Active D-Lighting

Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดที่ไฮไลท์และเงามืดสลัว ซึ่งสร้างรูปภาพที่มีคอนทราสต์เป็นธรรมชาติ ใช้สำหรับการถ่ายภาพที่มีคอนทราสต์สูง เช่น การถ่ายภาพทิวทัศน์กลางแจ้งที่มีแสงจ้าผ่านบานประตูหรือหน้าต่าง หรือการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ในร่มในวันที่แดดจัด ฟังก์ชั่นนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้กับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 ระบบวัดแสง)

ปิด Active D-Lighting

Active D-Lighting: Y อัตโนมัติ

“Active D-Lighting” กับ “D-Lighting”

ตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนูถ่ายภาพและภาพยนตร์จะปรับค่าแสงก่อนถ่ายภาพ เพื่อปรับช่วงความกว้างในการรับแสงให้เหมาะสม ในขณะที่ตัวเลือก D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 D-Lighting) จะทำให้ส่วนเงามืดในภาพสว่างขึ้นหลังจากถ่ายภาพ

Active D-Lighting

สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้าหรือเส้น) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถ่ายด้วย Active D-Lighting อาจมองเห็นแสงเงาที่ไม่สม่ำเสมอในวัตถุที่ต้องการถ่ายบางวัตถุ Active D-Lighting ไม่สามารถใช้กับค่าความไวแสง (ISO) สูง (Hi 0.3–Hi 2)

การใช้ Active D-Lighting:

 1. เลือก Active D-Lighting

  ไฮไลท์ Active D-Lighting ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกด 2

 2. เลือกตัวเลือก

  ไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการแล้วกด J ถ้าเลือก Y อัตโนมัติ ไว้ กล้องจะปรับ Active D-Lighting ให้สอดคล้องกับสภาพการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ (อย่างไรก็ตาม ในโหมดการถ่ายภาพ M นั้น, Y อัตโนมัติ จะเทียบเท่ากับ Q ปกติ)

Active D-Lighting และภาพยนตร์

ถ้าเลือก เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย สำหรับ Active D-Lighting ในเมนูถ่ายภาพยนตร์ และเลือก อัตโนมัติ ในเมนูถ่ายภาพ กล้องจะถ่ายภาพยนตร์ที่การตั้งค่าเทียบเท่ากับ ปกติ ไม่สามารถใช้ Active D-Lighting ที่ขนาดเฟรม 1920 × 1080 (สโลว์โมชัน) และ 3840 × 2160

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Active D-Lighting ระดับต่างๆ ของชุดการถ่ายภาพ โปรดดู “การถ่ายคร่อม” (0 การถ่ายคร่อม)

High Dynamic Range (HDR)

ใช้กับวัตถุที่มีคอนทราสต์สูง HDR (High Dynamic Range) จะช่วยเก็บรายละเอียดในส่วนที่สว่างที่สุดและเงามืดของวัตถุโดยนำภาพสองภาพที่ถ่ายด้วยค่าแสงต่างกันมาต่อเข้าด้วยกัน HDR จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้กับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 ระบบวัดแสง; ใช้กับระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือแบบเน้นกลางภาพ และกับเลนส์ชนิดไม่มี CPU ความต่างของค่าแสง อัตโนมัติ จะเทียบเท่ากับ 2 EV โดยประมาณ) จะใช้ร่วมกับคุณสมบัติบางอย่างของกล้องไม่ได้ เช่น การบันทึก NEF (RAW), แสงแฟลช (0 ชุดแฟลชเสริมภายนอก), การถ่ายคร่อม (0 การถ่ายคร่อม), การถ่ายภาพซ้อน, การเลื่อนโฟกัส, ถ่ายภาพเหลื่อมเวลาและความไวชัตเตอร์ของ A และ %

ภาพแรก (มีแสงน้อย)

+

ภาพที่สอง (มีแสงมาก)

ภาพ HDR ที่รวมแล้ว

 1. เลือก HDR (High Dynamic Range)

  ไฮไลท์ HDR (High Dynamic Range) ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกด 2

 2. เลือกโหมด

  ไฮไลท์ โหมด HDR แล้วกด 2

  ไฮไลท์หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ แล้วกด J

  • ในการถ่ายภาพชุด HDR เลือก 0 เปิด (ถ่ายเป็นชุด) การถ่ายภาพ HDR จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะเลือก ปิด สำหรับ โหมด HDR
  • หากต้องการถ่าย HDR หนึ่งภาพ ให้เลือก เปิด (ถ่ายภาพเดียว) กล้องจะเริ่มถ่ายภาพปกติโดยอัตโนมัติหลังจากท่านสร้างภาพ HDR ภาพเดียวเสร็จ
  • หากต้องการออกจากฟังก์ชั่นนี้โดยไม่สร้างภาพ HDR เพิ่มเติม ให้เลือก ปิด

  ถ้าเลือก เปิด (ถ่ายเป็นชุด) หรือ เปิด (ถ่ายภาพเดียว) สัญลักษณ์ y จะปรากฏบนแผงควบคุม

 3. เลือกความแตกต่างของค่าแสง

  ในการเลือกความต่างของค่าแสงระหว่างภาพสองภาพ ให้ไฮไลท์ ความแตกต่างของค่าแสง แล้วกด 2

  ตัวเลือกความแตกต่างของค่าแสงจะปรากฏขึ้น ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกด J เลือกค่าที่สูงขึ้นสำหรับวัตถุที่มีคอนทราสต์สูง ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการเลือกค่าที่สูงกว่าที่ต้องใช้อาจทำให้ภาพที่ถ่ายออกมาไม่เป็นไปตามต้องการ ถ้าเลือก อัตโนมัติ กล้องจะปรับค่าแสงโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 4. เลือกค่าความเนียน

  ในการเลือกระดับความเนียนของขอบภาพระหว่างภาพสองภาพ ให้ไฮไลท์ ความเนียน แล้วกด 2

  ตัวเลือกความเนียนจะแสดงขึ้น ไฮไลท์ตัวเลือกแล้วกด J ค่าที่สูงขึ้นจะทำให้ภาพที่ต่อกันเนียนขึ้น อาจมองเห็นแสงเงาที่ไม่สม่ำเสมอในวัตถุที่ต้องการถ่ายบางวัตถุ

 5. จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส แล้วถ่ายภาพ

  กล้องจะถ่ายภาพสองภาพเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด “l y” จะปรากฏในแผงควบคุมด้านบน ส่วน l u จะปรากฏในช่องมองภาพขณะที่กล้องนำภาพมาประกอบกัน; กล้องจะไม่สามารถถ่ายภาพได้จนกว่าจะบันทึกภาพดังกล่าวเสร็จ กล้องจะถ่ายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับโหมดลั่นชัตเตอร์ในขณะนั้น

  ถ้าเลือก เปิด (ถ่ายเป็นชุด) ฟังก์ชั่น HDR จะปิดการทำงานเมื่อเลือก ปิด สำหรับ โหมด HDR เท่านั้น; ถ้าเลือก เปิด (ถ่ายภาพเดียว) ฟังก์ชั่น HDR จะปิดเองโดยอัตโนมัติหลังจากกล้องถ่ายภาพหนึ่งภาพ สัญลักษณ์ y จะหายไปจากส่วนแสดงผลเมื่อกล้องถ่ายภาพ HDR เสร็จ

การจัดองค์ประกอบภาพ HDR

ขอบภาพจะถูกตัดออก ท่านอาจไม่ได้ภาพตามที่ต้องการหากมีการขยับกล้องหรือวัตถุเคลื่อนที่ขณะถ่ายภาพ ควรใช้ขาตั้งกล้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฉากที่ถ่ายภาพ อาจมีเงาเกิดขึ้นรอบๆ วัตถุที่มีแสงจ้า หรือมีแสงเป็นวงกลมรอบๆ วัตถุที่มืด ซึ่งท่านสามารถลดการเกิดกรณีดังกล่าวได้โดยปรับค่าความเนียน

ปุ่ม BKT

หากเลือก HDR (High Dynamic Range) สำหรับการตั้งค่าแบบ กำหนดเอง f1 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่ม BKT + y (0 กำหนดการควบคุมเอง) ท่านสามารถเลือกโหมด HDR ได้โดยการกดปุ่ม BKT แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก ส่วนความแตกต่างของค่าแสงจะเลือกได้โดยการกดปุ่ม BKT แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย สัญลักษณ์โหมดและความแตกต่างของค่าแสงจะปรากฏบนแผงควบคุมด้านบน: สัญลักษณ์ที่แสดงโหมดได้แก่ a สำหรับ ปิด, B สำหรับ เปิด (ถ่ายภาพเดียว) และ b สำหรับ เปิด (ถ่ายเป็นชุด) ขณะที่สัญลักษณ์สำหรับความแตกต่างของค่าแสงได้แก่ 6, 7, 8 และ 9 สำหรับ 1 EV, 2 EV, 3 EV และ อัตโนมัติ ตามลำดับ

การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

ถ้าเลือก เปิด (ถ่ายเป็นชุด) สำหรับ โหมด HDR ก่อนเริ่มถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา กล้องจะถ่ายภาพ HDR ต่อไปตามช่วงเวลาห่างที่เลือกไว้ (ถ้าเลือก เปิด (ถ่ายภาพเดียว) การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลาจะปิดการทำงานเมื่อถ่ายภาพหนึ่งภาพ)

ช่องเมนูถ่ายภาพ

สามารถปรับการตั้งค่า HDR แยกได้ตามช่องแต่ละช่อง (0 ช่องเมนูถ่ายภาพ) แต่การสลับเป็นช่องอื่นที่ HDR ทำงานอยู่ระหว่างการถ่ายภาพซ้อน หรือการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา จะเป็นการปิดฟังก์ชั่น HDR ฟังก์ชั่น HDR จะปิดการทำงานเช่นกันถ้าท่านสลับเป็นช่องที่เลือกตัวเลือก NEF (RAW) ไว้เป็นคุณภาพของภาพ