ถ้ากล้องไม่ทำงานตามที่ต้องการ ให้ตรวจสอบรายการปัญหาที่พบบ่อยดังต่อไปนี้ก่อนปรึกษาร้านค้าหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

แบตเตอรี่/การแสดงผล


กล้องเปิดอยู่แต่ไม่ตอบสนองการทำงาน: รอให้บันทึกจนเสร็จสิ้น หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ปิดกล้อง หากปิดกล้องไม่ได้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่ใหม่ หรือหากใช้อะแดปเตอร์ AC ให้ถอดสายไฟออกแล้วเสียบสายไฟเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC ใหม่ โปรดทราบว่าแม้ข้อมูลที่ทำการบันทึกในขณะนั้นอาจสูญหาย แต่ข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ


ช่องมองภาพไม่อยู่ในโฟกัส: ปรับโฟกัสช่องมองภาพ (0 ปุ่มปรับแก้สายตา) หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้เลือก AF ทีละภาพ (AF-S; 0 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ), AF จุดเดียว (0 โหมดพื้นที่ AF) และจุดโฟกัสกึ่งกลาง (0 การเลือกจุดโฟกัส) จากนั้นเล็งวัตถุที่มีคอนทราสต์สูงให้อยู่ในจุดโฟกัสกึ่งกลางแล้วกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ เมื่อกล้องปรับโฟกัสได้แล้ว ให้ใช้ปุ่มปรับแก้สายตาเพื่อทำให้วัตถุอยู่ในโฟกัสในช่องมองภาพ ถ้าจำเป็น สามารถปรับโฟกัสช่องมองภาพได้อีกโดยใช้เลนส์ปรับแก้สายตาซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม (0 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ)


ช่องมองภาพมืด: โปรดใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้ว (0 ชาร์จแบตเตอรี่, ระดับพลังงานแบตเตอรี่)


หน้าจอแสดงผลปิดโดยไม่รู้ตัว: เลือกการหน่วงเวลาที่นานขึ้นสำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนด์บาย; 0 ตั้งเวลาสแตนด์บาย) หรือ c4 (หน่วงเวลาปิดจอภาพ; 0 หน่วงเวลาปิดจอภาพ)


จอแสดงผลในแผงควบคุมหรือช่องมองภาพไม่ตอบสนองและมืดลง: เวลาการตอบสนองและความสว่างของหน้าจอจะแตกต่างกันตามอุณหภูมิ


ช่องมองภาพเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อไฮไลท์จุดโฟกัส: ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของช่องมองภาพชนิดนี้และไม่ได้เป็นความผิดพลาดแต่อย่างใด


การถ่ายภาพ


กล้องใช้เวลานานในการเปิดการทำงาน: ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์


ปุ่มกดชัตเตอร์ไม่ทำงาน:


กล้องตอบสนองต่อปุ่มกดชัตเตอร์ช้า: เลือก ปิด สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d5 (โหมดหน่วงเวลาถ่าย; 0 โหมดหน่วงเวลาถ่าย)


กล้องถ่ายภาพเพียงภาพเดียวเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์แต่ละครั้งในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง: ปิด HDR (0 High Dynamic Range (HDR))


ภาพไม่อยู่ในโฟกัส:


เสียงเตือนไม่ดัง:


ใช้ความไวชัตเตอร์ได้ไม่ครบทุกค่า: ใช้แฟลชอยู่ สามารถเลือกความเร็วสัมพันธ์กับแฟลชโดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช) เมื่อใช้ชุดแฟลชที่ใช้ร่วมกันได้ เลือก 1/250 วินาที (Auto FP) เพื่อให้ใช้ความไวชัตเตอร์ได้ทุกค่า (0 ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช)


โฟกัสไม่ล็อคเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง: กล้องอยู่ในโหมดโฟกัส AF-C: ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลางเพื่อล็อคโฟกัส (0 การล็อคโฟกัส)


ไม่สามารถเลือกจุดโฟกัส:


ไม่สามารถเลือกโหมด AF: เลือก ไม่บังคับ สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a10 (บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ, 0 บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ)


กล้องทำงานช้าในการบันทึกภาพถ่าย: ปิดการทำงานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปิดรับแสงนาน (0 ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน)


มีสัญญาณรบกวน (จุดสว่าง จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น) ปรากฏบนภาพ:

 • สามารถลดจุดสว่าง จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า และเส้นได้โดยการลดค่าความไวแสง (ISO) ให้ต่ำลง
 • ใช้ตัวเลือก ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน ในเมนูถ่ายภาพเพื่อจำกัดจุดแสงสว่างหรือฝ้าที่เกิดขึ้นในภาพที่ถ่ายที่ความไวชัตเตอร์ที่ต่ำกว่า 1 วินาที (0 ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน)
 • ฝ้าและจุดสว่างอาจบ่งชี้ว่าอุณหภูมิภายในของกล้องได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิแวดล้อมสูง เปิดรับแสงนาน หรือสาเหตุที่คล้ายกัน: ปิดกล้องแล้วรอจนกล้องเย็นลงก่อนถ่ายภาพต่อไป
 • ที่ความไวแสง (ISO) สูง อาจมีเส้นปรากฏบนภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยชุดแฟลชเสริมภายนอกบางชุด หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้เลือกค่าที่ต่ำลง
 • ที่ค่าความไวแสง (ISO) สูง รวมถึงค่าสูงด้วยการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ สามารถลดจุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน โดยเลือก สูง, ปกติ หรือ ต่ำ สำหรับ ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง ในเมนูถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ (0 ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง, ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง)
 • ที่ค่าความไวแสง (ISO) สูง อาจสังเกตจุดสว่าง จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้นได้มากกว่าเมื่อเปิดรับแสงนาน การถ่ายภาพซ้อน และภาพถ่ายที่ถ่ายที่อุณหภูมิแวดล้อมสูง หรือเปิดใช้งาน Active D-Lighting เลือก แฟลต สำหรับ ตั้งค่า Picture Control (0 การเลือก Picture Control) หรือเลือกค่าที่สูงมากเกินสำหรับพารามิเตอร์ Picture Control (0 การตั้งค่า Picture Control)

ภาพถ่ายและภาพยนตร์อาจจะมีค่าแสงไม่เหมือนกับที่แสดงการดูตัวอย่างภาพในหน้าจอระหว่างไลฟ์วิว: การเปลี่ยนความสว่างของหน้าจอระหว่างไลฟ์วิวจะไม่มีผลต่อภาพที่บันทึกด้วยกล้อง (0 การใช้ปุ่ม i )


มีการกะพริบถี่หรือแถบในโหมดภาพยนตร์: เลือก ลดการกะพริบ ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์และเลือกตัวเลือกที่ตรงกับ ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ AC ในพื้นที่นั้น (0 ลดการกะพริบ)


พื้นที่สว่างหรือแถบสว่างปรากฏในไลฟ์วิว: มีการใช้แสงไฟกะพริบ แฟลช หรือแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ ในเวลาสั้นๆ ในระหว่างการใช้งานไลฟ์วิว


จุดด่างปรากฏบนภาพถ่าย: ทำความสะอาดชิ้นเลนส์ข้างหน้าและข้างหลัง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์รับภาพ (0 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ)


ภาพได้รับผลกระทบจากแสงโกสต์หรือแสงแฟลร์แบบสังเกตเห็นได้: ท่านอาจสังเกตเห็นแสงโกสต์หรือแสงแฟลร์ในภาพที่มีดวงอาทิตย์หรือแหล่งกำเนิดแสงจ้าอื่นๆ สามารถลดเอ็ฟเฟ็กต์เหล่านี้ลงได้โดยการติดเลนส์ฮูดหรือโดยการจัดองค์ประกอบภาพที่มีแหล่งกำเนิดแสงจ้าให้พ้นจากกรอบภาพ ท่านยังสามารถลองใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การถอดฟิลเตอร์เลนส์, การเลือกความไวชัตเตอร์อื่น หรือใช้การถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง


ไลฟ์วิวสิ้นสุดโดยไม่คาดคิดหรือไม่เริ่มทำงาน: ไลฟ์วิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเสียหายต่อวงจรภายในของกล้องถ่ายรูป หากว่า:

 • อุณหภูมิโดยรอบสูง
 • ใช้กล้องในโหมดไลฟ์วิวหรือใช้บันทึกภาพยนตร์มาเป็นเวลานาน
 • ใช้กล้องในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นเวลานาน

หากไลฟ์วิวไม่เริ่มขึ้นเมื่อกดปุ่ม a ให้รอจนวงจรภายในกล้องเย็นลง แล้วลองอีกครั้ง โปรดทราบว่ากล้องอาจอุ่นเมื่อแตะ แต่ไม่ได้เป็นสัญญาณการทำงานผิดปกติ


สิ่งรบกวนภาพปรากฏระหว่างใช้ไลฟ์วิว: “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น) และสีที่ผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นหากซูมเข้าภาพผ่านทางเลนส์ (0 ดูตัวอย่างซูมไลฟ์วิว) ระหว่างไลฟ์วิว ในภาพยนตร์จะมีจำนวนและภาพผิดเพี้ยนของจุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า และจุดสว่างที่เป็นผลกระทบจากขนาดและอัตราเฟรม (0 ขนาดเฟรม, อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร์) จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือจุดสว่างอาจเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นผลของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในวงจรภายในของกล้องขณะไลฟ์วิว ให้ออกจากไลฟ์วิวเมื่อไม่ได้ใช้งานกล้อง


ไม่สามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์: วัตถุที่ต้องการถ่ายสว่างหรือมืดเกินไป (0 การถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ)


ไม่สามารถเลือกภาพเป็นแหล่งต้นทางตั้งค่าไวต์บาลานซ์ได้: ภาพดังกล่าวไม่ได้ถ่ายด้วยกล้อง D850 (0 การคัดลอกค่าไวต์บาลานซ์จากภาพ)


ไม่สามารถถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์:


เอ็ฟเฟ็กต์ของ Picture Control ของแต่ละภาพแตกต่างกัน: เลือก อัตโนมัติ สำหรับ ตั้งค่า Picture Control จะเลือก Picture Control ที่ได้ตั้งเป็น อัตโนมัติ หรือเลือก A (อัตโนมัติ) ไว้สำหรับการปรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต์ หรือความอิ่มตัวของสี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คงที่ในภาพชุดหนึ่ง ให้เลือกการตั้งค่าแบบอื่น (0 การแก้ไข Picture Control)


ระบบวัดแสงไม่สามารถเปลี่ยนได้: การล็อคค่าวัดแสงอัตโนมัติยังทำงานอยู่ (0 การปรับความไวชัตเตอร์และรูรับแสง)


การชดเชยแสงใช้งานไม่ได้: เลือกโหมดการถ่ายภาพP, S หรือ A (0 โหมดการถ่ายภาพ, การชดเชยแสง)


มีสัญญาณรบกวน (พื้นที่สีแดงและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ) ปรากฏในการถ่ายรูปแบบเปิดรับแสงเป็นเวลานาน: เปิดการทำงานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปิดรับแสงนาน (0 ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน)


ภาพยนตร์ที่บันทึกไม่มีเสียง: เลือก ปิดไมโครโฟน สำหรับ ความไวของไมโครโฟน ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์ (0 ความไวของไมโครโฟน)


แสดงภาพ


กล้องไม่เล่นภาพ NEF (RAW): ภาพดังกล่าวถ่ายด้วยคุณภาพระดับ NEF + JPEG (0 NEF+JPEG)


ไม่สามารถดูภาพที่บันทึกด้วยกล้องอื่น: ภาพที่บันทึกด้วยกล้องยี่ห้ออื่นอาจทำให้ไม่สามารถแสดงภาพได้อย่างถูกต้อง


กล้องไม่เล่นภาพบางภาพในระหว่างการเล่น: เลือก ทั้งหมด สำหรับ โฟลเดอร์แสดงภาพ (0 โฟลเดอร์แสดงภาพ)


ภาพในทิศทาง “แนวตั้ง” (ภาพถ่ายบุคคล) แสดงใน “แนวกว้าง” (ภาพทิวทัศน์):


ไม่สามารถลบภาพได้: ภาพได้รับการป้องกัน ยกเลิกการป้องกัน (0 การป้องกันไม่ให้ลบภาพ)


ไม่สามารถรีทัชภาพได้: กล้องไม่สามารถแก้ไขภาพดังกล่าวเพิ่มเติมได้


กล้องแสดงข้อความระบุว่าไม่มีรูปภาพในโฟลเดอร์: เลือก ทั้งหมด สำหรับ โฟลเดอร์แสดงภาพ (0 โฟลเดอร์แสดงภาพ)


ไม่สามารถพิมพ์ภาพได้: ไม่สามารถพิมพ์ภาพ NEF (RAW) และ TIFF โดยการเชื่อมต่อ USB โดยตรง ส่งรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์โดยใช้ NX Studio (0 การเชื่อมต่อ) สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) ในรูปแบบ JPEG โดยใช้ โปรเซสภาพ NEF (RAW) (0 โปรเซสภาพ NEF (RAW))


ไม่แสดงภาพในอุปกรณ์วิดีโอความคมชัดสูง: ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสาย HDMI (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) หรือไม่


ตัวเลือกภาพลบฝุ่นใน NX Studio ไม่ให้ผลตามที่ต้องการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพเปลี่ยนตำแหน่งฝุ่นละอองบนเซ็นเซอร์ภาพ ไม่สามารถนำข้อมูลอ้างอิงภาพลบฝุ่นที่บันทึกไว้ก่อนทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพมาใช้กับภาพที่ถ่ายหลังจากทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพแล้ว ไม่สามารถนำข้อมูลอ้างอิงภาพลบฝุ่นที่บันทึกไว้หลังจากทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพมาใช้กับภาพที่ถ่ายก่อนทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ


คอมพิวเตอร์แสดงภาพ NEF (RAW) แตกต่างจากในกล้อง: ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นจะไม่แสดงเอ็ฟเฟ็กต์ของ Picture Control, Active D-Lighting หรือควบคุมขอบมืด ใช้ NX Studio (0 การเชื่อมต่อ)


ไม่สามารถโอนถ่ายภาพไปยังคอมพิวเตอร์ได้: OS ไม่สามารถใช้ได้กับกล้องหรือซอฟต์แวร์การโอนถ่ายภาพได้ ใช้ตัวอ่านการ์ดเพื่อคัดลอกภาพถ่ายไปยังคอมพิวเตอร์


บลูทูธและ Wi-Fi (เครือข่ายไร้สาย)


สมาร์ทดีไวซ์ไม่แสดง SSID ของกล้อง (ชื่อเครือข่าย):

 • ยืนยันว่าเลือก ไม่ใช้ สำหรับ โหมดเครื่องบิน ในเมนูตั้งค่ากล้องแล้ว (0 โหมดเครื่องบิน)
 • ยืนยันว่าเลือก เปิดใช้ สำหรับ บลูทูธ > การเชื่อมต่อเครือข่าย ในเมนูตั้งค่ากล้องแล้ว
 • พยายามปิด Wi-Fi ของอุปกรณ์อัจฉริยะ จากนั้นเปิดขึ้นใหม่อีกครั้ง

ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์แบบไร้สายและอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ: กล้องเครื่องนี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้งแอพ SnapBridge ไว้แล้วเท่านั้น


เบ็ดเตล็ด


วันที่การบันทึกภาพไม่ถูกต้อง: นาฬิกาในกล้องมีความเที่ยงตรงน้อยกว่านาฬิกาข้อมือและนาฬิกาในบ้านส่วนใหญ่ โปรดเทียบเวลากับนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงอย่างสม่ำเสมอและตั้งเวลาใหม่หากจำเป็น


ไม่สามารถเลือกรายการในเมนูได้: ตัวเลือกบางตัวอาจไม่สามารถใช้งานได้ในการตั้งค่าบางรูปแบบหรือเมื่อไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ โปรดทราบว่า ตัวเลือก ข้อมูลแบตเตอรี่ จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อกล้องใช้ไฟจากปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC และอะแดปเตอร์ AC ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม