเลื่อนไปในทิศทางที่ลูกศรชี้จนกระทั่งขั้วไฟฟ้าคลิกเข้าที่ () เปิดที่จับฝาปิดปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC รุ่น EP-5B แล้วร้อยสายไฟผ่านช่องที่เปิด ()

การถอดแบตเตอรี่

โปรดระมัดระวังอย่าทำแบตเตอรี่หรือช่องใส่แบตเตอรี่หล่น

 1. ปลดล็อค MB-D18 โดยการหมุนก้านล็อคช่องบรรจุแบตเตอรี่ไปที่ A แล้วถอดแบตเตอรี่หรือช่องใส่แบตเตอรี่ออก

 2. ถอดแบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่หรือฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่ BL-5

  EN-EL15a: ขณะที่กดปุ่ม PUSH (กด) ของช่องใส่แบตเตอรี่ ให้เลื่อนแบตเตอรี่มาทางปุ่มนี้ จะสามารถนำแบตเตอรี่ออกได้ตามภาพ

  วิธีถอดปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC รุ่น EP-5B จะเหมือนกับวิธีถอด EN-EL15a

  EN-EL18c: เลื่อนตัวปลดแบตเตอรี่ตามทิศทางที่กำกับด้วยลูกศร (G) แล้วถอด BL-5

  แบตเตอรี่ AA: ถอดแบตเตอรี่ออกตามภาพ โปรดระวังอย่าทำแบตเตอรี่หล่นตอนที่ถอดออกจากช่องใส่แบตเตอรี่

ข้อมูลจำเพาะ

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือรายละเอียดของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ได้กล่าวไว้ในคู่มือนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Nikon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ที่อาจมีอยู่ในคู่มือฉบับนี้

ความจุของหน่วยความจำบัฟเฟอร์

การใส่แบตเตอรี่ EN-EL18c ในชุดแหล่งพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18 ที่เป็นอุปกรณ์เสริม แทนแบตเตอรี่ EN-EL15a จะทำให้ความจุของหน่วยความจำบัฟเฟอร์เปลี่ยน ตารางต่อไปนี้จะแสดงจำนวนภาพสูงสุด (นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2017) ที่สามารถจัดเก็บได้ในหน่วยความจำบัฟเฟอร์ในโหมดลั่นชัตเตอร์ Ch ที่ค่าความไวแสง (ISO) เท่ากับ ISO 100 เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำ XQD 64 GB Sony QD-G64E; ความจุที่ใช้ได้จริงจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการ์ดและสภาพการถ่ายภาพ (ตัวอย่างเช่น ความจุของหน่วยความจำบัฟเฟอร์อาจลดลงที่คุณภาพของภาพที่มีเครื่องหมาย “” หรือเมื่อเปิดการควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ)

พื้นที่ภาพ FX (36×24) *

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ แหล่งพลังงาน
EN-EL15a EN-EL18c
NEF (RAW),
บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ,
12 บิท
ใหญ่ 170 54
กลาง 94 40
เล็ก 56 35
NEF (RAW),
บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ,
14 บิท
ใหญ่ 51 29
NEF (RAW),
บีบอัด,
12 บิท
ใหญ่ 200 56
NEF (RAW),
บีบอัด,
14 บิท
ใหญ่ 74 31
NEF (RAW),
ไม่บีบอัด,
12 บิท
ใหญ่ 55 39
NEF (RAW),
ไม่บีบอัด,
14 บิท
ใหญ่ 29 24
TIFF (RGB) ใหญ่ 32 29
กลาง 35 28
เล็ก 39 31
JPEG Fine ใหญ่ 200 79
กลาง 200 86
เล็ก 200 56
JPEG Normal ใหญ่ 200 86
กลาง 200 92
เล็ก 200 57
JPEG Basic ใหญ่ 200 108
กลาง 200 102
เล็ก 200 59

รวมภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ที่ไม่ใช่ DX เมื่อเลือก เปิด ไว้สำหรับค่า ตัดส่วน DX อัตโนมัติ

พื้นที่ภาพ DX (24×16) *

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ แหล่งพลังงาน
EN-EL15a EN-EL18c
NEF (RAW),
บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ,
12 บิท
ใหญ่ 200 91
กลาง 200 56
เล็ก 200 54
NEF (RAW),
บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ,
14 บิท
ใหญ่ 200 45
NEF (RAW),
บีบอัด,
12 บิท
ใหญ่ 200 102
NEF (RAW),
บีบอัด,
14 บิท
ใหญ่ 200 48
NEF (RAW),
ไม่บีบอัด,
12 บิท
ใหญ่ 200 72
NEF (RAW),
ไม่บีบอัด,
14 บิท
ใหญ่ 200 43
TIFF (RGB) ใหญ่ 113 54
กลาง 200 71
เล็ก 200 73
JPEG Fine ใหญ่ 200 138
กลาง 200 152
เล็ก 200 135
JPEG Normal ใหญ่ 200 165
กลาง 200 158
เล็ก 200 143
JPEG Basic ใหญ่ 200 176
กลาง 200 166
เล็ก 200 145

รวมภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ DX เมื่อเลือก เปิด ไว้สำหรับค่า ตัดส่วน DX อัตโนมัติ