เลือกโหมดนี้เพื่อลดภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้องเมื่อยกกระจก การใช้โหมดยกกระจกขึ้น ให้กดปุ่มปลดล็อคแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ แล้วหมุนแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ไปที่ Mup (ยกกระจกขึ้น) หลังจากกดปุ่มกดชัดเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อหาโฟกัสและค่าแสงแล้ว ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ที่เหลือลงจนสุดเพื่อยกกระจก Z จะแสดงในแผงควบคุม กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดอีกครั้งเพื่อถ่ายภาพ (ในไลฟ์วิว ไม่จำเป็นต้องยกกระจกขึ้น ภาพจะถูกถ่ายครั้งแรกเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด) เสียงเตือนจะดังขึ้น ยกเว้นเมื่อเลือก ปิด สำหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปิด/ปิดเสียงเตือน ในเมนูตั้งค่า (0 ตัวเลือกเสียงเตือน) กระจกจะปิดกลับเข้าที่เมื่อถ่ายภาพเสร็จสิ้น

ยกกระจกขึ้น

เมื่อกระจกยกขึ้น ท่านจะไม่สามารถจัดองค์ประกอบภาพผ่านช่องมองภาพได้ ส่วนฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติและระบบวัดแสงจะไม่ทำงาน

โหมดยกกระจกขึ้น

กล้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆ เป็นเวลาประมาณ 30 วินาทีหลังยกกระจกขึ้น

ป้องกันภาพพร่ามัว

วิธีการป้องกันภาพสั่นไหวเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกล้อง โปรดกดปุ่มกดชัตเตอร์อย่างนุ่มนวล ควรใช้ขาตั้งกล้อง

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความพร่ามัวที่เกิดขึ้น โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง d6 (ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์, 0 ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์)