เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยสัญลักษณ์แสดงและข้อความผิดพลาดต่างๆ ที่ปรากฏในช่องมองภาพ

แผงควบคุม ช่องมองภาพ
B
(กระพริบ)
B
(กระพริบ)

วงแหวนปรับรูรับแสงไม่ได้ปรับเป็นรูรับแสงแคบสุด

ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงให้อยู่ที่รูรับแสงแคบสุด (ค่ารูรับแสงสูงสุด; 0 ชนิดเลนส์)

แผงควบคุม ช่องมองภาพ
H d

แบตเตอรี่ใกล้หมด

เตรียมแบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จไฟจนเต็มไว้ (0 ชาร์จแบตเตอรี่, ระดับพลังงานแบตเตอรี่)

แผงควบคุม ช่องมองภาพ
H
(กะพริบ)
d
(กะพริบ)

แบตเตอรี่หมด

ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ (0 ชาร์จแบตเตอรี่, ระดับพลังงานแบตเตอรี่, อุปกรณ์เสริมอื่นๆ)

แบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้

ติดต่อตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ได้ใส่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จที่ไม่มีไฟเหลืออยู่หรือใส่แบตเตอรี่ของบริษัทอื่นในกล้องหรือในชุดแหล่งพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18

เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือชาร์จแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จหมด

อุณหภูมิแบตเตอรี่สูง

ถอดแบตเตอรี่และรอจนแบตเตอรี่เย็น

แผงควบคุม ช่องมองภาพ
F F

ไม่ได้ใส่เลนส์ หรือใส่เลนส์ชนิดไม่มี CPU โดยไม่ได้ระบุค่ารูรับแสงสูงสุด รูรับแสงจะแสดงเป็นจำนวนสต็อปจากค่ารูรับแสงสูงสุด

ค่ารูรับแสงจะแสดงขึ้นถ้ามีการระบุค่ารูรับแสงสูงสุด (0 เลนส์ชนิดไม่มี CPU)

แผงควบคุม ช่องมองภาพ
FH
(กะพริบ)

กล้องไม่สามารถโฟกัสภาพโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติได้

เปลี่ยนองค์ประกอบภาพหรือโฟกัสด้วยตนเอง (0 การถ่ายแบบ “เล็งแล้วถ่าย”, แมนวลโฟกัส)

แผงควบคุม ช่องมองภาพ
(สัญลักษณ์แสดงค่าแสง ส่วนแสดงผลความไวชัตเตอร์หรือรูรับแสงกะพริบ)

วัตถุสว่างเกินไป; ภาพจะเปิดรับแสงมากเกินไป

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะเปิดรับแสงน้อยเกินไป

แผงควบคุม ช่องมองภาพ
A
(กระพริบ)
A
(กระพริบ)

เลือก A ในโหมดถ่ายภาพ S

เปลี่ยนความไวชัตเตอร์หรือเลือกโหมดปรับค่าแสงเอง (0 S: อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง, M: ปรับเอง)

แผงควบคุม ช่องมองภาพ
%
(กะพริบ)
%
(กะพริบ)

เลือก % ในโหมดถ่ายภาพ S

เปลี่ยนความไวชัตเตอร์หรือเลือกโหมดปรับค่าแสงเอง (0 S: อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง, M: ปรับเอง)

แผงควบคุม ช่องมองภาพ
1
(กระพริบ)
k
(กระพริบ)

กำลังดำเนินการ

รอจนกล้องโปรเซสภาพเสร็จ

แผงควบคุม ช่องมองภาพ
c
(กระพริบ)

ถ้าสัญลักษณ์กะพริบเป็นเวลา 3 วินาที หลังจากยิงแฟลช ภาพที่ได้อาจเปิดรับแสงน้อยเกินไป

ตรวจสอบภาพในจอภาพ; ถ้าภาพเปิดรับแสงน้อยเกินไป ให้ปรับการตั้งค่าแล้วลองอีกครั้ง

แผงควบคุม ช่องมองภาพ
Y
(กระพริบ)

ติดตั้งชุดแฟลชที่ไม่รองรับการลดตาแดง และตั้งค่าโหมดสัมพันธ์กับแฟลชเป็นการลดตาแดง

เปลี่ยนโหมดสัมพันธ์กับแฟลชหรือใช้ชุดแฟลชที่รองรับการลดตาแดง (0 การเลือกโหมดแฟลช, ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS)

แผงควบคุม ช่องมองภาพ
n
(กระพริบ)
j
(กระพริบ)

หน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะบันทึกภาพถ่ายที่การตั้งค่าปัจจุบันได้อีก หรือกล้องไม่มีหมายเลขไฟล์หรือโฟลเดอร์เหลืออยู่

แผงควบคุม ช่องมองภาพ
O
(กระพริบ)
O
(กระพริบ)

กล้องทำงานผิดปกติ

กดชัตเตอร์ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

จอภาพ แผงควบคุม
ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ S

กล้องตรวจไม่พบการ์ดหน่วยความจำ

ปิดกล้องและตรวจสอบว่าใส่การ์ดอย่างถูกต้อง (0 ใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำ)

จอภาพ แผงควบคุม
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำนี้
โปรดใส่การ์ดใบอื่น
W, R
(กระพริบ)

การเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำผิดพลาด

  • ใช้การ์ดที่ Nikon รับรอง (0 การ์ดหน่วยความจำที่ได้รับการรับรอง)
  • หากยังคงมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหลังจากนำการ์ดออกและใส่เข้าไปใหม่ซ้ำๆ แสดงว่าการ์ดชำรุด โปรดติดต่อร้านค้าหรือศูนย์บริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้

ลบไฟล์หรือใส่การ์ดหน่วยความจำใบใหม่หลังจากคัดลอกภาพที่สำคัญลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ (0 ใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำ, การลบภาพ, การ์ดหน่วยความจำที่ได้รับการรับรอง)

จอภาพ แผงควบคุม
m W, O
(กระพริบ)

กล้องควบคุมการ์ด Eye-Fi ไม่ได้

  • ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ของการ์ด Eye-Fi เป็นรุ่นปัจจุบัน
  • คัดลอกไฟล์จากการ์ด Eye-Fi ลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นแล้วฟอร์แมตการ์ด หรือใส่การ์ดใบใหม่
จอภาพ แผงควบคุม
การ์ดหน่วยความจำถูกล็อคอยู่ เลื่อนตัวล็อคไปที่ตำแหน่ง “เขียน” W, X
(กระพริบ)

การ์ดหน่วยความจำถูกล็อคอยู่ (ป้องกันการเขียน)

เลื่อนสวิทช์ป้องกันการบันทึกข้อมูลทับบนการ์ดไปที่ตำแหน่ง “เขียน” (0 สวิทช์ป้องกันการบันทึกข้อมูลทับ)

จอภาพ แผงควบคุม
ไม่สามารถใช้ได้หากการ์ด Eye-Fi ถูกล็อคอยู่ W, O
(กระพริบ)

การ์ด Eye-Fi ถูกล็อคไว้ (ป้องกันการบันทึกข้อมูลทับ)

เลื่อนสวิทช์ป้องกันการบันทึกข้อมูลทับบนการ์ดไปที่ตำแหน่ง “เขียน” (0 สวิทช์ป้องกันการบันทึกข้อมูลทับ)

จอภาพ แผงควบคุม
ยังไม่ได้ฟอร์แมตการ์ดนี้
โปรดฟอร์แมตการ์ด
[C]
(กระพริบ)

การ์ดหน่วยความจำยังไม่ได้รับการฟอร์แมตให้ใช้กับกล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำหรือใส่การ์ดหน่วยความจำแผ่นใหม่ (0 ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ, การ์ดหน่วยความจำที่ได้รับการรับรอง)

จอภาพ แผงควบคุม
ไม่สามารถเปิดไลฟ์วิวได้ โปรดรอสักครู่

อุณหภูมิภายในกล้องสูง

โปรดรอให้วงจรภายในเย็นลงก่อนที่จะบันทึกไลฟ์วิวภาพถ่ายหรือภาพยนตร์ต่อ

จอภาพ แผงควบคุม
ไม่มีภาพในโฟลเดอร์

ไม่มีภาพอยู่ในการ์ดหน่วยความจำหรือในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้สำหรับแสดงภาพ

เลือกโฟลเดอร์ที่มีภาพจากเมนู โฟลเดอร์แสดงภาพ หรือใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีภาพ (0 ใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำ, โฟลเดอร์แสดงภาพ)

จอภาพ แผงควบคุม
ภาพทั้งหมดถูกซ่อนอยู่

ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ปัจจุบันถูกซ่อนไว้

ไม่สามารถแสดงภาพใดๆ ได้จนกว่าจะเลือกโฟลเดอร์อื่น หรือใช้ ซ่อนภาพ เพื่อให้แสดงภาพได้อย่างน้อยหนึ่งภาพ (0 ซ่อนภาพ)

จอภาพ แผงควบคุม
ไม่สามารถแสดงไฟล์นี้

ไฟล์ถูกสร้างขึ้นหรือแก้ไขโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือโดยใช้กล้องยี่ห้ออื่น หรือไฟล์เสียหาย

ไม่สามารถแสดงไฟล์บนกล้องได้

จอภาพ แผงควบคุม
ไม่สามารถเลือกไฟล์นี้

ไม่สามารถรีทัชภาพที่เลือกได้

ภาพที่สร้างขึ้นจากอุปกรณ์อื่นๆ จะไม่สามารถรีทัชได้

จอภาพ แผงควบคุม
ไม่สามารถตัดต่อภาพยนตร์นี้ได้

ไม่สามารถตัดต่อภาพยนตร์ที่เลือกได้

  • ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์อื่นๆ จะไม่สามารถตัดต่อได้
  • ภาพยนตร์ต้องยาวอย่างน้อยสองวินาที (0 การตัดส่วนของภาพยนตร์)
จอภาพ แผงควบคุม
ตรวจสอบเครื่องพิมพ์

ข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ เมื่อต้องการดำเนินการต่อ ให้เลือก พิมพ์ต่อ (ถ้ามี) *

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือของเครื่องพิมพ์

จอภาพ แผงควบคุม
ตรวจสอบกระดาษ

กระดาษในเครื่องพิมพ์ไม่ตรงกับขนาดที่เลือก

ใส่กระดาษที่มีขนาดถูกต้อง แล้วเลือก พิมพ์ต่อ *

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือของเครื่องพิมพ์

จอภาพ แผงควบคุม
กระดาษติด

กระดาษติดในเครื่องพิมพ์ ดึงกระดาษที่ติดออก

แล้วเลือก พิมพ์ต่อ *

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือของเครื่องพิมพ์

จอภาพ แผงควบคุม
กระดาษหมด

เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ

ใส่กระดาษตามขนาดที่เลือก แล้วเลือก พิมพ์ต่อ *

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือของเครื่องพิมพ์

จอภาพ แผงควบคุม
ตรวจสอบปริมาณหมึก

หมึกผิดพลาด

ตรวจสอบหมึกพิมพ์ เมื่อต้องการดำเนินการต่อ ให้เลือก พิมพ์ต่อ *

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือของเครื่องพิมพ์

จอภาพ แผงควบคุม
หมึกหมด

เครื่องพิมพ์ไม่มีหมึก

เติมหมึก แล้วเลือก พิมพ์ต่อ *

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือของเครื่องพิมพ์