การเลือก Picture Control

เลือกค่า Picture Control ตามวัตถุหรือประเภทของฉาก

 1. กด L (Z/Q)

  รายการ Picture Control จะปรากฏขึ้น

  ปุ่ม L (Z/Q)

 2. เลือก Picture Control

  ไฮไลท์ Picture Control ที่ต้องการ แล้วกด J

Picture Control แบบกำหนดเอง

Picture Control แบบกำหนดเองจะสร้างขึ้นจากการแก้ไข Picture Control ที่มีอยู่โดยใช้ตัวเลือก จัดการ Picture Control ในเมนูถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ (0 จัดการ Picture Control, จัดการ Picture Control) สามารถบันทึก Picture Control แบบกำหนดเองลงในการ์ดหน่วยความจำเพื่อใช้ร่วมกับกล้องตัวอื่นในรุ่นเดียวกันและมีซอฟต์แวร์รองรับ

สัญลักษณ์แสดง Picture Control

Picture Control ปัจจุบันจะแสดงในส่วนแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพเมื่อกดปุ่ม R

เมนูถ่ายภาพ

สามารถเลือก Picture Control ได้โดยใช้ตัวเลือก ตั้งค่า Picture Control ในเมนูถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ (0 ตั้งค่า Picture Control, ตั้งค่า Picture Control)

การแก้ไข Picture Control

สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งค่าเองหรือแบบกำหนดเองที่มีอยู่เดิม (0 Picture Control แบบกำหนดเอง) เพื่อให้เหมาะกับสถานที่ถ่ายภาพหรือตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้ เลือกชุดการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่มีความสมดุลโดยใช้ ปรับอย่างเร็ว หรือปรับการตั้งค่าแต่ละค่าเอง

 1. เลือก Picture Control

  ไฮไลท์ Picture Control ที่ต้องการจากรายการPicture Control (0 การเลือก Picture Control) แล้วกด 2

 2. ปรับการตั้งค่า

  กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์การตั้งค่าที่ต้องการแล้วกด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกค่าโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรือหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกค่าโดยเพิ่มครั้งละ 0.25 (0 การตั้งค่า Picture Control; ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตาม Picture Control ที่เลือก) ทำขั้นตอนนี้ซ้ำจนกว่าปรับการตั้งค่าทั้งหมดแล้ว หรือเลือกรวมการตั้งค่าล่วงหน้าโดยการไฮไลท์ ปรับอย่างเร็ว แล้วกด 4 หรือ 2 สามารถเรียกคืนการปรับตั้งที่เป็นค่าเริ่มต้นได้โดยกดปุ่ม O (Q)

 3. กด J

การปรับเปลี่ยน Picture Control ต้นฉบับ

Picture Control ที่มีการแก้ไขจากค่าตั้งจากโรงงานจะมีเครื่องหมายดอกจัน (“U”) กำกับไว้ในเมนู ตั้งค่า Picture Control

การตั้งค่า Picture Control

ปรับอย่างเร็ว

ปิดเสียงหรือเพิ่มระดับเอ็ฟเฟ็กต์ของ Picture Control ที่เลือก (โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้จะรีเซ็ตค่าที่ท่านปรับตั้งไว้เองทั้งหมด) ใช้ไม่ได้กับ Picture Control แบบกำหนดเอง (0 Picture Control แบบกำหนดเอง)

การปรับเอง

Picture Control “n อัตโนมัติ”

หากเลือก n อัตโนมัติ สำหรับ ตั้งค่า Picture Control จะสามารถปรับการตั้งค่าได้ในช่วง A-2 ถึง A+2 การหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยจะไม่มีผลกระทบ

“A” (อัตโนมัติ)

ผลลัพธ์สำหรับการเพิ่มความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต์ และความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติจะแตกต่างกันตามค่าแสงและตำแหน่งของวัตถุที่ต้องการถ่ายในกรอบภาพ ใช้เลนส์ชนิด G, E หรือ D เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุด

การสลับระหว่างโหมดอัตโนมัติและปรับเอง

กดปุ่ม X เพื่อสลับไปมาระหว่างการตั้งค่า (A) อัตโนมัติและปรับเอง สำหรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต์ และความอิ่มตัวของสี

การตั้งค่าเดิม

สัญลักษณ์ j ที่อยู่ใต้การแสดงผลค่าในเมนูการตั้งค่า Picture Control จะบอกค่าดั้งเดิมสำหรับการตั้งค่า ให้ใช้ค่านี้เป็นค่าอ้างอิงเมื่อปรับการตั้งค่า

เอ็ฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์ (เฉพาะโทนสีเดียว)

ตัวเลือกในเมนูนี้จะจำลองการทำงานของฟิลเตอร์สีในภาพถ่ายโทนสีเดียว เอ็ฟเฟ็กต์จากฟิลเตอร์จะมีให้เลือกดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก คำอธิบาย
Y สีเหลือง เพิ่มคอนทราสต์ สามารถใช้ลดแสงสว่างของท้องฟ้าในภาพทิวทัศน์ สีส้มจะทำให้เกิดคอนทราสต์มากกว่าสีเหลือง และสีแดงจะเกิดคอนทราสต์มากกว่าสีส้ม
O สีส้ม
R สีแดง
G สีเขียว ช่วยปรับสีผิวให้นุ่มนวลขึ้น สามารถใช้ได้ในภาพถ่ายบุคคล

โทนภาพ (เฉพาะภาพโทนสีเดียว)

การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัวของสี กด 4 หรือ 2 เพื่อปรับความอิ่มตัวของสี ไม่สามารถควบคุมความอิ่มตัวของสีได้เมื่อเลือก B&W (ขาวและดำ) ไว้

การควบคุมด้วยระบบสัมผัส

การแตะสัญลักษณ์จะแสดงการควบคุมด้วยระบบสัมผัสที่สามารถใช้เพื่อปรับการตั้งค่า Picture Control ได้