ชุด GPS รุ่น GP-1/GP-1A (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) สามารถเชื่อมต่อกับขั้วต่อรีโมต 10-pin ของกล้อง (0 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ) ได้โดยใช้สายเคเบิลที่ให้มากับ GP-1/GP-1A ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันของกล้องเมื่อถ่ายภาพและสามารถดูได้ในการแสดงผลข้อมูลภาพถ่าย (0 ข้อมูลภาพถ่าย) ปิดกล้องก่อนเสียบ GP-1/GP-1A; สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือของ GP-1/GP-1A

ตัวเลือกเมนูตั้งค่า

รายการ ข้อมูลบอกตำแหน่ง ในเมนูตั้งค่ามีตัวเลือกตามที่ปรากฏด้านล่าง

  • ตำแหน่ง: ละติจูด ลองจิจูด ความสูง และเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) ปัจจุบัน
  • ตัวเลือกอุปกรณ์ GPS ภายนอก > ตั้งเวลาสแตนด์บาย: เลือกว่าจะเปิดใช้หรือไม่เปิดใช้ตัวตั้งเวลาสแตนด์บายเมื่อต่อชุด GPS

  • ตัวเลือกอุปกรณ์ GPS ภายนอก > ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม: เลือก ใช่ เพื่อตั้งนาฬิกาของกล้องกับเวลาที่อุปกรณ์ GPS รายงานให้ทำงานพร้อมกัน

สัญลักษณ์ o

สถานะการเชื่อมต่อจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ o:

  • o (แสดงค้าง): ได้รับข้อมูลบอกตำแหน่ง
  • o (กะพริบ): GP-1/GP-1A กำลังค้นหาสัญญาณ ภาพที่ถ่ายในขณะที่สัญลักษณ์นี้กะพริบจะไม่มีข้อมูลบอกตำแหน่ง
  • ไม่มีสัญลักษณ์: ไม่ได้รับข้อมูลบอกตำแหน่งใหม่จาก GP-1/GP-1A เป็นเวลาอย่างน้อยสองวินาที ภาพที่ถ่ายเมื่อสัญลักษณ์ o ไม่ปรากฏจะไม่มีข้อมูลบอกตำแหน่ง

สมาร์ทดีไวซ์

สำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลบอกตำแหน่งจากสมาร์ทดีไวซ์แล้วฝังข้อมูลในภาพที่ถ่ายต่อมา ให้สร้างการเชื่อมต่อไร้สาย เปิดใช้งานคุณสมบัติข้อมูลบอกตำแหน่งในแอพ SnapBridge แล้วเลือก ใช่ สำหรับ ข้อมูลบอกตำแหน่ง > ดาวน์โหลดจากสมาร์ทดีไวซ์ ในเมนูตั้งค่ากล้อง (0 ข้อมูลบอกตำแหน่ง)

เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)

ข้อมูล UTC จะได้รับจากอุปกรณ์ GPS และไม่ขึ้นกับนาฬิกาในกล้อง